lördag 31 december 2011

Gott Nytt År!

Utan att recensera mig själv, andra eller annat av året som gått. Unnar jag mig och oss att känna förväntan inför ett gott nytt år!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

fredag 23 december 2011

Julhälsning

God Jul och Gott Nytt År!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

måndag 19 december 2011

Dags att investera för att minska våra utsläpp nu

Idag presenterar Naturvårdsverket den officiella statistiken över utsläppen av klimatpåverkande gaser för 2010. Statistiken visar som många förväntat sig, att utsläppen nu ökar för första gången på länge.

Verkligheten börjar komma ifatt en passiv regering. Nu måste vår konservativa regering ta detta på allvar och börja investera i smarta lokala klimatinvesteringar, i energieffektiviseringar, i förnybart och infrastruktur. Investeringar som minskar våra utsläpp nu.

Jag är kritisk till regeringens miljöpolitik som jag menar har satt klimatmål men saknar åtgärder som leder mot målet.

Sverige tappar långsiktigt i konkurrenskraft om vi inte håller uppe tempot i klimatomställningen. Är vi sämre än andra är det dåligt för svenska jobb och svensk välfärd. Här behövs politik, inte en trött regering som lämnar allt till marknaden.

Vi socialdemokraterna har också föreslagit i vår motion att regeringen beslutar om åtgärder för att se till att statistiken kommer fram mycket tidigare. Idag kommer statistiken för 2010 i december 2011.

Det är helt orimligt att Sverige ska avgöra storlek på styrmedel och investeringar utan att veta hur uppgiften klarades året innan. Här måste regeringen agera skyndsamt.
torsdag 15 december 2011

Samtal med Kanadas ambassad om Kyotoprotokollet

Jag menar att Regeringen bör kalla till sig Kanadas ambassadör för att protestera mot att Kanada sviker sina åtagande i Kyotoprotokollet och hoppar av uppgörelsen.

Jag har själv varit i kontakt med den kanadensiska ambassaden för att förhöra mig om vilka skäl den kanadensiska regeringen lämnat för sitt agerande.

Den borgerliga regeringen i Kanadas beslut att lämna Kyotoprotokollet är allvarligt och hotar att få fler länder att svikna sina löften.

Kanada har i Kyotoprotokollet åtagit sig en minskning av utsläppen med 6 procent 2012 jämfört med 1990. Idag ligger utsläppen cirka 30 procent över 1990.

Men Kanada har också lämnat in ett frivilligt åtagande enligt den uppgörelse som blev vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn 2009 och i Cancun 2010 att ha minsk 17 procent 2020 jämfört med 2005.

Jag fick beskedet från ambassaden att de nu arbetar med att uppfylla det åtagandet och det ser jag som positivt. Det är av oerhörd stor vikt att utsläppen börjar minska långt innan de avtal om utsläppsminskningar som Durbanmötet skissat på börjar gälla. Kyotoprotokollet är tillsammans med ländernas frivilliga åtaganden just nu vårt enda hopp att klara det.tisdag 13 december 2011

Kanada visar väg mot misslyckande

Kanadas har gett besked om att de lämnar Kyotoprotokollet. Det är ett dåligt besked för vårt klimat och det visar också på otillräckligheten i Durban-paketet. Man undvek kollaps vilket var lyckat. Jag har dock kallat det ett uppfodrande lyckat misslyckande. Det är handlingen framöver som kommer att avgöra. Länderna blev överens om en andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet men vilka som ska med är tydligen frivilligt. Samma sak om att länderna nu är överens om lagligt "bindande" klimatavtal, att det ska beslutas 2015 för börja gälla 2020. Men mycket återstår omkring exempelvis vilka som faktiskt tänker skriva på. Det är en öppen fråga. Kanadas besked om Kyotoprotokollet visar att de uppenbarligen inte tar uppfodran på allvar. Följer fler deras exempel kommer tyvärr Durban bara bli ett uppfodrande misslyckande. Inget annat.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

söndag 11 december 2011

Ett uppfodrande lyckat misslyckande

Det var ovisst in i det sista men Durban undvek kollaps. Det är viktigt för alla oss som tror på internationella överenskommelser. Durban blev ett uppfodrande lyckat misslyckande. Nu finns en samarbetsform men det är tyvärr otillräckligt. Durban har inte gjort någon skillnad för din och min framtid.

Det blev ett klimatavtal och Indien, Brasilien, Kina och USA är med. Nu är världens länder överens om ett lagligt bindande avtal. Det är mycket bra. Det allt överskuggande är dock avtalets otillräcklighet. Det nya nyckelordet ”legal force” är inte enkelt att tolka. Otillräckligt är också avsaknaden av siffror gällande utsläppen. Nu finns inga garantier att utsläppen kommer att minska varken såsom vetenskapen och planeten kräver eller vad länderna tidigare utlovat. Det är ett gemensamt ansvar att visa vägen framåt. Mycket arbete återstår.

