söndag 31 januari 2010

Fart i partiledardebatten

Jag är genomförkyld så dagen har varit riktigt seg. Det har varit på ren vilja som jag hållit mig igång. En ledig dag med barnen kan man ju inte låta snora bort. Så var det då dags för partiledardebatt och jag slänger mig i soffan. Så där lite halvseg. Men det här är ju riktigt livat. Det är kul och bra fart i debatten. Mona Sahlin är enligt min mening lysande. Engagerad och väl förankrad i det som är vår vardag.

Skatterna är svårt. Eller kanske så enkelt som Peter Eriksson (mp) uttrycker ”För moderaterna är svaret på alla frågor - skattesänkningar. Lösningarna på alla problem – skattesänkningar. Så därför, även om pengarna behövs i välfärden så får man räkna med skattesänkningar”. Mona Sahlin ger besked som att ”vinner vi valet kommer vi att göra ett annat val mellan skattesänkningar och satsningar på utbildning.” De rödgröna fixar att koppla ihop jobben, välfärden och skatterna. Att minskade klyftor gör att vi har råd med både jobb och välfärd. Det menar jag är vår styrka. Så ska det se ut.

Alliansen lovade fler jobb och färre i utanförskap men nu snart 4 år senare är verkligheten den motsatta. Och då har jag inte ens berört sjukförsäkringen, där nu borgerliga beslut utförsäkrar tiotusentals människor.

Läs gärna fler kommentarer om partiledardebatten hos Peter Andersson.

torsdag 28 januari 2010

Skattesänkariver

Jag kan konstatera att ökade klyftor kommer att vara vår framtid om den borgerliga alliansen vinner valet i september. Bara under årets första månad har de borgerliga partierna totalt presenterat skattesänkningar på 80 miljarder. Det är lika mycket pengar som den totala kostnaden för hela rättsväsendet, våra poliser, åklagare med mera och kostnaden för barnbidraget och bostadstillägget för pensionärer och hela den statliga kulturbudgeten.

Ökade klyftor, det är den borgerliga regeringens bästa gren. 100 miljarder, det är en etta och elva nollor, har man hittills plockat bort från vårt gemensamma och lagt i privata fickor. Självklart med mest till dem som redan hade mest. Skattesänkningar som regeringen nu lånar till för att betala och uppenbart tänker fortsätta att göra. Samtidigt har till dags dato utanförskapet växt med 70 000 personer enligt moderaternas egen definition och enligt SCB är nu den öppna arbetslösheten uppe i 8.6%. Det är hundratusentals människor som inte har ett jobb att gå till. Det är uppenbart att ökade klyftor varken ger fler jobb eller färre människor i utanförskap. Det är dags för en ny regering och en ny framtid.

Läs även Thomas Bodströms inlägg om skattesänkarivern.

onsdag 27 januari 2010

Alternativet är förödande

Vilken lättnad, Saab kommer att leva vidare. Företaget är verkligen katten med nio liv. Jag är mycket glad för var och en som arbetar på Saab, de kan nu se framtiden an med större hopp. För alternativet hade varit förödande. För svensk fordonsindustri men också för alla dem som gjorts arbetslösa i ett borgerligt Sverige. Vad regeringen gjort med våra välfärdsförsäkringar som a-kassa och sjukförsäkring är numera väl känt.

Mer av ökade klyftor och nedmontering av vår välfärd komma skall. Regeringen leds av Reinfeldt som på 90-talet själv skrev boken "Det sovande folket" och där vi idag tydligt kan se att här ligger Reinfeldts inspiration. Nu släpps ytterligare en bok, denna gång av moderaternas riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet, Helena Riviere. Här torgförs den moderata ideologin och människosynen i alla sin prakt. Den handlar om "Bidragssverige" och att socialbidraget är ett moraliskt problem. Här är ett utdrag ur boken:"ta ett djupt andetag och föreslå radikala förändringar, typ avreglering, avbidragifiering."

Det här är inte min framtid. Jag vill leva i ett anständigt välfärdsland. Jag är övertygad om att minskade klyftor gör att vi har råd med både jobb och välfärd. Att det är tillsammans vi, och var och en av oss, blir starkare. Det är tillsammans med andra som kreativitet kan födas, där nya mål kan sättas och där varje människas handlingsutrymme kan öka.

söndag 24 januari 2010

Förtroende

Valberedningens förslag till riksdagslista börjar bli känd. Jag är mycket glad och stolt över förtroendet som valberedningen gett mig som förstanamn. En småbarnsförälder från Hallsberg. En yngre kvinna med ett hjärta som klappar för rättvisa. En engagerad socialdemokrat som tror att vi kan förändra världen.

