söndag 22 juli 2012

Vi minns och finner styrka för framtiden

Vi minns terrordåden i Oslo och på Utöya. Vi kommer aldrig glömma. De är en del av vår framtid. Jag läser igen det jag skrev och talade om för ett år sedan. Det känns fortfarande högst aktuellt. Så här skrev jag då: "Knappt hade sommarlugnet infunnit sig när vi nåddes av det det som fortfarande är alldeles för nära för att ens vara greppbart. Barn och ungdomar på sommarläger sköts systematiskt och skoningslöst ned. Ungdomar tvingades gömma sig, springa, simma och fly för sina liv. Syftet med terroraktionen i Norge var att förstöra det norska Arbeiderpartiet och deras rekrytering av ungdomar. Mannen bakom terrorattacken, en norrman som fram till 2007 var medlem i Fremskrittspartiet. Han har funnits med i högerextrema kretsar och också använt sig av nätet för att lufta sina åsikter. I vårt land är det få politiska företrädare som det skrivits så mycket om och som varit måltavla för extremhögern såsom socialdemokratins tidigare partiordförande Mona Sahlin. Att stå upp för alla människors lika värde, för mångkultur, antirasism och demokrati är uppenbarligen inte uppskattat av alla. Det som hänt i Norge berör oss alla. Det går inte att förringa det hat som kretsar i extremhögern eller förringa vad som göder hatet med nytt bränsle. Som Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo och en av Sveriges ledande experter på högerextremism, skriver: ”Han kan ha agerat ensam, det vet vi inte allt om. Men han hade en gemenskap, en idévärld där hans tankar fick näring.” Jag vet att vi tillsammans kan vinna kampen om människovärdet. Det är vårt ansvar att aldrig vika ned oss. Jag använder mig av Mona Sahlins ord från söndagens nyhetssändning: ” Om högerextremismen hatar det vi säger så måste vi vara fler som säger det” Absolut. Vi ska stå upp för antirasism, demokrati och alla människors lika värde. Det är för mig det enda sättet att hedra de av mina unga partivänner som inte längre finns med oss. Jag kommer att bära med mig citatet av den unga norska socialdemokraten som Stoltenberg hänvisade till i domkyrkan: "Om en man kan visa så mycket hat, tänk så mycket kärlek vi kan visa tillsammans".

lördag 7 juli 2012

Fler klimatsmarta jobb för en hållbar frihet

Vi bygger en hållbar frihet med en satsning på lokal innovationer för grön teknik att utvecklas i fullskala, det kommer att ge jobb och stärka Sveriges omställning till ett hållbarare och utsläppssnålare samhälle. Socialdemokraterna vill avsätta en miljard under fyra år som ska gå till investeringar i innovationer som minskar får klimatpåverkan, t.ex. ny teknik för förnybar energi och energieffektiviseringar. Här kan du läsa mera. Min uppvärmning i form av en videodebatt på SVT inför Löfvens tal i Almedalen.

fredag 22 juni 2012

Rio+20, en hållbar utveckling?

Solen strålar från en klar himmel. Jag skulle kunna njuta av vad som verkar bli en härlig midsommar. Men jag har svårt att göra det. Mitt huvud är i Rio på FN:s möte om hållbar utveckling som avslutas idag. Jag har tidigare deltagit på internationella möten om miljön så jag kan förnimma känslorna. Det stora i att så många från världens länder samlas för att samtala och försöka enas om det som är vår planets ödesfråga. Det är en rätt häftig känsla. Dock finns ständigt också känslan av oro och ilska över att det inte händer mer. Att det ska vara så svårt att enas om att gemensamt börja lösa gemensamma problem. Ilskan över att världen nu spelar ett högt spel om vår framtid. Det är sorgligt att konstatera att uppenbarligen kunde världen för 20 år sedan komma längre än idag och det trots att kunskaperna är större idag och inte minst klimatförändringarna tydligare. För 20 år sedan i Rio etablerades Agenda 21 arbetet, konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen. Idag klarar världens ledare knappt av att bekräfta detta. Så trots att solen skiner och en fin midsommar väntar så känns det som stora moln tornar upp sig i skyn. Och jag funderar på varifrån min ilska kommer. Viljan att kasta mig ut i ovädret och mot alla odds kämpa för en hållbar utveckling på riktigt. Och så ser jag mina sovande barn...

torsdag 31 maj 2012

Vi har rätt att ställa krav på vår mat

Hur vi tar oss an maten i vår vardag är viktigt för jobben, välfärden och miljön. Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur maten produceras ger effekter på ekonomi, miljö och klimat. Därför arbetar vi socialdemokrater för en högre kvalitet på maten. Vi har idag presenterat en rapport som sammanfattar socialdemokratins politik på matområdet. Till detta ska naturligtvis läggas annan klok politik som vi har på andra områden som också berör det vi presenterar i denna rapport. Vi konstaterar att människor efterfrågar mer och mer kunskap om den mat vi äter. Kraven ökar också på att maten inte ska innehålla farliga ämnen och att det ska vara lätt att äta mat som är bra för hälsan. Läs hela strategin här.

