onsdag 15 december 2010

Överskott av utsläppsrätter ... klimatansvar här och nu

Okej, då har jag verkligen landat i Sverige igen. Debatt idag i riksdagens kammare om miljö och naturvård. Kan konstatera att miljöministern inte har mandat att driva en offensiv klimatpolitik på hemmaplan. Här är det andra som styr i kulisserna. Sveriges överskott av utsläppsrätter kan komma att säljas. Det har finansministern öppnat för. Jag försökte idag få besked, både från miljöministern och de övriga borgerliga partierna, om hur de ser på saken. Men de kunde inte ge besked. De öppnade snarare för samma ställningstagande som finansministern.

För mig, oss socialdemokrater, miljöpartiet och vänsterpartiet så är detta ett lätt ställningstagande. För oss är det självklart att överskottet ska annulleras. Det är enda sättet att få en bestående minskning av utsläppen och det är dessutom att ge rätt svar till alla oss i Sverige som bidragit med eget engagemang i klimatomställningen. Det är framförallt att ge rätt svar för klimatet. Allt tyder på att år 2010 kommer att bli det varmaste året någonsin, globalt sett. Det kan vara svårt för oss att känna det just nu i ett snövitt Sverige. Men det är faktum. Och inga idag fattade beslut kommer att vända den utvecklingen. Tvärtom. Därför måste de utsläppsminskningar vi gjort bli bestående. Det kan vi ta ansvar för själva. Men miljöministern vacklar och vill inte ge svar. Ja, jag har då verkligen landat i Sverige igen.

lördag 11 december 2010

Ett stort steg för Cancun, ett pyttesteg för klimatet

Jag har denna gång följt klimatförhandlingarna på nära håll. Jag vet att många slitit hårt för att göra gott och man lyckades till slut. Det är viktigt för alla oss som tror på internationella överenskommelser. Men resultatet är helt otillräckligt för att skydda människor och rädda vår planet.

Jag har faktiskt lite förståelse för att det ska vara så svårt att fixa nya gröna jobb och göra befintliga jobb grönare och samtidigt rädda vår framtid. Det borde ju vara något som kunde engagera mera. Betydligt mer spännande än att lägga in miljarder på miljarder i kraschande banker och finanskriser. Och kanske ett vettigt sätt att hantera just det.

Mycket återstår att göra inför nästa år i Sydafrika. EU måste ta ett större ansvar och bygga bättre relationer med ett antal länder. Klimatfinansieringen behöver lösas bättre. Här vilar ansvaret tungt på de rikare länderna. Kyotoprotokollets framtid behöver tryggas. Det är det åtagande som finns för rikare länder som länge släppt ut växthusgaser och deras ansvar att aktivt betala tillbaka, både i utsläppsminskningar och tekniköverföring. Detta är viktigt för många av de länder som redan nu, utan egen förskyllan, drabbas hårt av klimatförändringarna.

Det är mycket bra att nu Cancun i avtal inkluderat de utsläppsminskningar som aviserades i Köpenhamn. Även om detta på långa vägar inte räcker för att klara två graders målet, än mindre 1,5 grad, så är det viktiga steg på vägen. Det är också mycket bra att nya viktiga steg tagits för minskad avskogning.

Tyvärr är dock överenskommelserna i Cancun liten tröst för de mer än två miljoner människor som redan idag lever med klimatförändringarna.

Ingen av oss kan åka hem från Cancun och se våra barn i ögonen. För vi har inte lyckas trygga deras framtid.

Espinosa - en skicklig kvinna blev nyckeln

Nu är det verkligen i sista skälvande tiden på klimatförhandlingarna. Det mesta tyder på att det kommer att gå vägen denna gång. Frågetecken kring ett par länder blir dock kvar in i det sista. Om nu världens länder kan komma överens så är det ett mexikanskt ordförandeskap och ledarskap som blev nyckeln till framgång. De har genomfört en öppen process med delaktighet för alla länder. Utrikesminister Espinosa har redan fått stående ovationer för hennes sätt att jobba.

fredag 10 december 2010

Vad står på spel?

Klimatförhandlingarna går in på sista dygnet. Det mexikanska ordförandeskapet pressar på och har ambitionen att vi tidigt imorgon ska få se beslutsförslag på ett antal viktiga områden. Men det är fortfarande mycket som återstår. Jag hoppas verkligen att vi får se resultat. Det är nu viktigt att kunna skydda Kyotoprotokollet, få ordning på klimatfinansieringen och fortsatta åtaganden för minskad avskogning. Det är också viktigt att det finns en godtagbar överenskommelse om vägen till Durban, Sydafrika nästa år. Jag hoppas kunna få de beskeden. Då ska vi ändå betänka att det verkligen inte är tillräckligt. Det skulle behövas betydligt mer. Men det är viktiga steg framåt.

Om man betänker att de rika länderna enkelt har kunnat plocka miljarder på miljarder för att rädda banker och klara finanskrisen. Men samma regeringar har mycket svårt att plocka fram pengar när det handlar om att bekämpa klimatförändringar, skapa nya gröna jobb, rädda människor och vår planet. Ja, då är det svårt att förstå.

Alldeles oavsett så berör klimatförändringarna oss alla. 2 miljoner människor lever redan idag mitt i klimatförändringarna. För andra, som oss i Sverige, kan vi inte ännu känna klimatförändringarna lika påtagligt. Men alla kommer att drabbas om den globala uppvärmningen fortsätter. Där det är torrt kommer det att bli mer torka. Där det faller nederbörd kommer det falla mer nederbörd och då som regn. Förödande konsekvenser för alla som drabbas. Jag vill kunna ge mina barn en snövit jul också i framtiden. Därför är klimattoppmötet viktigt för mig och för dig. Och inte minst för alla de barn som redan nu lider svårt av klimatförändringarna.

torsdag 9 december 2010

Om viljan finns . . .

Funderar på detta med ledarskap. Min känsla här i Cancun är att ingen vill gå före. Jag frågar mig vem eller vilka som stöttar det Mexikanska ordförandeskapet i sina ambitioner. Känns som ingen egentligen gör det. Det är problematiskt.

När jag sedan får höra om Aftonbladets artikel om hur Reinfeldt instruerat miljöminister Carlgren om hur och vad man får säga om USA. Då väcker också det tankar. Om det är sant så är det anmärkningsvärt. Och inte minst säger det en hel del om regeringen Reinfeldts bristfälliga engagemang i klimatarbetet.

Tydligen viktigare för Reinfeldt att sätta sig själv i god dager hos Obama-administrationen än att vara en viktig kritik och en del av ett internationellt tryck på USA (och också andra länder) som blockerar delar och en helhet av de viktiga klimatöverenskommelserna på internationell nivå.

Här i Cancun har många slitit hårt för att ta klimatarbetet framåt. Nu är det upp till det politiska ledarskapet. Frågan är hur det ska gå? Om det är fler statsministrar och presidenter som regisserar sina miljöministrar på samma sätt, då är det inte konstigt att det går trögt i förhandlingarna här i Cancun. Men jag har inte gett upp hoppet än. Jag blir gärna glatt överraskad.

Ovasett, känns det som både Reinfeldt och Carlgren behöver förklara sig.

Visa ledarskap

Inget genombrott idag gällande förlängning av Kyotoprotokollet. Och det som sas vara nyckeln för resten av förhandlingarna. Hoppas det inte är sant. Har ännu inte gett upp hoppet om resultat i Cancun. Men nu börjar det bli hög tid för god förhandlingsvilja och konstruktiva diskussioner. Dags att visa ledarskap.

onsdag 8 december 2010

Nyckel för att ta förhandlingar till beslut

Det är en häftig känsla att befinna sig på en arena där världens alla länder samlas. Att dessutom veta att alla är här för att diskutera och förhoppningsvis ta beslut om hur världen ska hantera klimatförändringarna. Det är häftigt.

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon var tydlig. Vi måste skydda människor och vår planet. Cancun måste bli ett genombrott. Status quo är inte acceptabelt. Han uppmanade också om att det perfekta inte får bli fiende till det bästa möjliga. Att alla länder måste vara en del av lösningen. Annars kan vi inte skydda människor och vår planet. Under hans tal var representanterna för USA mest helt upptagna med sina egna mobiltelefoner. Kändes skumt.

