onsdag 18 november 2009

Att göra människor försäkringslösa är ingen lösning

Försäkringskassans senaste rapport visar att närmare en av tio i åldersgruppen 40- 49 år har någon form av sjukersättning eller det man tidigare kallade förtidspension. Jag menar att det är ett bevis för att det krävs en annan politik. En annan politik än den regeringen för, och en annan politik vi själva förde under vår regeringsperiod.

Den borgerliga regeringens strategi att göra sjuka människor försäkringslösa fungerar inte. De försöker lösa problemet genom att ta ifrån människor deras ekonomiska trygghet. Det är inte någon lösning, även om det snyggar till statistiken för regeringen. Istället behöver vi öka möjligheterna att komma tillbaka till arbete genom rehabilitering och en arbetsmarknad som stimuleras att ta emot människor som kan bidra, även om det så bara är en timme om dagen.

Jag kan bara konstatera att det kommer att bli en dyr nota att dra undan mattan under fötterna på sjuka, med ökade sociala klyftor och barn som tvingas växa upp i fattigdom som följd. Vi vill ha en sjukförsäkring som både ger hjälp att snabbt komma tillbaka till jobb och ekonomisk trygghet under den tid det tar. I vårt budgetalternativ investerar Socialdemokraterna en miljard mer än regeringen på rehabilitering på tre år.

Det menar jag är anständigt ett välfärdsland.

onsdag 11 november 2009

VAB-intygen handlar om något helt annat än fusk

Detta var ett av mina inlägg med ansvarig minister under gårdagens interpellationsdebatt i riksdagen.

"Det känns bra men samtidigt sorgligt att ministern så klart och tydligt här uttrycker att hon minsann tänker vara garanten för att föräldrar som den enda gruppen i det här samhället ska fortsätta att få dubbelintyga för att få ut sina pengar från en social försäkring som de själva har avstått löneutrymme för att finansiera. För så är det. Föräldrar är för den borgerliga regeringen det stora problemet. De är de stora fuskarna, och de är de enda som ska dubbelintyga för att få ut pengarna från försäkringen. Det gäller ingen annan grupp.

Faktum är att du intygar först på blanketten från Försäkringskassan att du på heder och samvete lämnar uppgifter som är riktiga. Sedan är föräldrar den enda grupp i Sverige som måste ha ett intyg till, ett intyg från förskolan eller skolan om att barnen faktiskt har varit frånvarande den dag man söker ersättning för.

Det är jätteskönt att höra att den borgerliga regeringen tar ett så klart och tydligt ställningstagande mot Sveriges föräldrar. Jag kan berätta att en rödgrön regering ledd av socialdemokrater kommer att avskaffa VAB-intyget. Det finns mycket bättre, effektivare och mer rättssäkra sätt att se till att våra försäkringar används på ett rätt och riktigt sätt.

Det kanske kan vara idé att prata med generaldirektören för Försäkringskassan. Hon har i dag på förmiddagen informerat oss om att om det lämnas in en blankett om att man ansöker om ersättning med tillfällig föräldrapenning och det inte finns något intyg med avskrivs efter en tid det ärendet.

Det kan vara bra att prata med generaldirektören som ska sköta det här om du nu känner dig trygg med att man kan få ut pengar även om man inte har något intyg. Jag känner mig absolut inte lika trygg med det.

Och jag fick inte svar på frågan. Anser ministern när det gäller föräldrar som under sin inarbetade semester får sjuka barn där hemma att det är rätt att de inte ska få några pengar från den föräldraförsäkring som de själva har avstått löneutrymme för att finansiera?

Jag vill återkoppla till att ministern inte tänker ta några initiativ. Du är nöjd med sakernas ordning. Jag får bära med mig det till de föräldrar som hör av sig till mig så får väl du prata med de föräldrar som hör av sig till dig.

Jag inser nu att det här inte längre handlar om föräldrar och barn eller fusk. Det handlar om ideologi. Jag har haft svårt att förstå när föräldrar med snoriga ungar blev det stora problemet och att de som enda grupp skulle tvingas dubbelintyga för att få del av en socialförsäkring.

