lördag 30 oktober 2010

Nagoya, humlor och bin

Det blev en internationell överenskommelse om biologisk mångfald i Nagoya, Japan. Det är bra. Nu måste vi hjälpas åt att fylla orden med handling.

Vi får lov att börja här hemma. Tyvärr är faktum att direkt efter maktskiftet 2006 började den borgerliga regeringen att skära i anslaget för biologisk mångfald. Därefter har pengarna minskat år efter år. I årets budget ligger anslaget till biologisk mångfald på minus 200 miljoner kronor, i jämförelse med Carlgrens första miljöbudget hösten 2006.

Jag ska ta mitt ansvar, till viss del har jag redan börjat. Den rödgröna oppositionsbudgeten satsar på biologisk mångfald, inte bara i ord utan också i kronor och ören.

Vi klarar oss inte utan väl fungerande ekosystem. Humlor och bin behövs för att pollinera blommor och frukt i våra trädgårdar, också imorgon.

tisdag 12 oktober 2010

Ledsam borgerlig miljöbudget

Imorse reste jag hemifrån innan resten av min familj vaknat. Jag gjorde som jag brukar, smög upp till barnen, viskade hejdå och sedan snabbt mot tåget. Väl i Stockholm möter jag en borgerlig budget som inte kan göra mig annat än ledsam. Det är verkligen inte en miljöbudget som tar ansvar för dagens eller kommande generationer. Det är en budget som glömt mina barn.

Klimatutmaningen som vi delar med resten av världen tas verkligen inte på allvar. Det verkar vara armarna i kors om gäller. Inget ytterligare görs för att minska koldioxidutsläppen. Klimatinvesteringsprogrammen som gett långsiktiga investeringar i åtgärder som minskat utsläppen av växthusgaser, bidragit till omställningen av energisystemet och innehållit intressant ny teknik, är definitivt ett minne blott. Och jag kan fortsätta att räkna. Det enda som synes vara någorlunda positivt är att regeringen tagit till sig av kritiken om det svaga ansvaret för kemikaliearbetet och ökar anslaget till Kemikalieinspektionen.

Så nu börjat mitt jobb att inom två veckor lägga fram vårt socialdemokratiska och rödgröna svar till budget. En modig miljöpolitik som inte glömmer bort ansvaret för dagens och kommande generationer. Jag vet att det är möjligt.

söndag 10 oktober 2010

Grodor i bäckarna och bär i skogen

Jag har fått förtroendet att vara en del av förnyelsen av socialdemokratin. Det känner jag ansvar och spänning inför. För mig kommer de närmaste åren att handla om miljö- och jordbrukspolitik. Jag ska bedriva en aktiv och modig miljö- och kemikaliepolitik. Något som inte är svårare att förstå än att det handlar om att våra barn, också framtiden, ska kunna leta grodor i bäcken och plocka bär i skogen. Att vi ska kunna känna oss trygga med de kläder vi bär, den nappflaska som används och de leksaker som nyttjas. Till de närmaste åren kommer också mitt engagemang ägnas åt en modern jordbrukspolitik. Jag vill att den ska kännas som en självklarhet, att det helt enkelt handlar om den mat som vi själva äter. Det handlar om solidaritet med dagens och kommande generationer. Om en hållbar tillväxt och framtidens jobb. Det är spännande.

Jag är en hedrad och glad ny ordförande för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Att detta är ett högst aktuellt och viktigt område kan vi få en känsla av genom att sätta oss in i den miljökatastrof som människor i Ungern och många länder däromkring nu står inför. Frågan är varför vår miljöminister Andreas Carlgren fortsätter att le och förhålla sig alltför passiv, både här i Sverige och inte minst i EU-sammanhang. Det icke-ansvaret ska jag se till att han inte får smita undan.