tisdag 15 mars 2011

Fasa ut kärnkraften ...ja, tack.

Oron och omsorgen om det människor nu möter i Japan är stark. Följderna av jordbävningen och tsunamin är katasrofala. Människor kämpar för sin överlevnad och för hantera sorgen över dem man saknar. Till detta läggs nu den ökande oron över kärnkraften och var detta tar vägen. Runt om i världen väcks nu åter debatten om kärnkraften. Den ska föras med respekt för vad människor nu i Japan går igenom.

Jag vill vara tydlig. Jag anser att det ställningstagande som är socialdemokratins, miljöpartiets och vänsterpartiets förtjänar att tas på allvar. Vi är överens om att kärnkraften successivt ska fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod.

Jag menar att den svenska borgerliga regeringens ställningstagande om att öppna för ny kärnkraft måste omprövas, inte minst med hänsyn till riskerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar