torsdag 8 juli 2010

Barnen först

Barnen bygger den ena fantastiska legogrejen efter den andra på golvet här bredvid mig. Lego, att bygga och skapa med, efter eget huvud, verkar funka både för stora som små. Samtidigt kan jag känna hur glad jag är över förskola och skola som kan erbjuda mer än vad jag som förälder klarar av. Jag är därför också just nu mycket glad över våra socialdemokratiska besked när det gäller välfärden för våra barn och unga, förskolan och skolan. Döm själv. Och välj din färdriktning 19 september.

De rödgröna investerar minst 12 miljarder mer än regeringen i välfärden, utöver dagens besked från regeringen. Investeringar i välfärden går före stora nya skattesänkningar. En rödgrön uppgörelse för skolan – med mindre klasser, ökad lärartäthet och betyg från årskurs sju – och en överenskommelse som värnar den svenska sjukvården har presenterats under Almedalsveckan.

Nu kommer våra prioriteringar för förskolan. Alla barn, också barn till föräldralediga och arbetslösa, får tillgång till förskola 30 timmar i veckan – i stället för 15 timmar som idag. Därutöver investerar vi i bättre kvalitet i förskolan – i investeringar i mer personal, fortbildning och pedagogisk utveckling.

En fungerande arbetslinje förutsätter att både kvinnor och män kan arbeta. Många som inte jobbar regelbunden och normal arbetstid har det svårt att få ihop arbetslivet med omsorgen om barnen. Detta kan gå ut över barnens trygghet och rätt till omsorg. Förskolans öppettider är inte anpassade efter familjernas varierande behov av omsorg och tillsyn på kvällar, nätter och helger. De rödgröna har i vårbudgeten föreslagit att barnomsorgen ska vara tillgänglig även på kvällar, nätter och helger.

Förskolan är den första pedagogiska verksamheten för barn som växer upp i Sverige. Under kunnig vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet, bidrar till barnets utveckling och stärker barnets språkutveckling.

Dagens 15 timmars förskola innebär en otillräcklig avlastning för många föräldralediga föräldrar, som skulle behöva mer tid för att kunna hämta och lämna de äldre barnen på dagis och skola - och också ha tid över för att etablera kontakten med sina yngre barn. Även arbetslösa föräldrar behöver mer än 15 timmar i veckan för att söka jobb och vidareutbilda sig för att komma vidare.
Vi vill ändra skollagen så att alla kommuner erbjuder 30 timmars förskoleverksamhet till alla barn – också de som har föräldralediga, eller arbetslösa, föräldrar.

Vi är övertygade om att förskolan innebär goda möjligheter till utveckling för barn och stärker föräldrarnas möjligheter att jobba. Därför är vi angelägna om att alla ska få tillgång till verksamheten – och att verksamheten håller hög kvalitet. Kvalitet betyder resurser. Resurser som innebär att förskollärarna och barnskötarna inte blir färre.

Därför vill vi se till att förskolan har de resurserna som behövs för god kvalitet. Det innebär investeringar i mer personal, fortbildning och pedagogisk utveckling. Vi bedömer att detta kräver en halv miljard kronor – under förutsättning att kommunerna möter upp med lika mycket. Det innebär 1 miljard för bättre kvalitet i barnomsorgen.