EU med klimatkommissonär Connie Hedegaard överraskade positivt. EU skaffade sig, fem i tolv, en ny strategi i relationen med utvecklingsländerna. EU lyckades, fem över tolv, pressa fram en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet och ”legal force” i klimatavtalet. Det är glädjande. Om detta hade skett redan under det svenska ordförandeskapet 2009 när förhandlingarna hölls i Köpenhamn hade vi kanske hunnit längre idag. Tyvärr saknas fortfarande det viktigaste, insikten om att i handling visa ansvar för klimatomställningen på hemmaplan. Här har världen, EU och Sverige mer att bevisa.

Det är hög tid att visa på att progressivitet och klimatomställning tjänar oss väl, stärker vår konkurrenskraft, bygger broar till jobb och välfärd, räddar vår planet och visar att vi tar vårt ansvar.

Ett uppfodrande lyckat misslyckande

Det var ovisst in i det sista men Durban undvek kollaps. Det är viktigt för alla oss som tror på internationella överenskommelser. Durban blev ett uppfodrande lyckat misslyckande.

Det blev ett klimatavtal och Indien, Brasilien, Kina och USA är med. Nu är världens länder överens om ett lagligt bindande avtal. Det är mycket bra! Det allt överskuggande är dock avtalets otillräcklighet. Det nya nyckelordet ”legal force” är inte enkelt att tolka. Otillräckligt är också avsaknaden av siffror gällande utsläppen. Nu finns inga garantier att utsläppen kommer att minska varken såsom vetenskapen och vår planet kräver eller vad länderna tidigare utlovat.

Det är ett gemensamt ansvar att visa vägen framåt. Mycket arbete återstår. Världen kan inte vänta.

fredag 9 december 2011

Besvikelse

Nu har det blivit känt vilka sluttexter det förhandlas om i Durban och...besvikelsen är stor. Det var ju i Köpenhamn 2009 som ett internationellt klimatavtal skulle beslutas. Ett avtal med tydliga åtaganden om minskade utsläpp. Nu verkar det som att det man förhandlar om i Durban är tomt prat utan några åtaganden och att man eventuellt kan sikta på att börja landa ett avtal igen 2015-2020. Det är en stor besvikelse, ett gemensamt misslyckande och stor avsaknad av gemensamt ansvar.

Positivt

Verkar som EU med klimatkommissionär Connie Hedegaard i spetsen byt strategi och överaskar positivt i Durban. Verkar som det faktiskt kan bli något bra i Durban. Inte tillräckligt men bra. Spännande att följa de sista timmarna av förhandling. (Även om det denna gång sker på distans).


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

torsdag 8 december 2011

Ett steg fram, två steg tillbaka?

En andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet verkar vara på väg fram i Durban. Det är bra och det minsta man kan begära av Durbanmötet. Mer orolig över att det verkar som finansieringen av klimatarbetet i utvecklingsländerna urvattnas. Får dessutom signaler om att det är Sverige som återigen inte tagit sitt ansvar för den gröna fonden. Det duger inte. Följer med spänning fortsatta förhandlingar.

tisdag 6 december 2011

Ernkrans i SVT Forum om klimatmötet i Durban

Socialdemokratisk klimatpolitik och om toppmötet i Durban: Kolla mer här.

Dags för ny strategi för nya steg i klimatförhandlingarna

I går var jag på Right livelihood award där en av pristagarna var Huang Ming från Kina "for his outstanding success in the development and massdevelopment of cutting-edge technologies for harnessing solar energy".

Det är hög tid att haka på "the Green Race".

På FN:s klimattoppmöte i Durban synes Kina ta steg framåt. I lördags på en presskonferens sa deras chefsförhandlare Su Wei att Kina nu var beredda att anta bindande klimatmål. Det är en enormt positivt men har mötts av mycket skeptiska kommentarer över allt.

Lena Ek försöker hela tiden spela ner förväntningarna men hon talar inget om hur förhandlingsstrategierna ser ut för Sverige och EU. Har de dragit några lärdomar av arbetet hittills? Finns det några idéer på att förändra strategi? Nej, några sådana svar fick vi inte av Lena Ek, inte heler idag, när hon ställde upp i intervju med P1.

Istället hör vi bara negativa signaler om att det nu går illa för Kyotoprotokollet eftersom många länder hoppat av. De som varit med länge känner igen det här från, just det förhandlingarna i staden Kyoto i Japan. Då var det samma sak. Stora länder som USA var tveksamma. Men den dåvarande svenska miljöministern Kjell Larsson (s) var en av dem som drev på för ett avtal ändå. Och lyckades.

Varför inte samma sak nu? Om vi tror att det är lönsamt att gå före, om vi tror att det gynnar vår konkurrenskraft på lång sikt att bli oljeoberoende, att stimulera ny teknik, att minska vår energianvändning – varför inte samla dem som tror på det och köra vidare. Det skulle kunna vara utgångspunkten för en nya viktiga steg i kliatförhandlingarna.

fredag 28 oktober 2011

Nå, Lena Ek, blir det någon miljöbilsbonus och registreringsskatt?

I en debatt i Svt:s Aktuellt fick ministern en fråga om det system som finns i Frankrike där bilar med låga utsläpp, så kallade miljöbilar, belönas med en bonus och övriga nya bilar får betala en registreringsskatt efter utsläpp.
Ministern uttryckte en mycket positiv inställning till ett sådant system och sa: ”att vi behöver” ett sådant system i Sverige.

Miljöministerns svar är mycket glädjande och eftersom vi Socialdemokrater nyligen motionerat om att införa ett sådant system. Det förslag vi har lagt innebär i korthet att regeringens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor finns kvar för bilar som släpper ut mindre än 50 g koldioxid per kilometer men att det kompletteras med bonus i trappsteg ner till 5000 kronor i bonus för bilar som ligger strax över gränsen för miljöbilsdefinitionen, dvs. 120 g koldioxid per kilometer. Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst kan detta finansieras genom en registreringsskatt. Vi har föreslagit en skatt i tre steg 5000, 1000 och 1500 kronor för bilar som inte klarar miljöbilsdefinitionen.

Förebilden för detta finns, som ju också nämndes i debatten i Svt, i Frankrike. Men även Norge och Storbritannien har liknande system.

Nu är det dags för miljöministern att visa regeringens kort. Vi har passerat den tid där det räcker med prat. Nu är det dags för handling. Därför kallar jag ministern till riksdagen för att i en interpellationsdebatt redovisa om det finns något krut bakom orden.

Vilka initiativ är miljöministern beredd att vidta för att tillse att ett system med miljöbilsbonus och registreringsskatt kommer på plats? Vilka förslag på styrmedel är ministern beredd att vidta för att minska utsläppen från transporterna?

onsdag 5 oktober 2011

Med omsorg om dagens och kommande generationer

En framtidsinriktad socialdemokratisk skuggbudget för en kunskapsbaserad ekonomi med sociala investeringar och värdeburen tillväxt. Vi prioriterar utbildning, infrastruktur, bostäder och klimatomställning. Vi prioriterar en klok ekonomisk politik med utrymme för fler satsningar om lågkonjunkturen blir djup och lång. Det är en budget för konkurrenskraft med omsorg om dagens och kommande generationer.

Det är en modern traditionell socialdemokrati. Det är satsningar på jobb och utbildning för unga och satsningar på lärares kompetens. Vi gör stora investeringar i en hållbar infrastruktur. 11,5 miljarder för utbyggd kapacitet i järnvägssystemet. Vi vill sätta fart på byggandet av hyresrätter och energieffektiviseringar i befintliga bostäder.

Vi lägger fram en reformistisk socialdemokratisk miljö- och klimatpolitik. En värdeburen tillväxt kan bara bli trovärdig om den paras med minskade utsläpp. Vi satsar 800 mkr 2012-2015 på biologisk mångfald för skydd av natur. Vi tillskapar 1,6 miljarder för lokala klimatinvesteringar med fokus på minskade utsläpp och byggande av ny konkurrenskraft. Vi introducerar ett nytt brett miljöbilbonussystem med dubbel miljönytta. Vi investerar 110 miljoner årligen för miljöomställning i jordbruket och 100 nya miljoner till stöd för ekologiskt jordbruk.

Vi håller fokus på mer förnybart. Vi vill se fler elcertifikat till förmån för större utbyggnad av vindkraft. Vi lägger 100 miljoner årligen på solenergi. Vi vill införa vita certifikat för bättre energieffektivisering. Vi avsätter 500 miljoner årligen för strategiska samverkansprogram mellan näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna där vi identifierar bland annat miljö- och energiområdet.

Det är en socialdemokratisk budget med god miljöprofil. Vi investerar i hållbara lösningar. Det är rätt riktning för svensk konkurrenskraft med omsorg om dagens och kommande generationer.

Här kan du läsa Håkan Juholt och Tommy Waidelich presentation av vår skuggbudget på DN-debatt. Eller läs mer om vår budget på socialdemokraterna.se.

söndag 2 oktober 2011

Dubbel miljönytta för att få fart på miljöbilarna

En ny satsning som kommer att finnas med i den socialdemokratiska skuggbudgeten. Ett system med miljöbonus och registreringsskatt på nybilsförsäljningen. Det handlar om konkurrenskraft och dubbel miljönytta.

I en värld där oljan kommer att bli dyrare och dyrare, är de vinnare som bäst klarar av att ställa om för att klara sig utan olja. Det vill vi ska gälla Sverige, svenska företag och Sveriges befolkning.

Det måste bli fart på nybilsförsäljningen av miljöbilar på bredden. Helt enkelt för att fler ska kunna byta bort sin bensinbil också på en bra begagnatmarknad. Och utsläppen från trafiken måste minska nu. I Frankrike finns ett liknande system sedan 2007. De har beräknat att de minskat koldioxidutsläppen med en miljon ton per år.

