söndag 10 oktober 2010

Grodor i bäckarna och bär i skogen

Jag har fått förtroendet att vara en del av förnyelsen av socialdemokratin. Det känner jag ansvar och spänning inför. För mig kommer de närmaste åren att handla om miljö- och jordbrukspolitik. Jag ska bedriva en aktiv och modig miljö- och kemikaliepolitik. Något som inte är svårare att förstå än att det handlar om att våra barn, också framtiden, ska kunna leta grodor i bäcken och plocka bär i skogen. Att vi ska kunna känna oss trygga med de kläder vi bär, den nappflaska som används och de leksaker som nyttjas. Till de närmaste åren kommer också mitt engagemang ägnas åt en modern jordbrukspolitik. Jag vill att den ska kännas som en självklarhet, att det helt enkelt handlar om den mat som vi själva äter. Det handlar om solidaritet med dagens och kommande generationer. Om en hållbar tillväxt och framtidens jobb. Det är spännande.

Jag är en hedrad och glad ny ordförande för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Att detta är ett högst aktuellt och viktigt område kan vi få en känsla av genom att sätta oss in i den miljökatastrof som människor i Ungern och många länder däromkring nu står inför. Frågan är varför vår miljöminister Andreas Carlgren fortsätter att le och förhålla sig alltför passiv, både här i Sverige och inte minst i EU-sammanhang. Det icke-ansvaret ska jag se till att han inte får smita undan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar