söndag 15 april 2012

Tyvärr, det är för tunt!

Vi är ett land som kan bättre. Vi är ett litet exportberoendeland. Vi behöver idag och kommer att i framtiden att behöva transportera produkter för försäljning. Vi är ett land med hög arbetslöshet, inte minst ungdomsarbetslöshet. Vi är ett land där företag inte klarar av att besätta lediga jobb med rätt arbetskraft. Det behövs utbildning men också tillgänglighet till en bredare arbetsmarknad. Vi är ett land där utsläppen från transporterna ökar och där försäljningen av etanolbilar och biogasbilar viker dramatiskt. Vi är ett land som just nu kommer allt längre ifrån uppsatta klimatmål.

Vi är ett land som behöver ett högre omställningstryck, som kan ge människor och företag rätt förutsättningar för att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar. Mot den bakgrunden är den borgerliga regeringens förslag om mer låginblandade biodrivmedel tyvärr alldeles för tunt. Vi behöver besked om miljbilsdefinitionen. Vi behöver besked om höginblandade biodrivmedel såsom E85 och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag. Det måste helt enkelt vara billigare att tanka förnybart. Det behövs en prisskillnad mellan det som är fossilt och det rena förnybara bränslet. Det skulle behövas en miljöbilsbonus i kombination med registreringsskatt. Och mer därtill.

Det behövs aktiv politik för det som driver ny teknik och bilar som drivs av exempelvis, etanol, biogas och el. Vi kan inte bygga fast oss i gammal teknik, det är att backa in i framtiden. Så kom igen med mer fokus på framtiden och mer samverkan.

1 kommentar:

  1. Etanol är inte ett "biobränsle" utan ett massdödsbränsle. Tänk att den socialmoderata betongpolitiken inte hyser minsta respekt för vare sig människovärdet (#Saudivapen), naturfolken, den svenska skogen, småbönderna eller Brasiliens regnskogar. Fasansfullt. Enligt FN innebär etanolen "ett brott mot mänskligheten" som lett till "ett tyst massmord". Stöd utvecklingen av biogas istället och soldrivna miljöbilar. Vi ska använda kretsloppstänkandet istället för att skövla. SLUTA FÖRSTÖRA NATUREN. OCH SVERIGE UT UR EU - NU! Vi behöver ett inhemskt jordbruksstöd istället för EU:s som bara går till EU-godsherrarna. Nedmonteringen av det småskaliga jordbruket i Sverige pga att EU:s jordbruksstöd bara går till skövlande storbönder är en katastrof som kommer att straffa kommande generationer mycket hårt. Vi bara lämnar över en förödd planet till nästa generation. Det får inte ske. En ändring måste istället ske och det NU! http://www.va.se/nyheter/det-stora-etanolfiaskot-38099,
    http://svtplay.se/v/2746270/forsta_bilpoolen_for_solcellsbilar

    SvaraRadera