Nu ska partiet gå till provval och listan avgörs slutligen av partiets ombud på distriktskongressen i april. Då först är det klart. Men nu njuter jag lite av valberedningens förtroende. Jag känner mig trygg i att vara förstanamn men också med de partikamrater som tillsammans med mig presenteras på valbara platser. Jag känner mig övertygad om att vi, och många med oss, kommer att jobba stenhårt tillsammans för valseger.

”Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för
möjligheternas land. Det är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans”.
Mona Sahlin, jobbkongressen 2009

tisdag 19 januari 2010

Glad för en rödgrön sjukförsäkring

Vi har en rödgrön överenskommelse om sjukförsäkringen som vi kan regera på om vi får väljarnas förtroende i valet. Det känns jättebra.

En rödgrön sjukförsäkring gör skillnad i människors vardag. Det handlar om att bygga upp förtroendet för sjukförsäkringen igen. Om du får en knöl i bröstet som senare behöver behandling ska du veta att du får din rätt till sjukförsäkring och stöd tillbaka till arbete utifrån dina behov.

Vi ser människor som individer där var och en har rätt till en individuell bedömning, därför kommer vi direkt efter valet att avskaffa stupstocken och de stelbenta tidsgränserna.

Vi satsar på aktiv rehabilitering i samarbete omkring den enskilde. En balans mellan rätt och plikt.

Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och utsatta. Sverige sköter sig dåligt idag. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering.

Här kan du läsa hela vår överenskommelse om du är intresserad.

Ge de unga chans till jobb

I Örebro län går 3 858 ungdomar arbetslösa enligt dagsfärsk statistik från Arbetsförmedlingen. Samtidigt finns det närmare 23 000 småföretag i länet som gärna anställer, varav 16 875 är enmansföretag.

Vi har tre riktade förslag för att knyta ihop dessa behov:

För de unga som är långtidsarbetslösa och som saknar den praktiska erfarenheten och de rätta kontakterna för att komma in på arbetsmarknaden satsar vi på ett kraftfullt första jobbet-avdrag. Om man som arbetsgivare anställer en ung långtidsarbetslös person får man göra ett avdrag om två tredjedelar av lönekostnaden.

Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften om 15 procentenheter för enmansföretagare som gör sin första anställning. Nedsättningen ska gälla under år 2010 och år 2011.

Vi föreslår ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom. Förslaget innebär en skattereduktion som motsvarar arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös mellan 20 och 25 år. Avdraget utgår för alla arbetslösa ungdomar som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Det måste vara bättre än regeringens haveri gentemot unga arbetslösa. I november befann sig cirka 2000 unga i jobbgarantin för unga. En närmare granskning av novembersiffrorna för Jobbgarantin i Örebro län, ger vid handen att inte många ungdomar erbjuds aktiva åtgärder.

Endast 17 procent av de inskrivna ungdomarna höll då på med någon form av utbildning eller arbetspraktik. Resten hålls kvar i åtgärder som kallas: ”fördjupad kartläggning”, ”jobbsökaraktivitet med coachning” eller ”studie- och yrkesvägledning”. Hela 83 procent av ungdomarna i garantin i Örebro län hålls alltså i förvar, utan meningsfull sysselsättning.

Var och en borde ha rätt och plikt till att få göra något vettigt av sin tid i arbetslöshet.

måndag 18 januari 2010

Rätt och plikt att få göra något vettigt

I Örebro län har arbetslösheten på ett år ökat från 10 281 personer till 14 991 personer. Av dessa är 2 872 långtidsarbetslösa, det är 1060 fler personer på ett år. Ungdomsarbetslösheten i länet har på samma år ökat med 55%. I december 2009 gick 3 858 unga i länet utan arbete eller vettig sysselsättning. Totalt fanns 338 personer i arbetsmarknadsutbildning i december månad. Jag menar att detta är helt sanslöst illa. Var och en som blir arbetslös borde ha rätt och plikt att göra något vettigt av sin tid i arbetslöshet. Att i tider av lågkonjunktur få tillfället att bättra på sina kunskaper är både bra för den enskilde personen och bra för Sverige. Det gör att vi kan stå starkare när det vänder. Den borgerliga regeringen är uppenbart av en annan åsikt. Det är sorgligt, sorgligt att se.