Ban Ki Moon menade att det är av yttersta vikt att få utsläppen av växthusgaser att börja vända nedåt. Nu går det åt helt fel håll. Världens utsläpp av växthusgaser har ökat sedan Bali-mötet. Han pekade också på att beslut behövs om minskad avskogning, om en grön fond för klimatfinansiering och tekniköverföring till fattigare länder. Jag tror han har rätt. Men det verkar vara mycket kvar för att få förhandlingarna att komma till beslut. Ändå verkar här finnas hopp om att man ska kunna åstadkomma något.

Just nu verkar många tro att ett beslut om Kyotoprotokollet skulle kunna lösa ut delar som tar andra förhandlingar framåt. Problemet är dock att det är mycket som liknar Köpenhamnsförhandlingarna. Att man väntar in i det sista att ta beslut. Och i Köpenhamn blev det, som bekant, inga beslut. Och det är väl värsta scenariot just nu. Att Cancun också blir ett misslyckande.

tisdag 7 december 2010

Ont i halsen och hur går det med förhandlandet?

På plats i Cancun. Lite trött och med ont i halsen. Men inget som inte lite Ipren och fukost i solen kan lösa. Idag öppnas högnivådelen av mötet. Får se om världens ledare har tänkt sig att leda denna gång? Vad jag hittills förstått så går förhandlingarna trögt. Broarna som raserades i Köpenhamn är fortfarande i mångt och mycket trasiga. Miljöminister Carlgren jobbar säkert på, men frågan är vad som kommer ut av det. Han har ju inte så bra ”record” hittills.

Att förhandlingarna går trögt är kanske inte så svårt att förstå. Det är de rika i-länderna som fortfarande lämnar störst fotavtryck i utsläpp av växthusgaser och det är vi som försatt världen under rådande klimatförändringar. Men det är de fattigare länderna och dess människor som får betala priset här och nu. Den rikare delen av världen kommer till förhandlingarna ”tomhänta” det vill säga med samma pengar som förut, bara med en ny etikett. Och en del länder är än mer motsträviga att ta sitt ansvar. Och på andra sidan förhandlingsbordet sitter de länder som står inför störst utmaningar och som är drabbade av en dubbel ojämlikhet, fattigdom och klimatförändringar. Ja, då är det kanske inte så svårt att förstå att förhandlingarna går trögt.

Jag hoppas snart få veta mer om ur det går med att hitta nya finansieringskällor såsom avgifter på flyg och sjöfart för att klara klimatomställningen. Jag tror det är avgörande för framtiden.

söndag 5 december 2010

Klimattoppmöte, here I come

Det är söndag och jag börjar resan mot klimattoppmöte i Cancun, Mexico. Familjen har vinkat av mig och jag fick faktiskt en extra kram. Detta trots att alla intygade att de klarar sig alldeles utmärkt utan mig den kommande veckan. Det syntes bara vara jag som åkte med den där blandningen av förväntan till nya erfarenheter samtidigt som jag bär ett litet stygn av dåligt samvete. Men nu är jag på väg.

Det ska bli riktigt spännande att få se internationella klimatförhandlingar på nära håll. Även om jag måste erkänna att jag hellre hade varit minister och fått påverka direkt än en observatör från oppositionen. Jag hoppas dock kunna få vara stolt över Sverige denna gång. Att jag kan få se Sverige rehabilitera sig i den internationella klimatpolitiken. Att Sverige kan vara med och återuppbygga de broar som raserades under Köpenhamnsmötet. Att vi tar vårt ansvar som klimatförändringarna kräver. Om viljan finns.

Jag kommer att försöka att ge mina intryck under veckan som följer, här på min blogg.

torsdag 11 november 2010

Matilda kräver skärpta regler kring kemikalier i vardagsprodukter

Kemikalier i nappflaskor, i teflonpannor, i badleksaker och i rengöringsmedel. Jag är själv småbarnsförälder. Jag känner igen oron. Oron över att inte riktigt veta vad jag omedvetet utsätter mina barn för. Så ska det inte behöva vara.

Det minsta vi kan kräva är ordentliga innehållsförteckningar som går att läsa och förstå. Gärna med en extra information, en form av förtydligande varningstext, eller kanske till och med en rekommendation om andra produkter som kan användas. Jag menar också att Sverige ska verka för att FN inrättar en internationell Kemikaliepanel - liknande den klimatpanel som fick så stor uppmärksamhet - samt att EU-direktivet Reach utvidgas till att omfatta fler kemikalier. Vi kan göra mer här hemma och internationellt. Vad väntar den borgerliga regeringen på?

torsdag 4 november 2010

Klimat, Mexico och jag

Jag kommer att vara oppositionens representant i den svenska delegationen som reser till Klimattoppmötet i Cancun, Mexico 6-10 december. Det ska bli mycket spännande att på plats kunna följa och ge kommentarer till de internationella förhandlingarna.

Jag kommer säkerligen att vara fortsatt kritisk till att de rika länderna inte gör tillräckligt för att få med de fattigare länderna på den klimatuppgörelse som vi alla behöver. Jag kan ha förståelse för att det är många hänsyn som måste tas i de internationella förhandlingar men jag har mindre förståelse för den svenska regeringens agerande.

Både statsministern och miljöministern har inte velat driva att EU ska gå fram med 30% procents reduktionsmål dvs att minska utsläppen av växthusgaser med 30%. Det blev inte heller EU:s linje utan man ligger kvar med samma strategi som inför det misslyckade Köpenhamsmötet. Det är beklagligt.

Miljöministern försöker dessutom hävda att en förlängning av Kyotoprotokollet skulle vara en framgång. Den gode minns dock Miljöministerns inställning inför Köpenhamnsmötet. Han hävdade då att en förlängning av Kyotoprotokollet skulle vara helt otillräckligt. Och faktum är att Miljöministern då hade helt rätt. Blir det nu en förlängning av Kyotoprotokollet i Cancun är bättre än ingenting. Men det är mest av allt ett misslyckande. För oss som lever här och nu och för kommande generationer.

lördag 30 oktober 2010

Nagoya, humlor och bin

Det blev en internationell överenskommelse om biologisk mångfald i Nagoya, Japan. Det är bra. Nu måste vi hjälpas åt att fylla orden med handling.

Vi får lov att börja här hemma. Tyvärr är faktum att direkt efter maktskiftet 2006 började den borgerliga regeringen att skära i anslaget för biologisk mångfald. Därefter har pengarna minskat år efter år. I årets budget ligger anslaget till biologisk mångfald på minus 200 miljoner kronor, i jämförelse med Carlgrens första miljöbudget hösten 2006.

Jag ska ta mitt ansvar, till viss del har jag redan börjat. Den rödgröna oppositionsbudgeten satsar på biologisk mångfald, inte bara i ord utan också i kronor och ören.

Vi klarar oss inte utan väl fungerande ekosystem. Humlor och bin behövs för att pollinera blommor och frukt i våra trädgårdar, också imorgon.

tisdag 12 oktober 2010

Ledsam borgerlig miljöbudget

Imorse reste jag hemifrån innan resten av min familj vaknat. Jag gjorde som jag brukar, smög upp till barnen, viskade hejdå och sedan snabbt mot tåget. Väl i Stockholm möter jag en borgerlig budget som inte kan göra mig annat än ledsam. Det är verkligen inte en miljöbudget som tar ansvar för dagens eller kommande generationer. Det är en budget som glömt mina barn.

Klimatutmaningen som vi delar med resten av världen tas verkligen inte på allvar. Det verkar vara armarna i kors om gäller. Inget ytterligare görs för att minska koldioxidutsläppen. Klimatinvesteringsprogrammen som gett långsiktiga investeringar i åtgärder som minskat utsläppen av växthusgaser, bidragit till omställningen av energisystemet och innehållit intressant ny teknik, är definitivt ett minne blott. Och jag kan fortsätta att räkna. Det enda som synes vara någorlunda positivt är att regeringen tagit till sig av kritiken om det svaga ansvaret för kemikaliearbetet och ökar anslaget till Kemikalieinspektionen.

Så nu börjat mitt jobb att inom två veckor lägga fram vårt socialdemokratiska och rödgröna svar till budget. En modig miljöpolitik som inte glömmer bort ansvaret för dagens och kommande generationer. Jag vet att det är möjligt.

söndag 10 oktober 2010

Grodor i bäckarna och bär i skogen

Jag har fått förtroendet att vara en del av förnyelsen av socialdemokratin. Det känner jag ansvar och spänning inför. För mig kommer de närmaste åren att handla om miljö- och jordbrukspolitik. Jag ska bedriva en aktiv och modig miljö- och kemikaliepolitik. Något som inte är svårare att förstå än att det handlar om att våra barn, också framtiden, ska kunna leta grodor i bäcken och plocka bär i skogen. Att vi ska kunna känna oss trygga med de kläder vi bär, den nappflaska som används och de leksaker som nyttjas. Till de närmaste åren kommer också mitt engagemang ägnas åt en modern jordbrukspolitik. Jag vill att den ska kännas som en självklarhet, att det helt enkelt handlar om den mat som vi själva äter. Det handlar om solidaritet med dagens och kommande generationer. Om en hållbar tillväxt och framtidens jobb. Det är spännande.

Jag är en hedrad och glad ny ordförande för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Att detta är ett högst aktuellt och viktigt område kan vi få en känsla av genom att sätta oss in i den miljökatastrof som människor i Ungern och många länder däromkring nu står inför. Frågan är varför vår miljöminister Andreas Carlgren fortsätter att le och förhålla sig alltför passiv, både här i Sverige och inte minst i EU-sammanhang. Det icke-ansvaret ska jag se till att han inte får smita undan.

torsdag 30 september 2010

Jaha ... nya tag

Jag har varit förbannad en tid. Arg på mig själv, på mitt parti, på allt och alla, för att vi inte lyckades få förtroende för en socialdemokratisk ledd rödgrön regering.

Ilskan börjar nu så smått sortera sig till att kavla upp ärmarna och ta nya tag. En energi att fortsätta kritisera orättvisor och ökande klyftor. En energi att fortsätta samtalet om att jämlika samhällen är något som alla tjänar på. Ett arbete för att få det förtroende för socialdemokratin som många i Hallsbergs kommun och Örebro län gett socialdemokratin lokalt och regionalt, att också i samma utsträckning ge det förtroendet nationellt. För det hänger ju ihop. Så det tänker jag göra nu.

Läs gärna Veronica Palms inlägg om överdirektör Orustfjord eller lyssna till min radiodebatt, några dagar efter valet, med Johan Pehrson (fp) om utförsäkringspolitiken.

onsdag 1 september 2010

Nu är det på riktigt

President Obama lyckades genomföra en sjukvårdsförsäkring för alla amerikaner. Det jublades på många håll i världen. Det betecknades, med rätta, som en framgång av stora mått. Men här i vårt land skedde något helt annat. När Sveriges riksdag med en knapp borgerlig majoritet röstade igenom den förändrade sjukförsäkringen med en sista administrativ dag då du utförsäkras oavsett om du är sjuk eller frisk. Då jublade och applåderade de borgerliga riksdagsledamöterna. De jublade åt att göra tiotusentals människor försäkringslösa i vårt land nu.

Det är ett värderingsval den 19 september. Idag har jag röstat på socialdemokraterna för fler jobb, kvalitet i välfärden och minskade klyftor. För mindre barngrupper i förskolan och fler lärare i skolan. För en anständig sjukförsäkring. Det är viktigare än nya stora skattesänkningar. Jag har röstat utifrån mina värderingar om från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Solidaritet, rättvisa, jämlikhet och frihet. Tillsammans kan vi bygga Sverige starkare.

Rösta!

måndag 9 augusti 2010

Traditionell konservativ politik både förr och nu

Jag har tjatat om och fortsätter att tjata om att det gör skillnad vem som bestämmer. Att det är skillnad mellan partierna. Ingen ska förledas att tro något annat. Alla partier har värderingar som man bygger sin färdriktning omkring. Varje parti måste lära kännas genom sin historia och sina besked om framtiden.

Nu fylls våra tidningar med annonser från de olika partierna. Idag kunde vi läsa moderaternas annons om försvaret. De slår sig för bröstet, de tänker bevara försvaret. Samtidigt har vi resultatet av 4 år med konservativ politik. 100 miljarder mindre finns det idag att använda till vår gemensamma välfärd. Vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet. I 8 av 10 kommuner ökar socialbidragskostnaderna.

Bevara försvaret, minska den gemensamma välfärden och öka klyftorna. Det är inget annat än traditionell konservativ politik. Både förr och nu. Det gör skillnad vem som bestämmer.

Jag menar att en annan färdriktning är möjlig. Ett Sverige för fler jobb, kvalitet i välfärden och minskade klyftor. Det ger människor frihet att utvecklas. Det tjänar vi alla på. Vi kallar det Möjligheternas land. Ett land som vi kan bygga starkare tillsammans. Det är våra värderingar, vår historia och våra besked om framtiden. Jobb och nya möjligheter, det går att fixa tillsammans. Det handlar om solidaritet, rättvisa, frihet och jämlikhet.

torsdag 8 juli 2010

Barnen först

Barnen bygger den ena fantastiska legogrejen efter den andra på golvet här bredvid mig. Lego, att bygga och skapa med, efter eget huvud, verkar funka både för stora som små. Samtidigt kan jag känna hur glad jag är över förskola och skola som kan erbjuda mer än vad jag som förälder klarar av. Jag är därför också just nu mycket glad över våra socialdemokratiska besked när det gäller välfärden för våra barn och unga, förskolan och skolan. Döm själv. Och välj din färdriktning 19 september.

De rödgröna investerar minst 12 miljarder mer än regeringen i välfärden, utöver dagens besked från regeringen. Investeringar i välfärden går före stora nya skattesänkningar. En rödgrön uppgörelse för skolan – med mindre klasser, ökad lärartäthet och betyg från årskurs sju – och en överenskommelse som värnar den svenska sjukvården har presenterats under Almedalsveckan.

Nu kommer våra prioriteringar för förskolan. Alla barn, också barn till föräldralediga och arbetslösa, får tillgång till förskola 30 timmar i veckan – i stället för 15 timmar som idag. Därutöver investerar vi i bättre kvalitet i förskolan – i investeringar i mer personal, fortbildning och pedagogisk utveckling.

En fungerande arbetslinje förutsätter att både kvinnor och män kan arbeta. Många som inte jobbar regelbunden och normal arbetstid har det svårt att få ihop arbetslivet med omsorgen om barnen. Detta kan gå ut över barnens trygghet och rätt till omsorg. Förskolans öppettider är inte anpassade efter familjernas varierande behov av omsorg och tillsyn på kvällar, nätter och helger. De rödgröna har i vårbudgeten föreslagit att barnomsorgen ska vara tillgänglig även på kvällar, nätter och helger.

Förskolan är den första pedagogiska verksamheten för barn som växer upp i Sverige. Under kunnig vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet, bidrar till barnets utveckling och stärker barnets språkutveckling.

Dagens 15 timmars förskola innebär en otillräcklig avlastning för många föräldralediga föräldrar, som skulle behöva mer tid för att kunna hämta och lämna de äldre barnen på dagis och skola - och också ha tid över för att etablera kontakten med sina yngre barn. Även arbetslösa föräldrar behöver mer än 15 timmar i veckan för att söka jobb och vidareutbilda sig för att komma vidare.
Vi vill ändra skollagen så att alla kommuner erbjuder 30 timmars förskoleverksamhet till alla barn – också de som har föräldralediga, eller arbetslösa, föräldrar.

Vi är övertygade om att förskolan innebär goda möjligheter till utveckling för barn och stärker föräldrarnas möjligheter att jobba. Därför är vi angelägna om att alla ska få tillgång till verksamheten – och att verksamheten håller hög kvalitet. Kvalitet betyder resurser. Resurser som innebär att förskollärarna och barnskötarna inte blir färre.

Därför vill vi se till att förskolan har de resurserna som behövs för god kvalitet. Det innebär investeringar i mer personal, fortbildning och pedagogisk utveckling. Vi bedömer att detta kräver en halv miljard kronor – under förutsättning att kommunerna möter upp med lika mycket. Det innebär 1 miljard för bättre kvalitet i barnomsorgen.

tisdag 29 juni 2010

Jag ska vara med och utreda hållbara försäkringar vid sjukdom

Jag kommer att finnas med i den parlamentariska kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.

Det är en viktig utredning som berör många människors vardag och framtid och det känns stort vara en av dem som får ansvar för detta.

Men för mig känns det extra viktigt att redan nu ge några besked. Vid en rödgrön valseger kommer direktiven att skrivas om och vi kommer att välja en ny ordförande. Något annat är inte möjligt då den borgerliga regeringen tillsätter utredningen efter redan gjorda orimliga förändringar i sjukförsäkringen. Vi rödgröna går till val på att avskaffa stelbenta tidsgränser och den sista administrativa tidsgränsen, stupstocken. Vår utgångspunkt är en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp och rehabilitering för att komma tillbaka till arbete, och ekonomisk ersättning under den tid det tar. Sjukförsäkringen ska omfatta alla, täcka inkomstbortfall och vara solidariskt finansierad. Vi kommer att bredda utredningen för att ge plats också för arbetsmarknadens parter. Vi kommer definitivt att plocka bort den obligatoriska a-kassan ur socialförsäkringsutredningen. Sedan får vi påbörja arbetet för en hållbar sjukförsäkring.

Om någon funderar på varför så vill jag dela med mig av ett samtal vid ett köksbord för några veckor sedan.

Det är Sverige i midsommartid år 2010. Återigen sätter jag mig ned för att lyssna. Återigen handlar det om människor som närmar sig eller har passerat utförsäkringsdagen i sjukförsäkringen. Oron, ilskan och vanmakten känns inpå kroppen. Vad är det som väntar? Hur kommer ekonomin att se ut? Varför kan inte den rehabilitering som man är igång med få göras klart? Varför gäller inte försäkringen när man är sjuk?

En av personerna runt bordet säger gång på gång att han vill kunna arbeta. Han vill kunna försörja sig själv och sin familj. Han säger att han aldrig trodde att en sjukdom skulle kunna förändra hans liv så mycket. Han återkommer till tiden innan han var sjuk. Hur han faktiskt tittade lite snett på dem som var sjukskrivna. Att han tänkte för sig själv att den där ser ju inte ut att vara sjuk. Han borde väl kunna jobba? Det var då. Före hans egen kamp mot sjukdom och före hans egen kamp tillbaka till arbete. Nu vet han hur svårt det är. Hur mycket han ansträngt sig. Hur många bakslag han mött. Han är fortfarande fast besluten. Det ska gå. Självklart ska han kunna jobba någon gång, åtminstone halvtid. Men nu är hans dagar slut i sjukförsäkringen. Han har nått den sista absoluta dagen. Han har insett att nu spelar det ingen roll, hur sjuk han är, vilken plan och rehabilitering han har igång. Nu är dagarna slut. Han vet inte om han orkar mer. Men måste för barnens skull. Barnen har redan fått försaka så mycket. Nu blir det ännu tuffare. Mannen framför mig ser på mig och säger:
- Detta är helt orimligt. Inte värdigt vårt Sverige.

Det är om detta valet den 19 september handlar om. Ett Sverige som fortfarande är ett bra land men som snabbt har byggts svagare. Ett Sverige med ökade klyftor och massarbetslöshet. Ett Sverige där utförsäkringarna inte är något övergående. Det är en fastställd väg som kommer att fortgå. Det är högeralliansens besked. Det är Fredrik Reinfeldts besked. Nya skattesänkningar och fler utförsäkrade. Och det berör oss alla.

torsdag 17 juni 2010

Jag vill dela med mig till er. Mona Sahlins tal från den sista partiledardebatten i riksdagen innan valet 19 september. Ett djupt ideologiskt tal med många tydliga besked.

"Sverige är unikt och Sverige är fantastiskt, inte bara för de ljusa sommarnätterna eller Idas sommarvisa utan framför allt för att Sverige är ett välfärdsland för alla. Vår svenska modell är känd inte bara här hemma utan runt om i världen. Grunden för välfärdens finansiering heter arbete åt alla och sunda statsfinanser. Där finns inget utrymme för kompromisser. Grunden för vården, skolan och omsorgen heter av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov, inte efter plånbok. Så skapar trygghet också tillväxt.
Den generella välfärden ska ge trygghet vid sjukdom och arbetslöshet så att en olycka faktiskt kan komma alldeles ensam och inte tillsammans med en ekonomisk katastrof för hela familjen.
I den svenska modellen samarbetar starka parter på arbetsmarknaden med framtidens jobb i sikte, och staten bryr sig och tar sin del av ansvaret. Så vill en mycket stor majoritet av befolkningen att Sverige ska fortsätta att vara, men den minoritet som vill annorlunda sitter i dag vid makten.
Vi socialdemokrater har fört en politik i hela nationens intresse för hela folkets väl, och det har vi gjort i alla tider. Det gäller alla, inte bara några. Det gäller alla, även de allra rikaste. Det gäller alla, också den mest utsatte. Vi har en djup övertygelse om att det är tillsammans vi är starka och att alla vinner på att hålla ihop som individer och som land. Utan den övertygelsen hade inte generationer socialdemokrater byggt just denna svenska välfärdsmodell. Utan den övertygelsen skulle inte jag formulerat min vision om att göra Sverige till möjligheternas land för alla, inte bara för några. Utan den övertygelsen bygger man ett helt annat Sverige."

Läs gärna hela Mona Sahlins tal här.

tisdag 8 juni 2010

Jag är inte nöjd

Jag vet inte om jag är extra stingslig eller om jag är berättigat irriterad. Men nu har jag retat mig några dagar på ansvarig chef på den myndighet i Örebro län som har som uppdrag att stödja arbetslösa till ett jobb. Det var på radion igår och nu idag i stora länstidningen, med god hjälp av densamma. Här torgförs det fantastiska, att ungas arbetslöshet nu minskar snabbare än äldres arbetslöshet.

För det första så är det inget ovanligt. Det är som det brukar vara. För det andra så ger detta en mycket politisk korrekt bild som matas ut av en borgerlig regering med hjälp av myndighetschefer, det gör mig förbannad. För visst, Sverige är ett bra land, Örebro län är ett bra län, men det som borde bekymra oss, den borgerliga regeringen och inte minst ansvariga myndighetschefer är att arbetslösheten fortfarande ökar. Att Sverige i april hade 30,1 % ungdomsarbetslöshet, bland de högsta i Europa. Att långtidsarbetslösheten, inte minst bland de unga, biter sig fast. Och detta samtidigt som en mycket stor generation unga slutar gymnasieskolan.

Den borgerliga regeringens aktivitetsförbud innebär att unga måste vänta i minst tre månader innan de har rätt till en aktiv åtgärd hos Arbetsförmedlingen. Utbyggnaden av högskolan har minskat samtidigt som ungdomskullarna ökat kraftigt, vilket innebär att en minskad andel unga ges möjlighet att studera vidare. 1,2 miljarder kronor mindre till komvux under mandatperioden, trots att ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt de senaste åren.

Detta borde bekymra oss och inte minst borde de 5057 unga människor som redan idag är inskrivna som arbetslösa i Örebro län bekymra oss. Vad hjälper det dem att andra fått jobb? Det borde ansvarig myndighetschef fundera på. De kan inte vänta och de förtjänar vårt aktiva stöd från dag ett. Därför tänker jag fortsätta att vara stingslig eller berättigat irriterad. Ända in till den dag då jag kan få ta bort aktivitetsförbudet för unga på Arbetsförmedlingen och få sjösätta 100 000 jobb, praktik och utbildningsmöjligheter. Det är smartare än nya stora skattesänkningar.

lördag 29 maj 2010

Kan inte vänta

Tiotusentals har utförsäkrats från sjukförsäkringen och fler har det att vänta. Jag har sagt det förr och säger igen. Det är inte värdigt ett välfärdsland. Och ingen har blivit friskare. Veronica Palm, gruppledare i riksdagens socialförsäkringsutskott, har bloggat väl om de senaste turerna. Läs det gärna. Det är människor bakom varje siffra. Det går att ändra färdriktning. Du bestämmer 19 september.

torsdag 27 maj 2010

Barnfamiljerna har fått betala ett högt pris

Ser fram emot debatt med Hägglund i riksdagen den 29 juni. Detta är vad vi ska tala om en stund:

"Den borgerliga regeringens ekonomiska familjepolitik präglas av oenighet mellan de fyra allianspartierna. Det har medfört att barnfamiljer har fått betala ett högt pris och drabbats hårt av krisen.

Den moderatledda regeringen har till exempel sänkt ersättningarna för vård av sjukt barn och havandeskapspenningen till 7,5 prisbasbelopp. Dessutom har man infört vab-intyget som misstänkliggör föräldrar som vårdar sjuka barn. Föräldralediga straffbeskattas idag som en direkt effekt av förvärvsskatteavdraget. Kristdemokraterna har fått igenom sitt vårdnadsbidrag som sätter barn och kvinnor på undantag med 3000 kr/barn för barn upp till 3 år, och är ett tydligt avsteg från tvåförsörjarmodellen. Folkpartiets jämställdhetsbonus är införd men det har utnyttjats av få och det har visat sig gå till familjer som redan innan delade jämställt.

Sedan 2008 gäller målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Med hänvisning till vad regeringen har åstadkommit under sina fyra år vid makten är min fråga: anser socialministern att regeringen lever upp till sitt eget familjepolitiska mål?"

Läs gärna mer om en ny färdriktning för barnfamiljerna för fler jobb, minskade klyftor och nya möjligheter. Socialdemokraternas motion i riksdagen, socialdemokraternas hemsida om föräldraförsäkringen och våra rödgröna besked i vår alternativa vårbudget.

onsdag 12 maj 2010

Jag gillar fritids

Igår var jag en heldag på Gyttorps skola och fritidshem. Tack för en mycket bra dag. Samtalet med 6:orna om hur, var och en av oss, kan arbeta mot barnarbete, för bättre djurhållning och för bättre klimat ger hopp för framtiden. Med sådant engagemang som barn så är det bara att tro att det håller i sig också när de små blivit stora.

Jag gillade också engagemanget hos förskoleklassen och 1:orna som, tillsammans med lärare och kommunens kulturpedagog, jobbat fram en fantastisk trollshow och animerad film. Det var också kul att spela spel och bandy med flickor och pojkar på fritids. Det kändes viktigt att få höra dem berätta om sin skola, sitt fritids och sin vardag. Ett fritids som för de minsta är halva deras dag. Då känns det jobbigt att se de alltför stora barngrupperna och den lilla personalen. Alla gör vad man kan för att det ska bli bra men kvaliteten kan höjas. Och detta är tyvärr inget unikt för Gyttorps fritidshem.

Tillsammans kan vi bygga vår vardag starkare. Det är jag övertygad om. Jag tänker fortsätta mitt jobb för fritidshem med mindre barngrupper och för en rödgrön valseger som kan ta oss något steg närmare.

onsdag 5 maj 2010

Fler jobb, minskade klyftor och en grönare omställning

1 maj och rödgrön vårbudget. Det har varit en hektisk tid. Men kul. Nu är det bara att öka. Vi ska samtala oss fram hela vägen till valseger 2010.

1 maj startade för mig kl.10.00 i Degerfors med tåg och sedan tal på torget. En bild kan säga mer än tusen ord. Sedan till bilen med sikte på Askersund. Tåg och tal på torget vid 14-tiden. Sedan fort, fort mot Hallsberg, tåg och tal i Folkets Hus. Söndagen blev det lite familjetid i solen. Vi planterade fyra syrenbuskar. På kvällen var det dags att förbereda måndagens presentation av den rödgröna vårbudgeten. Måndagen var det full fart. Paneldebatt på Kävesta folkhögskola. Vidare till Örebro för rödgrön pressträff om vårbudgeten. Sedan, snabbt till Tvärsnytt. Vidare till rakt på sak i radio Örebro. Debatt med folkpartiets Johan Pehrson om vårbudgeten. Sedan tillbaka till tvärsnytt för inspelning. Något stressad hämtade jag sedan barnen lite sent på fritids och förskola. På kvällen blev det jag som läste godnattsaga men däremellan lite valledning lokalt och beställning av valarbetarvästar.

Så kan det se ut ibland, och då är det ändå en stund kvar till slutspurten i valrörelsen. Men jag känner mig mycket glad över att vi nu gett viktiga besked. Det är möjligt att välja en ny färdriktning för fler jobb, minskade klyftor och en grönare omställning. Nu är det upp till Reinfeldt, nu väntar vi på alliansen. Hur ska deras aviserade nya skattesänkarlöften på uppåt 80 miljarder finansieras? Vad av vårt gemensamma ska nu plockas bort? Hur ska mer av samma ge flera jobb? Resultatet hittills talar sitt tydliga språk. Ökade klyftor har gett 100 000 fler arbetslösa och 70 000 fler i utanförskap.

Läs gärna vår rödgröna vårbudget här. Eller lyssna på min och Johan Pehrssons debatt den 3 maj kl.15.00-15.30 på radion här.

onsdag 21 april 2010

Kom med du också

Ett nytt jobb, karriär, ett eget hus, en examen, entreprenörskap, en miljövänlig bil – människors drömmar om ett rikare liv är olika. Nu ökar klyftorna i Sverige, och fler och fler möter stängda dörrar. Vi vill ändra på det och investera för fler jobb, konkurrenskraftiga företag, bostäder och utbildning. Sverige blir starkare när fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Vi kallar det möjligheternas land.

Här är våra besked om framtiden och du kan vara med du också! Vad är ett rikare liv för dig? Jobb och nya möjligheter på möjligheternasland.se.

söndag 18 april 2010

1 350 samtal hittills ...

1 350 samtal har vi socialdemokrater i Hallsbergs kommun fixat hittills under det vi kallar "lilla valrörelsen" runt 1 maj. Och vi har fler samtal på gång. Jag är så glad över att vara med i ett gäng som jobbar så hårt. Tack alla ni som är med! Välkomna ni som vill vara med i vår samtalskampanj för valseger 19 september. Möjligheternas land bygger vi tillsammans.

torsdag 15 april 2010

För lite jobb och för mycket ökade klyftor

Det är för lite jobb, för mycket ökade klyftor och beskuren välfärd i den borgerliga regeringens vårbudget. Så kan jag enkelt beskriva finansminster Borgs senaste insats. Jag känner en stor oro över att se en leende Borg bygga Sverige svagare. För det är vad han gör, inte vad han säger, men vad han gör.

Man har misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom. Det är inte minst allvarligt för Örebro län, här har många människor drabbats hårt av jobbkrisen.

Den borgerliga regeringen har bedrivit en ekonomisk politik byggd på idén att ökade klyftor ger jobb. Det är denna idé som ligger bakom att pensionärer beskattas hårdare och att unga arbetslösa lämnas i passivitet och att tiotusentals utförsäkras från sjukförsäkringen. Detta var medvetna val från regeringen innan och oberoende av finanskrisen. Och man fortsätter på den inslagna vägen.

Sverige är fortfarande ett bra land men Borg och hans gäng tar taktfast vårt välfärdsland i en annan riktning. Jag gillar det inte.

Jag vill ha en ny färdriktning som investerar i fler jobb och minskade klyftor. Vi måste ta tillvara på varje människas inneboende drivkraft. Tillsammans kan vi bygga varje människa och Sverige starkt.

Hjälp mig att se till att vi inte behöver se en moderat finansminister presentera budgeten efter valet 19 september. Inte för min skull utan för vår skull.

Läs gärna också Veronica Palms inlägg "Ärligt talat Borg".

tisdag 13 april 2010

Det blev jag...

Riksdagslistan för socialdemokraterna i Örebro län är klar. Jag känner mig hedrad, ödmjuk och trygg att vara länets förstanamn. Tack! Nu ska vi vinna valet tillsammans.

Passar också på att tacka för de fina blommorna som jag fick av Hallsbergs arbetarekommun. Tydligen kan vi vara lite extra stolta för det är första gången som listan toppas av en Hallsbergare. Kul.

Idag har vår partiordförande Mona Sahlin en mycket bra artikel i DN. Läs den gärna för detta är socialdemokrati och detta är jag och mitt engagemang.

tisdag 6 april 2010

Skygglappar hos ministern

Då har jag fått svar från ansvarig minister. Han är inte beredd att se verkligheten och vill inte ta några initiativ. Nästa gång synnerligen ömmande omständigheter ska upp till prövning är den 21 april i riksdagsdebatt. Det får bli nästa tillfälle att syna om borgerligheten väljer att blunda eller att visa medmänsklighet. Tyvärr känns det som jag redan vet svaret.

Ansvarig minister Billström:
"Matilda Ernkrans har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta när det gäller efterlevnad av utlänningslagen utifrån paragrafen om att barn särskilt ska beaktas och begreppet synnerligen ömmande omständigheter.

Utvärderingsutredningen har i juni 2009 i sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56) bl.a. redovisat sitt uppdrag att analysera hur bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter har tillämpats och om bestämmelsen fått den undantagskaraktär som var avsikten. Praxis beträffande barn är enligt utredningen ännu inte så rikhaltig att det säkert går att säga om barns bästa beaktats på det sätt som avsetts av lagstiftaren.

Mot den bakgrunden har jag den 8 december 2009 på skriftlig fråga 2009/10:255 av Göte Wahlström upplyst, att jag avser att ta initiativ till en uppföljning av Utvärderingsutredningens redovisning av de första årens tillämpning av bland annat bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter, särskilt när barn är berörda. Som jag då framhöll, är regeringen beredd att vidta nödvändiga åtgärder, om det skulle visa sig att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter fått en annan effekt än lagstiftaren avsett.

Stockholm den 31 mars 2010
Tobias Billström"

onsdag 24 mars 2010

Medmänsklighet

Återigen försöker jag få en borgerlig regering att ta ansvar. Hittills har borgerliga riksdagsledamöter och regering visat kalla handen. Men skam den som ger sig. För mig handlar det om vanlig medmänsklighet. Därför har jag lämnat denna fråga till ansvarig minister Tobias Billström:

Jag är mycket väl medveten om den instans- och processordning som nu gäller svensk asyl- och flyktingpolitik. Jag är också väl medveten om att ansvarig minister inte kan uttala sig om enskilda fall. Jag vill dock lyfta barnets perspektiv utifrån flera svåra omständigheter som rör barn i svensk asyl och flyktingpolitik som uppmärksammats bland annat i Örebro län. Det senaste rör en svårt sjuk flicka på 2,5 år där familjens utvisning ska verkställas trots att hon är så sent som under helgen var nära att avlida. I utlänningslagen finns under allmänna bestämmelser följande paragraf:

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Till detta kan läggas begreppet synnerligen ömmande omständigheter vilket borde i dessa fall vara tillämpligt utifrån de faktiska omständigheterna gällande denna lilla flicka.

Vilka initiativ är ministern beredd att vidta för att tillse att lagen efterlevs utifrån paragrafen om att barn särskilt ska beaktas och begreppet synnerligen ömmande omständigheter?

fredag 12 mars 2010

Strumpor är bra att ha

Idag fyller jag 37 år. Det känns bra. Jag delar med mig av lite skratt från min morgon.

Sönerna hade själva (med lite hjälp) fixat paket till mamma. Min minste säger glädjestrålande, innan jag ens öppnat paketet. – Det är strumpor, för det vet jag att du behöver, mamma!

Jag skrattar, tackar så mycket och inser att de snappar upp det mesta också de små barnen. Han har väl hört mig stressa runt på morgonen och muttra om att ska det vara så svårt att ha hela strumpor i garderoben. Men nu har jag hela strumpor.

Det känns som det blir en bra dag.

onsdag 10 mars 2010

En moderat politik som hänger ihop, nog gör den det!

Det är samma gamla människosyn och godtycke som alltid i ”finare” folks hem. Idag i riksdagens kammare blev värderingar och människosyn tydligare än tydligast. Moderaterna förklarade att det funkar med försörjningskrav för anhöriginvandring eftersom de också har en politik med avdrag för hushållsnära tjänster. Det är moderat politik som hänger ihop, stoltserade moderaten i kammarens talarstol.

Och nog hänger den ihop! Jag kände hur jag rasade ilsket inombords. Jag såg framför mig, min mamma. Hon som, i unga år, jobbat just som hembiträde hos ”fina” folket på Herrgården. Det var ett hårt arbete och otryggt. Ett rykte kunde betyda sparken på dagen. Frun i huset kontrollerade min mammas arbete genom att ta på sig en vit handske och dra den över hyllor och fönsterkarmar för att se om mamma dammat tillräckligt väl. Det var en överhet som inte hade moral nog att ge anständiga arbetsförhållanden och som hanterade sina hembiträden med godtycke.

Nu 2010 står moderaterna i riksdagen och slår sig för bröstet för en politik som hänger ihop. Desperata människor som vill förenas med sina anhöriga kan nu få försörja sig genom att arbeta i ”fint” folks hem. Det kommer att vara människor helt i händerna på godtycke. För samma moderater hävdar med emfas att det går bara att räkna med en verklig anställning så länge det ”fina” folket får en rejäl statlig skatterabatt. Annars tänker man inte betala för det arbete som man vill få utfört i sitt hem. Då blir det svart. Mer än så är människan i deras hem inte värd och inte eller arbetet som de förväntar sig få utfört. Det är samma gamla människosyn och godtycke som alltid i ”finare” folks hem, om vi får tro moderaterna.

torsdag 4 mars 2010

Rot och rut eller vad talar vi om?

Sverige är fortfarande ett bra land men alltfler möter stängda dörrar. Det är nästan en halv miljon människor arbetslösa. Bara det sista året har 100 000 gjorts arbetslösa. Tiotusentals utförsäkras från sjukförsäkringen bara i år. De hänvisas av ansvarig minister till att söka socialbidrag om de inte får ihop sin ekonomi. Ekonomin går med underskott och skatten sänks på lånade pengar. Vart leder detta?

I denna verklighet gör jag ett faktainlägg om ROT och RUT. Sedan fokuserar jag på annat.

Vid en rödgrön valseger ska ROT behållas och utvidgas så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen då detta berör en mycket konjunkturkänslig bransch och därutöver kan ge positiva effekter gällande energi- och klimatomställning. RUT ska avskaffas i sin nuvarande form.

Tomas Östros (s) ekonomiska talesperson så sent som igår:

”ROT-stödet ska utökas så att även flerfamiljshus får ta del av det. Det gör det möjligt att rusta upp cirka 50 000 lägenheter per år och skapa 15 000 jobb. Vi vill även utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätt till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.”

Utdrag hur rödgrön överenskommelse:

”Införa ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag
högeralliansen infört och en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus, både
bostadsrätter och hyresrätter.
ROT-avdraget kompletteras med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar. 10 procent utöver ROT-avdraget, maximalt 10 000 per småhus/lägenhet. Kopplas till rekommenderade åtgärder i energideklaration. Ett stöd utgår med maximalt 50 000 kronor per lägenhet (50 % av arbetskostnaden), förutsatt minst 30 procent minskad energianvändning. ROT-avdraget bör behållas så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.”

Skatterabatten för hushållsnära tjänster (RUT) avskaffas i sin nuvarande form. Städning i hemmet är inte en konjunkturkänslig bransch. Vi tar inte bort jobben, vi tar bort skattebidraget i sin nuvarande form. Utmaningen för framtiden handlar om att ge schyssta villkor för hela tjänstesektorn. Men framtiden handlar framförallat om var och hur vi skapar de nya jobben. Det handlar om en aktiv näringspolitik med satsning på forskning och utveckling, en grön omställning med statsningar i bostadsbyggande och insfrastruktur och satsningar på en gemensam välfärd som ger jobb.

Ska vi få vara med och utforma framtiden så krävs det en valseger 19 september. Fokus och tilltro. Möjligheternas land bygger vi tillsammans.

Läs gärna mer på socialdemokraterna.se eller rodgron.se
Och något att bry sig om, läs detta inlägg, Städaren är mindre värd än en liter mjölk.

tisdag 2 mars 2010

Låtsas som om de inte finns

Ansvarig ministers svar till de människor som drabbats hårt av den borgerliga sjukförsäkringen är att låtsas som om de inte finns. Det är ansvarslöst och mycket oroande. Se dagens debatt om ansvaret för sjukförsäkringen här genom att söka på mitt namn. Jag gjorde vad jag kunde för att göra era röster hörda, alla ni som hört av sig till mig. Och det tänker jag fortsätta med.

Hushållsnära tjänst eller...

Någon timme mer tid i veckan med barnen utan att man som förälder behöver ge avkall på sina yrkesambitioner. Det vill jag ha. Det känner jag igen.

Det går att få mer vardagstid med barnen genom att ge rätt och möjlighet att använda föräldraförsäkringen ända upp till barnet är 16 år. En guldkant. Det vill vi göra.

Sverige är fortfarande ett bra land men alltför många möter stängda dörrar och klyftorna ökar.

Hushållsnära tjänster är en liten nisch som används av några få procent med inkomster över 500 000 kr/år eller markant mer. Jag vet att det bland dessa finns hårt arbetande, alldeles vanliga, föräldrar. Likaså vet jag att detta är kvinnor och män med tydligt egen växtkraft och med en ekonomi som gör att man kan välja och prioritera bland sina utgifter. Jag tror inte att de ser sig själva i behov av statliga bidrag eller subventioner. Men det är just vad den borgerliga regeringen ger idag i form av avdrag för hushållsnära tjänster.

Samma regering kastar andra ut från sjukförsäkringen och låter dem mista sitt bostadstillägg. Här finns också alldeles vanliga föräldrar som kämpar med sjukdom och för möjlighet att få bidra med sitt arbete. Jag vet att det är starka kvinnor och män. Deras ekonomi smulas sönder och de hänvisas till att söka socialbidrag.

Detta är dagens Sverige. Klyftor ökar och grupp ställs mot grupp. Avundsjuka och missunnsamhet växer i ett sådant land. Det är ingen vacker framtid.

