torsdag 11 november 2010

Matilda kräver skärpta regler kring kemikalier i vardagsprodukter

Kemikalier i nappflaskor, i teflonpannor, i badleksaker och i rengöringsmedel. Jag är själv småbarnsförälder. Jag känner igen oron. Oron över att inte riktigt veta vad jag omedvetet utsätter mina barn för. Så ska det inte behöva vara.

Det minsta vi kan kräva är ordentliga innehållsförteckningar som går att läsa och förstå. Gärna med en extra information, en form av förtydligande varningstext, eller kanske till och med en rekommendation om andra produkter som kan användas. Jag menar också att Sverige ska verka för att FN inrättar en internationell Kemikaliepanel - liknande den klimatpanel som fick så stor uppmärksamhet - samt att EU-direktivet Reach utvidgas till att omfatta fler kemikalier. Vi kan göra mer här hemma och internationellt. Vad väntar den borgerliga regeringen på?

torsdag 4 november 2010

Klimat, Mexico och jag

Jag kommer att vara oppositionens representant i den svenska delegationen som reser till Klimattoppmötet i Cancun, Mexico 6-10 december. Det ska bli mycket spännande att på plats kunna följa och ge kommentarer till de internationella förhandlingarna.

Jag kommer säkerligen att vara fortsatt kritisk till att de rika länderna inte gör tillräckligt för att få med de fattigare länderna på den klimatuppgörelse som vi alla behöver. Jag kan ha förståelse för att det är många hänsyn som måste tas i de internationella förhandlingar men jag har mindre förståelse för den svenska regeringens agerande.

Både statsministern och miljöministern har inte velat driva att EU ska gå fram med 30% procents reduktionsmål dvs att minska utsläppen av växthusgaser med 30%. Det blev inte heller EU:s linje utan man ligger kvar med samma strategi som inför det misslyckade Köpenhamsmötet. Det är beklagligt.

Miljöministern försöker dessutom hävda att en förlängning av Kyotoprotokollet skulle vara en framgång. Den gode minns dock Miljöministerns inställning inför Köpenhamnsmötet. Han hävdade då att en förlängning av Kyotoprotokollet skulle vara helt otillräckligt. Och faktum är att Miljöministern då hade helt rätt. Blir det nu en förlängning av Kyotoprotokollet i Cancun är bättre än ingenting. Men det är mest av allt ett misslyckande. För oss som lever här och nu och för kommande generationer.