Vi vill se en stegvis miljöbilsbonus 5000 kr upp till 40 000 kr finansierat genom avgift/registreringsskatt på 5000 kr till 15 000 kr för de mer bränsleslukande bensinbilarna. Däremellan en neutral zon som varken ger avgift eller bonus. Och det handlar om nybilsförsäljningen. Tanken är att detta ska gå jämt upp. Intäkterna ska täcka utgifterna.

Detta är en bredare ansats än regeringens ensidiga miljöbilspremie som bara den erhåller som kan köpa den allra dyraste el-bilen. Premien är, i sin ensidighet, en icke-politik som också visar sig i att nybilsförsäljningen av miljöbilar nu sjunker och utsläppen från trafiken ökar.

Här kan du läsa Rapports inslag om detta.

måndag 25 juli 2011

Tänk så mycket kärlek vi kan visa tillsammans

Den här sommaren kommer för alltid att finnas i mitt minne. Knappt hade sommarlugnet infunnit sig när vi nåddes av det det som fortfarande är alldeles för nära för att ens vara greppbart. Barn och ungdomar på sommarläger sköts systematiskt och skoningslöst ned. Ungdomar tvingades gömma sig, springa, simma och fly för sina liv. Syftet med terroraktionen i Norge var att förstöra det norska Arbeiderpartiet och deras rekrytering av ungdomar.

Mannen bakom terrorattacken, Anders Behring Breivik, en norrman som fram till 2007 var medlem i Fremskrittspartiet. Han har funnits med i högerextrema kretsar och också använt sig av nätet för att lufta sina åsikter.

I vårt land är det få politiska företrädare som det skrivits så mycket om och som varit måltavla för extremhögern såsom socialdemokratins tidigare partiordförande Mona Sahlin.
Att stå upp för alla människors lika värde, för mångkultur, antirasism och demokrati är uppenbarligen inte uppskattat av alla. Jag minns Mona Sahlins sista partiledardebatt i riksdagen den 19 januari i år.

Jag minns Jimmie Åkessons ord, Sverigedemokraternas sittande partiledare:
”Jag har inga presenter, och jag har heller inget särskilt tacktal till Mona Sahlin. Jag vill dock naturligtvis tacka Mona Sahlin på flera sätt, inte minst för inspiration genom åren. Mona Sahlin har blivit lite av en symbol för det vi kämpar emot, nämligen det misslyckade mångkulturella projektet. Det kommer vi att fortsätta kämpa emot, och jag är alldeles övertygad om att Mona Sahlin kommer att fortsätta kämpa på sin kant för det hon tror på. Det inspirerar, som sagt, och jag vill tacka för den inspirationen.”

Det som hänt i Norge berör oss alla. Det går inte att fördela skuld. Anders Behring Breivik är ensam ansvarig för sina handlingar.

Men det går inte att förringa det hat som kretsar i extremhögern eller förringa vad som göder hatet med nytt bränsle. Som Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo och en av Sveriges ledande experter på högerextremism, skriver: ”Han kan ha agerat ensam, det vet vi inte allt om. Men han hade en gemenskap, en idévärld där hans tankar fick näring.”

Jag vet att vi tillsammans kan vinna kampen om människovärdet. Det är vårt ansvar att aldrig vika ned oss. Jag använder mig av Mona Sahlins ord från söndagens nyhetssändning: ” Om högerextremismen hatar det vi säger så måste vi vara fler som säger det” Absolut. Vi ska stå upp för antirasism, demokrati och alla människors lika värde. Det är för mig det enda sättet att hedra de av mina unga partivänner som inte längre finns med oss.

Jag kommer att bära med mig citatet av den unga norska socialdemokraten som Stoltenberg hänvisade till i domkyrkan: "Om en man kan visa så mycket hat, tänk så mycket kärlek vi kan visa tillsammans."

onsdag 15 juni 2011

Energibluff

Ur mitt perspektiv har Olofsson och regeringen en hel del att fundera på. Fredagen den 10 juni debatterade jag regeringens mörkade subventioner till kärnkraft och deras godkännande till mer infrastruktur i ohållbar fossilgas. Jag mötte som vanligt en energiminister som pratade om det ”tredje benet” och vilken fantastisk satsning som Olofsson sett till att Sverige gör i förnybart. Jag försökte i debatten påpeka att detta sakligt är fel. Sveriges ambitioner i förnybar energi är inte tillräckliga och inte heller något som den sittande regeringen kan tillgodoräkna sig. Kolla gärna in debatterna om kärnkraft och fossilgas. I dagarna presenterades en granskning av regeringens ”tredje ben” på supermiljöbloggen. Läs gärna också detta. Frånvaron av politiskt ansvarstagande leder lätt i gamla hjulspår till investeringar i gasledningar och kärnkraftverk.

