torsdag 11 februari 2010

Debatt om uppenbara problem med den borgerliga sjukförsäkringen

Återigen har jag blivit kontaktad av en person i djup vanmakt. En kvinna med en röst, som när det blir för svårt att berätta, spricker i gråt. Hon är en av de många som drabbats hårt av den borgerliga sjukförsäkringen. Hon vill inte bli lämnad i passivitet men hon vill inte heller förlora all sin värdighet, sin ekonomi och sin hälsa.

Förändringarna i sjukförsäkringen drabbar enskilda hårt, det rapporteras också i media.

De uppenbara problemen och enskildas vanmakt, det tänker jag debattera med ansvarig minister i riksdagens kammare den 2 mars.

Handläggare hinner inte med sin arbetssituation och enskilda försäkrade hamnar i orimliga väntetider. En sjukskrivning i november har till dags datum inte getts besked om personen ifråga kommer att få några pengar. Legitimiteten och förtroendet för våra socialförsäkringar bygger på att människor kan känna trygghet i att veta, dels för vad man får ersättning dels att ersättning betalas ut på utsatt datum. Detta fungerar inte idag.

Regeringens snabba och stora förändringar i sjukförsäkringen skapar stor oro bland människor. Nu blir jag kontaktad av de första som återinsjuknar efter att känt sig tvingade att gå upp till heltid eller säga upp sin anställning och ställa sig i kö hos arbetsförmedlingen.

Detta tillsammans med att problem uppenbart återstår för att få utbetalningar att fungera har fått till följd att enskilda människor får vänta i flera månader på pengar. Det är mycket oroande, inte minst för de människor som drabbas av försenade utbetalningar, men också för oss som vill att det ska märkas att Sverige är ett välfärdsland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar