onsdag 21 april 2010

Kom med du också

Ett nytt jobb, karriär, ett eget hus, en examen, entreprenörskap, en miljövänlig bil – människors drömmar om ett rikare liv är olika. Nu ökar klyftorna i Sverige, och fler och fler möter stängda dörrar. Vi vill ändra på det och investera för fler jobb, konkurrenskraftiga företag, bostäder och utbildning. Sverige blir starkare när fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Vi kallar det möjligheternas land.

Här är våra besked om framtiden och du kan vara med du också! Vad är ett rikare liv för dig? Jobb och nya möjligheter på möjligheternasland.se.

söndag 18 april 2010

1 350 samtal hittills ...

1 350 samtal har vi socialdemokrater i Hallsbergs kommun fixat hittills under det vi kallar "lilla valrörelsen" runt 1 maj. Och vi har fler samtal på gång. Jag är så glad över att vara med i ett gäng som jobbar så hårt. Tack alla ni som är med! Välkomna ni som vill vara med i vår samtalskampanj för valseger 19 september. Möjligheternas land bygger vi tillsammans.

torsdag 15 april 2010

För lite jobb och för mycket ökade klyftor

Det är för lite jobb, för mycket ökade klyftor och beskuren välfärd i den borgerliga regeringens vårbudget. Så kan jag enkelt beskriva finansminster Borgs senaste insats. Jag känner en stor oro över att se en leende Borg bygga Sverige svagare. För det är vad han gör, inte vad han säger, men vad han gör.

Man har misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom. Det är inte minst allvarligt för Örebro län, här har många människor drabbats hårt av jobbkrisen.

Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet och att tiotusentals utförsäkras från sjukförsäkringen. Detta var medvetna val från regeringen innan och oberoende av finanskrisen. Och man fortsätter på den inslagna vägen.

Sverige är fortfarande ett bra land men Borg och hans gäng tar taktfast vårt välfärdsland i en annan riktning. Jag gillar det inte.

Jag vill ha en ny färdriktning som investerar i fler jobb och minskade klyftor. Vi måste ta tillvara på varje människas inneboende drivkraft. Tillsammans kan vi bygga varje människa och Sverige starkt.

Hjälp mig att se till att vi inte behöver se en moderat finansminister presentera budgeten efter valet 19 september. Inte för min skull utan för vår skull.

Läs gärna också Veronica Palms inlägg "Ärligt talat Borg".

tisdag 13 april 2010

Det blev jag...

Riksdagslistan för socialdemokraterna i Örebro län är klar. Jag känner mig hedrad, ödmjuk och trygg att vara länets förstanamn. Tack! Nu ska vi vinna valet tillsammans.

Passar också på att tacka för de fina blommorna som jag fick av Hallsbergs arbetarekommun. Tydligen kan vi vara lite extra stolta för det är första gången som listan toppas av en Hallsbergare. Kul.

Idag har vår partiordförande Mona Sahlin en mycket bra artikel i DN. Läs den gärna för detta är socialdemokrati och detta är jag och mitt engagemang.

tisdag 6 april 2010

Skygglappar hos ministern

Då har jag fått svar från ansvarig minister. Han är inte beredd att se verkligheten och vill inte ta några initiativ. Nästa gång synnerligen ömmande omständigheter ska upp till prövning är den 21 april i riksdagsdebatt. Det får bli nästa tillfälle att syna om borgerligheten väljer att blunda eller att visa medmänsklighet. Tyvärr känns det som jag redan vet svaret.

Ansvarig minister Billström:
"Matilda Ernkrans har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta när det gäller efterlevnad av utlänningslagen utifrån paragrafen om att barn särskilt ska beaktas och begreppet synnerligen ömmande omständigheter.

Utvärderingsutredningen har i juni 2009 i sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56) bl.a. redovisat sitt uppdrag att analysera hur bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter har tillämpats och om bestämmelsen fått den undantagskaraktär som var avsikten. Praxis beträffande barn är enligt utredningen ännu inte så rikhaltig att det säkert går att säga om barns bästa beaktats på det sätt som avsetts av lagstiftaren.

Mot den bakgrunden har jag den 8 december 2009 på skriftlig fråga 2009/10:255 av Göte Wahlström upplyst, att jag avser att ta initiativ till en uppföljning av Utvärderingsutredningens redovisning av de första årens tillämpning av bland annat bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter, särskilt när barn är berörda. Som jag då framhöll, är regeringen beredd att vidta nödvändiga åtgärder, om det skulle visa sig att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter fått en annan effekt än lagstiftaren avsett.

Stockholm den 31 mars 2010
Tobias Billström"