Jag vill öppna dörrar och minska klyftor. Jag vill använda våra gemensamma pengar till nya jobb och kvalitet i välfärden. Jag vill ge varje barnfamilj rätt och möjlighet att få någon extra timme med barnen mitt i vardagslivet. Helt enkelt för att vi är många alldeles vanliga hårt arbetande föräldrar som älskar våra barn och vill få vardagen att gå ihop.

Ytterligare inlägg från Ingvar Persson och Helle Klein. Mer klokskap finns också på bloggen storstad.

söndag 14 februari 2010

Barnkalas med politiska vägval

Jag är på barnkalas och självklart pratar vi vuxna lite politik. Det blir nog så med en riksdagsledamot i gänget. Denna gång säger en i gänget ungefär så här: Jag vill göra ett riktigt val, ett val där jag vet att detta är min röst. Men hur ska man veta vilket parti som blir rätt? Lyssnar jag på en duktig partiföreträdare så tänker jag att det låter bra, sedan kommer nästa och det låter ju också bra. Så samtalar vi en stund och jag lovar naturligtvis att bistå med mina råd också lite närmare valdagen.

Lite senare på kvällen, när jag lägger mig för att sova, tänker jag på samtalet. Att säkert fler behöver några råd. Så här kommer en början. Ställ dig själv tre enkla frågor. Tror du att ökade klyftor är bra för dig själv, för din trygghet och frihet? Tror du att ökade klyftor är bra för landets konkurrenskraft? Är du beredd att följa hissen lika väl upp som ned? Svarar du nej på de frågorna, då har du gjort ditt vägval. Du vänder då de borgerliga partierna ryggen. Då kan du lugnt och tryggt leta vidare bland de rödgröna partierna

Idag ligger 100 miljarder som skattesänkningar i privata fickor med mest hos dem som redan hade mest. Klyftorna ökar. Så mycket mindre pengar saknas i vår gemensamma välfärd. Det hade varit anständigare och smartare att använt de pengarna till jobb för förskollärare, undersköterskor och sjuksköterskor. Till utbildning, innovationer och forskning. Till en offensiv grön omställning. Det hade gett jobb och nya chanser.

För mig är det enkelt och självklart, minskade klyftor gör att vi har råd med jobb och välfärd. En anständig välfärd är varje individs och vårt lands styrka. Minskade klyftor betyder frihet, till var och en, som inte sker på bekostnad av någon annan.

Ett land som öppnar dörrar istället för stänger dem, det är min framtid. Jag väljer ett möjligheternas land som leds av en socialdemokratisk statsminister.

torsdag 11 februari 2010

Debatt om uppenbara problem med den borgerliga sjukförsäkringen

Återigen har jag blivit kontaktad av en person i djup vanmakt. En kvinna med en röst, som när det blir för svårt att berätta, spricker i gråt. Hon är en av de många som drabbats hårt av den borgerliga sjukförsäkringen. Hon vill inte bli lämnad i passivitet men hon vill inte heller förlora all sin värdighet, sin ekonomi och sin hälsa.

Förändringarna i sjukförsäkringen drabbar enskilda hårt, det rapporteras också i media.

De uppenbara problemen och enskildas vanmakt, det tänker jag debattera med ansvarig minister i riksdagens kammare den 2 mars.

Handläggare hinner inte med sin arbetssituation och enskilda försäkrade hamnar i orimliga väntetider. En sjukskrivning i november har till dags datum inte getts besked om personen ifråga kommer att få några pengar. Legitimiteten och förtroendet för våra socialförsäkringar bygger på att människor kan känna trygghet i att veta, dels för vad man får ersättning dels att ersättning betalas ut på utsatt datum. Detta fungerar inte idag.

Regeringens snabba och stora förändringar i sjukförsäkringen skapar stor oro bland människor. Nu blir jag kontaktad av de första som återinsjuknar efter att känt sig tvingade att gå upp till heltid eller säga upp sin anställning och ställa sig i kö hos arbetsförmedlingen.

Detta tillsammans med att problem uppenbart återstår för att få utbetalningar att fungera har fått till följd att enskilda människor får vänta i flera månader på pengar. Det är mycket oroande, inte minst för de människor som drabbas av försenade utbetalningar, men också för oss som vill att det ska märkas att Sverige är ett välfärdsland.

måndag 8 februari 2010

Stolt högtidstalare

Vill gärna dela med mig av en av helgens höjdpunkter. Laxå arbetarekommun firade 100 års jubileum. Jag var stolt högtidstalare. Kände dock en viss prestationsångest av det faktum att högtidstalet efter 50 år hölls av Tage Erlander och detsamma efter 75 år hölls av Gunnar Sträng. Oups, och här kom lilla jag. Kändes dock tryggt att vara bland vänner.

Här är delar av det högtidstal som jag presterade.

”Laxå arbetarekommuns resa började i en tid när det inte fanns några demokratiska rättigheter för dem som inget ägde, när fattigdom och misär gjorde livet hårt och kort, när idéerna om frihet, jämlikhet och broderskap började få fäste. Enskilda människors vilja i förening kunde förändra livet. Behovet av kunskap, pengar och möteslokaler fyllde diskussionerna under de tidiga åren. När så sedan partiet fick den politiska makten kom diskussionerna att handla om konkreta och praktiska frågor som rörde människors vardag, och så har det fortsatt att vara.”

”Vi vet att minskade klyftor gör att vi har råd med både jobb och välfärd. Vi slåss för fler och bättre jobb. För rätt person till rätt jobb. För kvalitet i välfärden. För oss hänger jobb och välfärd samman. Fler i arbete är ett måste för oss som har höga ambitioner när det gäller välfärden. Men välfärden, omsorgen om barnen och de gamla behövs för att fler ska kunna komma i arbete. För oss är det lika självklart idag som för 100 år sedan.”

”Jag vill avsluta med några ord från Mona Sahlin från hennes första tal som partiledare:

”Socialdemokratin har alltid varit en frihetsrörelse. Kampen för arbete har varit grundläggande. För ingen är så ofri som den som inte har en egen försörjning, inte får göra nytta, inte känna sig behövd. Arbete åt alla – men också till vettiga arbetsvillkor, löner och trygghet. Vår historia är fylld av strider just för individens frihet. För rätten att rösta, tycka och säga vad vi vill. För rätten till inflytande, rätten att organisera oss. För bostäder med ljus och vatten och innedass, där man kunde hålla sig frisk. För kortare arbetstid och semester, så att livet också skulle ge tid för barnen, vännerna och familjen. För drägliga pensioner åt alla. Den här kampen är inte slut. Nya ofriheter växer ständigt fram. Människors längtan efter frihet är lika stark idag.”

Ett varmt och innerligt Grattis till dagens 100-åring.”

tisdag 2 februari 2010

Luftslottet som sprängdes

Jag kan inte motstå även om jag inser att detta säkert redan har bloggats och rapporterats om. Men det är ju alldeles häpnadsväckande - Reinfeldts felaktiga påståenden om jobben.

Det är inte bara en gång och inte första gången som Sveriges statsminister med emfas hävdar sin egen regerings förträfflighet med siffran att antalet sysselsatta ökat med 100 000 personer jämfört med september 2006.

Nu visar det sig att luftslottet sprängdes. För det var inte sanning. Statministern hade inte koll på utvecklingen på svensk arbetsmarknad och lät sig vilseledas av felaktiga siffror. Känns inte direkt tryggt.

Fakta är:
Sista kvartalet år 2006 var antalet sysselsatta 4 452 000.
Sista kvartalet 2009 var antalet sysselsatta 4 458 800.
Källa: SCB:s AKU (arbetskraftsundersökning)

Ökningen i antalet sysselsatta uppskattas alltså till några tusen personer, vilket ligger inom den statistiska felmarginalen. Det är inte ens i närheten av de 100 000 som statsministern talar om. Om vi därtill lägger fakta att arbetslösheten har ökat med 100 000 personer och att långtidsarbetslösheten, inte minst bland de unga, nästan har fördubblats bara det senaste året. Då ter sig statsministerns uppfattning än mer verklighetsfrämmande.

En statsminister som lever med den verklighetsuppfattningen kan ju förklara den totala avsaknaden av jobbpolitik. Problemet är bara att den som får betala priset, det är vi, i förlorad konkurrenskraft.

Läs gärna mer om vad vi vill göra för Sverige och jobben på socialdemokraterna.se eller på rodgron.se.

söndag 31 januari 2010

Fart i partiledardebatten

Jag är genomförkyld så dagen har varit riktigt seg. Det har varit på ren vilja som jag hållit mig igång. En ledig dag med barnen kan man ju inte låta snora bort. Så var det då dags för partiledardebatt och jag slänger mig i soffan. Så där lite halvseg. Men det här är ju riktigt livat. Det är kul och bra fart i debatten. Mona Sahlin är enligt min mening lysande. Engagerad och väl förankrad i det som är vår vardag.

Skatterna är svårt. Eller kanske så enkelt som Peter Eriksson (mp) uttrycker ”För moderaterna är svaret på alla frågor - skattesänkningar. Lösningarna på alla problem – skattesänkningar. Så därför, även om pengarna behövs i välfärden så får man räkna med skattesänkningar”. Mona Sahlin ger besked som att ”vinner vi valet kommer vi att göra ett annat val mellan skattesänkningar och satsningar på utbildning.” De rödgröna fixar att koppla ihop jobben, välfärden och skatterna. Att minskade klyftor gör att vi har råd med både jobb och välfärd. Det menar jag är vår styrka. Så ska det se ut.

Alliansen lovade fler jobb och färre i utanförskap men nu snart 4 år senare är verkligheten den motsatta. Och då har jag inte ens berört sjukförsäkringen, där nu borgerliga beslut utförsäkrar tiotusentals människor.

Läs gärna fler kommentarer om partiledardebatten hos Peter Andersson.

torsdag 28 januari 2010

Skattesänkariver

Jag kan konstatera att ökade klyftor kommer att vara vår framtid om den borgerliga alliansen vinner valet i september. Bara under årets första månad har de borgerliga partierna totalt presenterat skattesänkningar på 80 miljarder. Det är lika mycket pengar som den totala kostnaden för hela rättsväsendet, våra poliser, åklagare med mera och kostnaden för barnbidraget och bostadstillägget för pensionärer och hela den statliga kulturbudgeten.

Ökade klyftor, det är den borgerliga regeringens bästa gren. 100 miljarder, det är en etta och elva nollor, har man hittills plockat bort från vårt gemensamma och lagt i privata fickor. Självklart med mest till dem som redan hade mest. Skattesänkningar som regeringen nu lånar till för att betala och uppenbart tänker fortsätta att göra. Samtidigt har till dags dato utanförskapet växt med 70 000 personer enligt moderaternas egen definition och enligt SCB är nu den öppna arbetslösheten uppe i 8.6%. Det är hundratusentals människor som inte har ett jobb att gå till. Det är uppenbart att ökade klyftor varken ger fler jobb eller färre människor i utanförskap. Det är dags för en ny regering och en ny framtid.

Läs även Thomas Bodströms inlägg om skattesänkarivern.

onsdag 27 januari 2010

Alternativet är förödande

Vilken lättnad, Saab kommer att leva vidare. Företaget är verkligen katten med nio liv. Jag är mycket glad för var och en som arbetar på Saab, de kan nu se framtiden an med större hopp. För alternativet hade varit förödande. För svensk fordonsindustri men också för alla dem som gjorts arbetslösa i ett borgerligt Sverige. Vad regeringen gjort med våra välfärdsförsäkringar som a-kassa och sjukförsäkring är numera väl känt.

Mer av ökade klyftor och nedmontering av vår välfärd komma skall. Regeringen leds av Reinfeldt som på 90-talet själv skrev boken "Det sovande folket" och där vi idag tydligt kan se att här ligger Reinfeldts inspiration. Nu släpps ytterligare en bok, denna gång av moderaternas riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet, Helena Riviere. Här torgförs den moderata ideologin och människosynen i alla sin prakt. Den handlar om "Bidragssverige" och att socialbidraget är ett moraliskt problem. Här är ett utdrag ur boken:"ta ett djupt andetag och föreslå radikala förändringar, typ avreglering, avbidragifiering."

Det här är inte min framtid. Jag vill leva i ett anständigt välfärdsland. Jag är övertygad om att minskade klyftor gör att vi har råd med både jobb och välfärd. Att det är tillsammans vi, och var och en av oss, blir starkare. Det är tillsammans med andra som kreativitet kan födas, där nya mål kan sättas och där varje människas handlingsutrymme kan öka.

söndag 24 januari 2010

Förtroende

Valberedningens förslag till riksdagslista börjar bli känd. Jag är mycket glad och stolt över förtroendet som valberedningen gett mig som förstanamn. En småbarnsförälder från Hallsberg. En yngre kvinna med ett hjärta som klappar för rättvisa. En engagerad socialdemokrat som tror att vi kan förändra världen.

Nu ska partiet gå till provval och listan avgörs slutligen av partiets ombud på distriktskongressen i april. Då först är det klart. Men nu njuter jag lite av valberedningens förtroende. Jag känner mig trygg i att vara förstanamn men också med de partikamrater som tillsammans med mig presenteras på valbara platser. Jag känner mig övertygad om att vi, och många med oss, kommer att jobba stenhårt tillsammans för valseger.

”Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för
möjligheternas land. Det är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans”.
Mona Sahlin, jobbkongressen 2009

tisdag 19 januari 2010

Glad för en rödgrön sjukförsäkring

Vi har en rödgrön överenskommelse om sjukförsäkringen som vi kan regera på om vi får väljarnas förtroende i valet. Det känns jättebra.

En rödgrön sjukförsäkring gör skillnad i människors vardag. Det handlar om att bygga upp förtroendet för sjukförsäkringen igen. Om du får en knöl i bröstet som senare behöver behandling ska du veta att du får din rätt till sjukförsäkring och stöd tillbaka till arbete utifrån dina behov.

Vi ser människor som individer där var och en har rätt till en individuell bedömning, därför kommer vi direkt efter valet att avskaffa stupstocken och de stelbenta tidsgränserna.

Vi satsar på aktiv rehabilitering i samarbete omkring den enskilde. En balans mellan rätt och plikt.

Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och utsatta. Sverige sköter sig dåligt idag. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering.

Här kan du läsa hela vår överenskommelse om du är intresserad.

Ge de unga chans till jobb

I Örebro län går 3 858 ungdomar arbetslösa enligt dagsfärsk statistik från Arbetsförmedlingen. Samtidigt finns det närmare 23 000 småföretag i länet som gärna anställer, varav 16 875 är enmansföretag.

Vi har tre riktade förslag för att knyta ihop dessa behov:

För de unga som är långtidsarbetslösa och som saknar den praktiska erfarenheten och de rätta kontakterna för att komma in på arbetsmarknaden satsar vi på ett kraftfullt första jobbet-avdrag. Om man som arbetsgivare anställer en ung långtidsarbetslös person får man göra ett avdrag om två tredjedelar av lönekostnaden.

Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften om 15 procentenheter för enmansföretagare som gör sin första anställning. Nedsättningen ska gälla under år 2010 och år 2011.

Vi föreslår ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom. Förslaget innebär en skattereduktion som motsvarar arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös mellan 20 och 25 år. Avdraget utgår för alla arbetslösa ungdomar som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Det måste vara bättre än regeringens haveri gentemot unga arbetslösa. I november befann sig cirka 2000 unga i jobbgarantin för unga. En närmare granskning av novembersiffrorna för Jobbgarantin i Örebro län, ger vid handen att inte många ungdomar erbjuds aktiva åtgärder.

Endast 17 procent av de inskrivna ungdomarna höll då på med någon form av utbildning eller arbetspraktik. Resten hålls kvar i åtgärder som kallas: ”fördjupad kartläggning”, ”jobbsökaraktivitet med coachning” eller ”studie- och yrkesvägledning”. Hela 83 procent av ungdomarna i garantin i Örebro län hålls alltså i förvar, utan meningsfull sysselsättning.

Var och en borde ha rätt och plikt till att få göra något vettigt av sin tid i arbetslöshet.

måndag 18 januari 2010

Rätt och plikt att få göra något vettigt

I Örebro län har arbetslösheten på ett år ökat från 10 281 personer till 14 991 personer. Av dessa är 2 872 långtidsarbetslösa, det är 1060 fler personer på ett år. Ungdomsarbetslösheten i länet har på samma år ökat med 55%. I december 2009 gick 3 858 unga i länet utan arbete eller vettig sysselsättning. Totalt fanns 338 personer i arbetsmarknadsutbildning i december månad. Jag menar att detta är helt sanslöst illa. Var och en som blir arbetslös borde ha rätt och plikt att göra något vettigt av sin tid i arbetslöshet. Att i tider av lågkonjunktur få tillfället att bättra på sina kunskaper är både bra för den enskilde personen och bra för Sverige. Det gör att vi kan stå starkare när det vänder. Den borgerliga regeringen är uppenbart av en annan åsikt. Det är sorgligt, sorgligt att se.