Jag och vi socialdemokrater vill skapa jobb i Sverige genom sociala hållbara investeringar. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser och vi behöver ta på oss ledartröjan i klimatarbetet. Detta är, inte minst, av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska elintensiva industrin. Klimat- och jobbpolitiken går hand i hand. Investeringar i den svenska förnybara, i vind, vatten, bioenergi och solkraft bidrar till att hålla uppe sysselsättningen och ställer om Sverige till en mer hållbar framtid.

Herr R. vill inte alls tala om ideologisk grund och inspiration

Partiledardebatten i riksdagen är här. Reinfeldt har hittills vägrat möta Juholt i debatt. Nu är dagen här där statsministern och moderatledaren inte längre kan ducka. Och herr R. blev just så cynisk som han är i sin första debatt med Juholt. Svarade inte alls på frågorna om var han fått sin inspiration till att utförsäkra människor? Att låta klyftorna växa mellan de som har och de som inte har? Att ge hårdare villkor för förskollärare, lärare, undersköterskor och sjuksköterskor i form av större grupper och tyngre arbetsvardag? Att sälja ut a-kassan? Vilka sjuksköterskor har sagt att de har för hög lön? Var fick han sin inspiration?

Nej, Reinfeldt vill inte alls tala om skillnader i värderingar och ideologisk grund. Jag säger, det är bra Juholt. Vi ska tillsammans fortsätta att synliggöra ideologiska skillnader och värderingar och om hur vi inspireras till att forma framtiden. För det gör skillnad för politiken, och hur vår gemensamma vardag sedan formas.

Arbetets villkor, en hållbar tillväxt med fokus på sociala investeringar, det bygger Sverige och var och en av oss i vårt land starkare. Att det är i solidariteten som vi kan kan skapa en jobbtillväxt som alla kan få del av.
"Det måste finnas en idé bortom nästa bokslut", säger Juholt. Det är Juholt och socialdemokratins besked. För vi tar vår inspiration i jämlikhet och utveckling. Att vår frihet och vår tillväxt börjar i solidariteten.

SSU om kärnkraft

SSU driver på för mer hållbara energikällor, trygga för människor och miljö. Precis såsom det ska vara. Jag lyssnar och gillar detta så mycket att jag här vill säga att detta är värt läsning.

torsdag 9 juni 2011

Mejerifusion tveksam för konsumenterna

Har just tillbringat en timme i riksdagens frågestund med resultat att talmannen valde att prioritera bort min möjlighet att ställa fråga. Det gör mig riktigt sur. Tid är en bristvara. Hade kunnat använt den timmen mycket mer kreativt för att fullgöra mitt förtroendeuppdrag. Känner att någon annan ordning måste kunna gälla för riksdagens frågestund. Det kan ju inte vara svårt att per mail meddela de av oss som inte kommer att ges frågan. Hade verkligen sett fram emot landsbygdsminister Eskil Erlandssons svar på mina frågor:

I dag kom beskedet att den stora mejerikoncernen Arla köper, det av svenska bönder ägda, Milko. Jag menar att det här beskedet inte är ett positivt besked. Mångfalden och valmöjligheten minskar och det är oroande att vi nu får ett sådan dominant företag i den svenska livsmedelsbranschen. Det är vi konsumenter som är förlorare och kommer att få betala i högre pris på mjölk och andra mejeriprodukter. Och det är bönderna som är förlorare, de som nu hamnar i fullständig beroendeställning till en stor jätte. Jag utgår från att Konkurrensverket kommer att granska denna tveksamma fusion noggrant.

Landsbygdsministern tillhör ju en regering som oftast hyllar marknaden i ensam majestät. Därför vill jag veta landbygdsministerns kommentar till fusionen mellan Arla och Milko, ur ett konsumentperspektiv?

Under de senaste åren har dett rått en konkurrens mellan de båda företagen i norra och mellersta Sverige om kontrakten med de stora livsmedelskedjorna. Men det faktum att vi har få stora kedjor, alltså ett oligopol, bland livsmedelsbutikerna har spelat en roll här. Arla har med sin storlek kunnat pressa Milko hårt, och att det är effekterna av detta som konsumenterna nu kommer att få betala i slutändan. Är det inte dags för landsbygdsministern att erkänna, att marknaden kan vara en god tjänare men en usel herre och börja sätta politisk kraft bakom att stärka konsumentmakten?

Frågorna får väl sväva här på min blogg istället för att, enligt min mening, ges sin plats i debatten i riksdagens kammare under dagens frågestund.

måndag 30 maj 2011

Vi kan vi också. Ut med kärnkraft. In med sol,vind, vatten och bioenergi

Tyskland tänker ta bort sin kärnkraft med 17 reaktorer till 2022. Det är ett besked som heter duga. De har uppenbarligen förstått att kärnkraft är gårdagens energilösning. Jag gillar det.

Här hemma låter Miljöminister Carlgren som en moderat när han kritiserar Tyskland. Han synes tro att de inte kan ta ansvar för sitt beslut. Märkligt, tycker jag. Eller handlar det om att marken nu gungar under den svenska moderatledda regeringens beslut om ny kärnkraft i Sverige. Jag menar att kan Tyskland kan så kan definitivt vi.

Jag vill fasa ut svensk kärnkraft, våra 10 reaktorer, och därmed ge stabila villkor till vår basindustri, företag och alla vi människor som lever här med energi från sol, vind, vatten och bioenergi. För mig är det självklart att den som driver på utvecklingen och hittar nya lösningar, är den som är vinnaren och får konkurrensfördelar. Så hänger klimat- och jobbpolitik ihop. Sverige ska gå före på miljöområdet och vara först med att använda framtidens miljövänliga teknik.

Kom igen Carlgren, det finns en majoritet i Sveriges riksdag för detta, om du vill?

söndag 15 maj 2011

Socialdemokratin vinner val!

Det omöjliga blev möjligt. Många undrade om örebroarna skulle kunna förmås att gå till valurnorna igen. Nu kan vi konstatera att många gjorde just det. Valdeltagandet blev helt acceptabelt och odiskutabelt. Socialdemokratin klarade av att upprepa och förstärka det goda förtroende som gavs socialdemokratin redan i höstas. Det är ett enormt valarbete av många engagerade socialdemokrater som ger resultat. Det är en seger för gediget folkrörelsearbete. 47,1 procent till socialdemokratin i omvalet i Örebro. Det är grymt roligt. Vi vinner val. Kom igen Lena! Det kan också konstateras att borgerliga väljare är mycket demobiliserade. Det känns också som en seger.

onsdag 13 april 2011

En social och ekologisk hållbar utveckling kräver mer

”Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och därmed regeringens högst prioriterade miljöfråga” står att läsa i regeringens vår proposition. Sedan kommer ingenting, ingenting och så en kalldusch. Regeringen har nu uppenbart slagit av på takten i EU-arbetet, nu är det, svart på vitt, de tänker inte driva att EU åtar sig utsläppsminskningar på 30 % till 2020. Nu pratar regeringen om 2030 och inga ambitioner. Samtidigt nås vi av rapporter att regeringen över huvudtaget inte driver en annullering av utsläppsrätterna inom Kyotoprotokollet. De är uppenbarligen beredda att sälja ut åratals av miljöengagemang för att låta andra släppa ut det vi har minskat. Här finns inga vinnare. Det är fantastiskt illa att på 300 sidor vårproposition så ägnas en sida åt det som regeringen säger är deras högsta prioriterade miljöfråga.

Att vi kommer att jobba, bygga, bo och transportera oss också i framtiden men måste göra det på ett sätt som planeten tål, finns överhuvudtaget inte med i regeringens tankevärld. Det är ett fattigdomsbevis och jag menar att det också är att nedvärdera människor. I regeringens värld är det enda som talar till människor skattesänkningar. Och ju mer du tjänar desto mer talar plånboken. Jag förringar inte alls glädjen över att få lite mer pengar att röra sig med men jag är fullständigt övertygad om att människor i vårt land kräver och vill mer. Allt fler bryr sig om vilken mat man ger sig själv, sina barn och gamla. Livsmedelssäkerhet, högt djurskydd, närodlat och ekologiskt är här för att stanna och kommer att växa i betydelse. För att det finns ett intresse, för att det är bra för folkhälsan och bra för klimatet. Jag tänker också på de blivande byggnadssnickare och va-anläggare som jag träffade för ett par veckor sedan. De som i sin gymnasieutbildning inte ens tänkt på hur deras yrkesroll kan förändras med högre krav på att bygga hållbart och miljömässigt rätt i ett förändrat klimat. De som är en del av nyckeln för att framtida hållbart Sverige och värld. Jag menar att här finns en enorm potential och framtidskraft som människor vill och kan utvecklas med.

En social och ekologisk hållbar utveckling kräver mer.

torsdag 7 april 2011

Rgeringen mörkar kärnkraftssubventioner

För mig är kärnkraftens vara eller icke-vara i grunden en fråga om moral. Hur kan vi ta oss rätten att utsätta oss själva och andra för de risker som kärnkraften bär med sig. Hur kan vi ta oss rätten att välja en smitväg i klimatkrisen, när vi är förunnande, att kunna välja en mer hållbar väg. Sverige kan göras modernt med förnybara energilösningar och energieffektivisering. Vårt land har unika möjligheter att basera hela vår energiförsörjning på förnybara källor. Låt oss ta det ansvaret. Här finns en enorm utvecklingspotential, jobbmöjligheter och unika tillväxtchanser. Här finns framtiden.

Vi Socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagt konkreta förslag på hur Sverige kan bygga ut den förnybara energin – vinden, vattnet, solen och bioenergin. Minst 30 TWh till 2020 och minst 55 TWh till 2030 är fullt möjligt. Samtidigt som vi energieffektiviserar kraftigt. Inför exempelvis, vita certifikat som gör det lönsamt att göra av med mindre el. Då kan vi lugn takt ersätta kärnkraften samtidigt som vi behåller konkurrenskraftiga elpriser.

I fredags, den 1 april, diskuterades kärnkraftens framtid vid en aktuell debatt i Riksdagen. Andreas Carlgren betonade att kärnkraften är en parentes:
"Det finns i fortsättningen inte något statligt stöd för kärnkraft." Han sa också: "Det blir varken direkta eller indirekta subventioner till kärnkraft."

Nu visar det sig att Sverige i hemlighet satsar 70 miljoner kronor på ny kärnkraftsforskning. Detta avslöjar Ekot bara några dagar efter Riksdagens stora kärnkraftsdebatt.

Jag blir förbannad, helt enkelt. Vår moderatstyrda regering försöker mörka att den fortfarande investerar i kärnkraft - samtidigt som miljöministern utåt försäkrar att "kärnkraften är en parentes i Sveriges energihistoria". Det är synnerligen allvarligt att den svenska regeringen i all hemlighet har förbundit sig för den största statliga forskningsinsatsen kring kärnkraft sedan 80-talet.

Jag vill kunna ge barn i vår värld, friheten, att kunna få sin energi av vind, vatten bioenergi och solkraft, från det förnybara. Säkert för människor och miljö. Varför välja ofrihetens väg när vi kan välja frihetens. Det finns så mycket som vi inte kan skydda våra barn ifrån. Därför har vi ett ansvar att göra vad vi kan, för att skydda barnen från det vi kan skydda dem ifrån. Det tror jag alla föräldrar kan känna. Vi kan skydda barnen från en farlig och oförutsägbar kärnkraft. Vi kan välja att ge dem frihet att växa i en tryggare, hållbarare, värld. Jag väljer den friheten.

lördag 26 mars 2011

Juholt stiger fram...

I fin röd slips ger Håkan Juholt sitt första tal som arbetarepartiet socialdemokraternas partiordförande. Han är en grym talare. Han har humor och kan bjuda på sig själv. Det är viktigt. Men han har också en djup seriositet, när så krävs. Det är en styrka. Vi är pragmatiska problemlösare och sociala ingenjörer för den rättfärdighet som våra grundvärderingar om frihet, jämlikhet, rättvisa och solidaritet kräver. Det är ett klassiskt socialdemokratiskt tal. Jag gillar det. Men känner också ett engagemang och ansvar att fylla på med det som ryms i att vår röda dröm också är grön. Här finns mer att önska.

Men här är några, av många kloka ord av Juholt:

”Socialdemokratin är en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att dirigeras av enskilda personer”.

”Socialdemokratins politik formar vi tillsammans och också med dom som inte är medlemmar i vårt parti. Tillsammans bygger vi landet.”

”Sverige behöver mer av social demokrati”

”Frihet börjar i solidariteten”

"Vi är medborgarnas företrädare"

"Rovdrift på naturen kan aldrig vara vägen framåt. Investeringar i friskt vatten, ren luft och bra mat är vägen framåt."

"Vägen framåt är inte vägen bakåt"

Jo, jag vilar i de ord som Mona Sahlin gav oss igår: ” Tro, när du går genom tiden, att det bästa inte har hänt än”

Läs Juholts tal här.

fredag 25 mars 2011

Kloka ord...

Mona Sahlins sista tal som partiordförande. Många kloka ord. Jag ska göra mitt allra bästa för att ta hennes goda råd, i detta sista tal, med in i framtiden. För om vi klarar av det så kan Mona Sahlin får rätt när hon gav oss ett citat från Håkan Hellström: ” Tro, när du går genom tiden, att det bästa inte har hänt än”

Här är Några kloka ord från Mona:

”Kärnkraften har upplevt en renässans på senare år. Förklaringen är främst i-ländernas ohämmade konsumtion och det enorma energibehov det skapar. Men en annan förklaring är klimatkrisen. Kärnkraftsutbyggnad är en frestande smitväg undan klimatutmaningen. Jag varnar för den. Vi ser redan hur blotta tanken kväver den nyss så starka utvecklingen på energiteknikområdet. Sverige kan göras modernt med hållbara energilösningar. Här finns en enorm utvecklingspotential, här finns jobbmöjligheter och unika tillväxtchanser för länder som ligger i fronten.”

”Den gröna drömmen lovar möjligheter till personligt ansvartagande för jorden och barnen – låt oss återuppliva den!”

”Vi har en tro på politiken och demokratin, tro på förändringen, tro på framtiden! Det går att göra skillnad och det måste vi förmedla.”

"Det finns inte någon rätt väg in, ingen rätt bakgrund, rätt yrke, klass, föräldrar, rätt ålder, rätt åsikt eller bostadsort för en socialdemokrat! Det finns inte höger- och vänsterfalanger i vårt parti – här finns socialdemokrater! Socialdemokrater som delar värderingar och visioner. Och jag vill aldrig mer höra en partivän säga om någon att det där är ingen ”riktig” socialdemokrat! Nu räcker det! Det är olika men enade, tillsammans, som vi är starka."

Läs hela Monas tal här.

tisdag 15 mars 2011

Fasa ut kärnkraften ...ja, tack.

Oron och omsorgen om det människor nu möter i Japan är stark. Följderna av jordbävningen och tsunamin är katasrofala. Människor kämpar för sin överlevnad och för hantera sorgen över dem man saknar. Till detta läggs nu den ökande oron över kärnkraften och var detta tar vägen. Runt om i världen väcks nu åter debatten om kärnkraften. Den ska föras med respekt för vad människor nu i Japan går igenom.

Jag vill vara tydlig. Jag anser att det ställningstagande som är socialdemokratins, miljöpartiets och vänsterpartiets förtjänar att tas på allvar. Vi är överens om att kärnkraften successivt ska fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod.

Jag menar att den svenska borgerliga regeringens ställningstagande om att öppna för ny kärnkraft måste omprövas, inte minst med hänsyn till riskerna.

måndag 14 mars 2011

Kärnkraft...nej, tack!

Leif Pagrotsky reflekterar:
”Japan är i kärnraftssammanhang ett unikt land. Inget annat land har satsat så mycket på kärnsäkerhet som Japan. Hiroshima och Nagasaki har satt enormt djupa spår i medvetandet, och den kraftfulla satsning som Japan ändå genomfört på kärnkraft har kombinerats med allt ett av världens rikaste och teknologiskt mest högtstående länder kan åstadkomma av säkerhetsförberedelser. Jordbävningar är en av de välkända riskfaktorer som planerats för. Ändå är effekterna så allvarliga. Och ändå har man inte ens lyckats förstå vad som pågår i kärnkraftverken tredje dygnet efter skalvet.

För mig som fd energiminister är detta allvarliga tankeställare. Om inte ens japanerna med sin förmåga och sin beslutsamhet och sin historia klarar av varken att förebygga eller att i efterhand hantera ens förutsedda händelser, vad lär det oss om händelser som är oförutsedda?

Min erfarenhet är ju annars att det är det oväntade som är svårast att förbereda och som kan vara allvarligast. Så har det varit hos oss. När Barsebäck var avstängt nästan hela 2005 var det för att personalen hanterade klara varningssignaler med en nonchalans som gjorde att myndigheterna i chock stängde hela verket för lång tid. De allvarliga säkerhetsöverträdelserna i Forsmark övergick i sin systematik allt vad någon myndighet hade kunnat föreställa sig. Bonusavdrag för chefer som följer säkerhetskraven och stänger produktionen vid fara var kanske det mest absurda av allt. Ingen hade väl heller förstått hur lätt det var för utomstående att ta sig in till verket förrän en grupp demonstranter mycket enkelt klättrade över det obevakade hönsnätet som skulle skydda Forsmark mot terrorattacker.

För mig är en slutsats klar, oavsett hur det kommer att utveckla sig i Japan. Det var rätt att stänga Barsebäck.”

Det kan vara klokt att lyssna till en tidigare energiminister som reflekterar. Det tycker jag i alla fall. Till detta kan läggas att ett land som Sverige har konkurrenskraftigt förnybart att tillgå och kan därutöver förtfarande kan göra mer av energieffektivisering. Så vad väntar vi på?

fredag 11 mars 2011

Tar nya tag

Tar tag i bloggandet igen. Jag gillar ju det. Dessutom har valberedningen presenterat förslaget till partiledare och partisekreterare så nu är det väl dags för nya tag.

Jag har några bestämda åsikter som jag menar är avgörande för att denna ledarduo ska bli framgångsrik. Fokus på ledarskap som måste präglas av öppenhet, lyssnande och framförallt ödmjukhet. Det är vad ett ganska sargat parti behöver och det är också nödvändigt för att fler ska ge sitt förtroende till socialdemokratins idéer. Fokus på generationsskifte. Det finns duktiga företrädare som är beredda att ta ett stort ansvar för partiet. Jag är övertygad om att ett förtroende för socialdemokratin är beroende av att också detta får synas. Avslutningsvis fokus på att endast 22% av de som arbetar röstade på arbetarepartiet socialdemokraterna i valet 2010. Det är helt oacceptabelt. Här behöver politiken utvecklas och socialdemokratins attraktionskraft stärkas. Vi måste helt enkelt med hjälp av våra gamla godingar som ”arbete åt alla” och ”från var och en efter förmåga till var och en efter behov” klara av att förnya politiken till att också innefatta de som är i arbete. Det är en viktig del av socialdemokratins framtidsutmaning.

Partiledare och partisekreterare är inte ensamma partiet. Politiken utvecklar vi gemensamt men det kräver ett ledarskap som stödjer detta. Det är upp till bevis Juholt och Jämtin. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs gärna andra kommentarer av partiledarvalet och framtiden exempelvis på Dagens Arena.