Jag har haft svårt att förstå varför hårt arbetande föräldrar med sjuka barn ska beskäras sin rätt och möjlighet att få del av en försäkring som de själva har finansierat med avstått löneutrymme för att de ska kunna avstå från sitt arbete och vara hemma med sina sjuka barn.

Jag förstår nu att det handlar om ideologi. Jag skulle bli glad om den moderata ministern kunde erkänna att det handlar om ideologi. Det handlar om att effektivt beskära människors möjlighet till en socialförsäkring.

Ni gör det med sjukförsäkringen, effektivt genom att lägga in en stupstock. Människor skrivs ut ur försäkringen, oavsett om de är friska eller sjuka.

Ni gör det med föräldraförsäkringen med VAB-intygen. Föräldrar kan inte längre lita på att de får ersättning via försäkringen när de är hemma med sina sjuka barn.

Det handlar om ideologi. Det handlar om att du inte vill ha ett välfärdsland med generella socialförsäkringar, med standardtrygghet och som bygger på en inkomstbortfallsprincip. Erkänn det nu, ansvarig minister!"

Vill du se hela debatten, klicka här.

tisdag 3 november 2009

Det är uselt...

”Det är uselt, Mattis”, säger Skalle-Per i Ronja Rövardotter när Mattis tagit pojken Birk tillfånga. Skalle-Per tycker att till och med en rövarhövding gått över gränsen vad som är moral och anständighet. Om jag minns rätt. I alla fall är det ungefär så känner jag inför vad moderaterna med Husmark-Pehrsson och Axén idag vill göra med sin debattartikel om sjukförsäkringarna i Nerikes Allehanda.

Det är skamligt att dra in oss socialdemokrater i deras eget ansvar. Ta ansvar för er egen politik, moderater. Det var ni som lovade fler jobb och minskat utanförskap i valet 2006. Det är ert ansvar och era beslut som gett Sverige färre jobb och som nästa år gör 54 000 människor försäkringslösa.

Vi socialdemokrater stödjer definitivt inte borgerlighetens sjuka sjukregler. Vår utgångspunkt är att alla som kan, ska jobba, det är en förutsättning för vårt välfärdssamhälle. Var och ens vilja till arbete ska tas tillvara. Men vi kan alla bli sjuka. Då ska vi ha en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp att komma tillbaka till arbete och en ekonomisk trygghet byggd på inkomstbortfall under den tiden man är för sjuk för att arbeta.

Låt mig vara tydlig, regeringens förändrade regler och utförsäkringar är inte lösningen. Vi är starka motståndare till en stupstock i sjukförsäkringen. Om man är sjuk och inte kan arbeta ska man ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid.

Medan regeringen utförsäkrar sjuka vill vi investera för framtiden. I vårt budgetalternativ, som ligger på riksdagens bord, tar vi bort stupstocken i sjukförsäkringen och samtidigt föreslår vi en kraftig satsning på rehabilitering och lönebidrag. Vi vill att alla de sjuka som haft tillfällig sjukersättning och som nu den borgerliga majoriteten skickat till kön på arbetsförmedlingen ska erbjudas arbete eller utbildning. Det är ett löfte vi ger. Vi satsar en miljard mer än regeringen de närmaste åren för rehabilitering i vårt budgetalternativ och dessutom ett handslag med ideell sektor om 10 000 lönebidrag för just den här gruppen.

Det är vårt välfärdsland, ett anständigt land, ett möjligheternas land.

söndag 1 november 2009

För barnen, mammorna och papporna. Äntligen.

”Barn har rätt till båda föräldrarna. För att öka jämställdheten i samhället behöver föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen vill vi att föräldraförsäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavaren, och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Detta ska ske genom att ytterligare månader knyts till respektive vårdnadshavare inom ramen för dagens försäkring. Självklart ska genomförandet ske med respekt för att enskilda familjer ska ha rimliga planeringsförutsättningar. Barn har rätt till båda sina föräldrar. Kvinnor och män har samma rätt till nära relationer till sina barn. Jämställdheten i både hem och arbetsliv kan på så vis också öka.”

Detta blev kongressen beslut. Äntligen. Jag är jätteglad.

Tjoho!

Det dansades på borden, det sjöngs staten och kapitalet, det var ett riktigt kul party. En fantastisk god stämning och många bra kongressbeslut, inget kan stoppa oss nu.