fredag 4 maj 2012

Regeringen vilseleder riksdagen om trafikens klimatutsläpp

Idag har jag anmält regeringen till konstitutionsutskottet, en sk. KU-anmälan. Regeringen har, medvetet eller omedvetet, vilselett riksdagen. Koldioxidutsläppen från planerade byggen av vägar har underskattats i flera led. Därför begär jag idag att KU ska granska regeringens arbete med klimatmålen i samband med infrastrukturplaneringen. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen, ”Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?”, där Riksrevisionen har granskat hur regeringen har arbetat med den senaste infrastrukturplanen i förhållande till de av riksdagen uppsatta klimatmålen. I rapporten finns flera exempel på hur regeringen försvårat för ansvariga myndigheter att bidra till att uppsatta klimatmål nås. Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Därför blir jag upprörd när jag förstått att regeringen inte gett myndigheterna förutsättningar att rapportera rätt till riksdagen.Till exempel har man underskattat utsläppen av koldioxid i flera led. Då blir det svårt för riksdagen att besluta om styrmedel för att nå klimatmålen. Det blir nu Konstitutionsutskottet som får avgöra om riksdagen ska rikta kritik mot regeringen. Jag anser att det är anmärkningsvärt och allvarligt när Riksrevisionen säger att regeringen vilseleder riksdagen genom att inte tala om vilka effekter på klimatmålen den föreslagna utbyggnaden av infrastrukturen får. Citat ur Riksrevisionens rapport: ”Riksrevisionen konstaterar att lönsamheten för många objekt bygger på antaganden om trafikvolymer och trafikökningar som med nu tillgänglig kunskap sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Eftersom regeringen inte har tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp blir rapporteringen till riksdagen inte transparent, konsistent, eller rättvisande utifrån klimatmålen.” Här kan du se rapports inslag om detta. Här kan du läsa mer om Riksrevisionens rapport.

torsdag 3 maj 2012

Kunskap och arbete

Igår presenterade Magdalena Andersson socialdemokraternas vårbudget, den första med henne som finanspolitisk talesperson och Stefan Löfven som partiledare. Med den visar vi konkret det vi pratade om på Första maj - det är kunskap och arbete som bygger Sverige starkt! Som ordförande i ett visst utskott vill man alltid ha mer av det som berör just de frågorna man själv ansvarar för. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en tilläggsbudget, inte en fullständig. Och det finns väldigt mycket bra miljöpolitik i den. Vi pekar ut investeringar i järnväg, vi förbättrar miljöbilspremien så att premien blir större för bilar med mindre utsläpp, vi vill samverka med akademi, näringsliv och fackföreningar kring de utmaningar som Sverige står inför, bland annat just klimatfrågan. Men det är jobben som står i fokus. Arbete är grunden för vårt välstånd. Sverige har inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. Full sysselsättning är därför det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vår budget bygger på att ordning och reda i statens finanser är grundläggande. Det är tack vare det av Socialdemokraterna fastslagna regelverket som de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder. Vi behöver en aktiv näringslivspolitik och jobbpolitik och vår budget innehåller flera skarpa förslag. Vi föreslår att utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Individen garanteras insatser med syfte att ge gymnasiekompetens. Samtidigt villkoras ersättningar från det samt olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan. Vi vill förbättra stödet till kommunerna för sommarjobb - över 6000 sommarjobb för ungdomar i mitt hemlän skulle det innebära. Vi har förslag för hur det skulle bli lättare att få fram riskkapital till mindre företag. Vi vill se en innovationsstrategi, vi vill öka forskningen inom det så kallade life science området - vilket bland annat handlar om vårdprodukter och vårdtjänster. Det är vårt vägval. Nu höjer vi ambitionerna i jobbpolitiken. Du kan läsa hela budgeten här. Du kan läsa lite mer kommentarer från Örebro län här.

onsdag 25 april 2012

Ministerdialog Stockholm+40

I dagarna har miljöministrar från hela världen samlats till konferens i Stockholm, 40 år efter den miljökonferens i Stockholm som Socialdemokraterna tog initiativ till. Då var det den svenska socialdemokratiska regeringen, som efter hårt arbete fick till stånd en FN-konferens. Stockholmskonferensen lade sedan grunden till FN:s miljöpolitik och konferensen i Rio, som lade grunden flera internationella överenskommelser om miljön, t.ex. klimatkonventionen. Då, i Rio för 20 år sedan, låg Sverige i framkant i miljöfrågor. Idag efter att ha deltagit i ministerdialogen på Stockholm +40 så känner jag att Sverige borde vara en viktig röst både inom EU och internationellt för att fästa uppmärksamhet på de viktiga frågorna inom hållbar utveckling. Idag framstår Sverige mer som medelmåtta som inte gör sin egen hemläxa ordentligt. Miljömässigt måste vi lära oss att leva inom planetens gränser och vi socialdemokrater har högre ambitioner för att driva på utvecklingen. I sommar hålls den viktiga Rio-konferensen i FN:s regi. Då har Sverige möjlighet att visa tydligare ledarskap och inta en tydlig position för en hållbar utveckling. Men jag är inte så säker på att det kommer vara möjligt.