fredag 28 oktober 2011

Nå, Lena Ek, blir det någon miljöbilsbonus och registreringsskatt?

I en debatt i Svt:s Aktuellt fick ministern en fråga om det system som finns i Frankrike där bilar med låga utsläpp, så kallade miljöbilar, belönas med en bonus och övriga nya bilar får betala en registreringsskatt efter utsläpp.
Ministern uttryckte en mycket positiv inställning till ett sådant system och sa: ”att vi behöver” ett sådant system i Sverige.

Miljöministerns svar är mycket glädjande och eftersom vi Socialdemokrater nyligen motionerat om att införa ett sådant system. Det förslag vi har lagt innebär i korthet att regeringens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor finns kvar för bilar som släpper ut mindre än 50 g koldioxid per kilometer men att det kompletteras med bonus i trappsteg ner till 5000 kronor i bonus för bilar som ligger strax över gränsen för miljöbilsdefinitionen, dvs. 120 g koldioxid per kilometer. Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst kan detta finansieras genom en registreringsskatt. Vi har föreslagit en skatt i tre steg 5000, 1000 och 1500 kronor för bilar som inte klarar miljöbilsdefinitionen.

Förebilden för detta finns, som ju också nämndes i debatten i Svt, i Frankrike. Men även Norge och Storbritannien har liknande system.

Nu är det dags för miljöministern att visa regeringens kort. Vi har passerat den tid där det räcker med prat. Nu är det dags för handling. Därför kallar jag ministern till riksdagen för att i en interpellationsdebatt redovisa om det finns något krut bakom orden.

Vilka initiativ är miljöministern beredd att vidta för att tillse att ett system med miljöbilsbonus och registreringsskatt kommer på plats? Vilka förslag på styrmedel är ministern beredd att vidta för att minska utsläppen från transporterna?

onsdag 5 oktober 2011

Med omsorg om dagens och kommande generationer

En framtidsinriktad socialdemokratisk skuggbudget för en kunskapsbaserad ekonomi med sociala investeringar och värdeburen tillväxt. Vi prioriterar utbildning, infrastruktur, bostäder och klimatomställning. Vi prioriterar en klok ekonomisk politik med utrymme för fler satsningar om lågkonjunkturen blir djup och lång. Det är en budget för konkurrenskraft med omsorg om dagens och kommande generationer.

Det är en modern traditionell socialdemokrati. Det är satsningar på jobb och utbildning för unga och satsningar på lärares kompetens. Vi gör stora investeringar i en hållbar infrastruktur. 11,5 miljarder för utbyggd kapacitet i järnvägssystemet. Vi vill sätta fart på byggandet av hyresrätter och energieffektiviseringar i befintliga bostäder.

Vi lägger fram en reformistisk socialdemokratisk miljö- och klimatpolitik. En värdeburen tillväxt kan bara bli trovärdig om den paras med minskade utsläpp. Vi satsar 800 mkr 2012-2015 på biologisk mångfald för skydd av natur. Vi tillskapar 1,6 miljarder för lokala klimatinvesteringar med fokus på minskade utsläpp och byggande av ny konkurrenskraft. Vi introducerar ett nytt brett miljöbilbonussystem med dubbel miljönytta. Vi investerar 110 miljoner årligen för miljöomställning i jordbruket och 100 nya miljoner till stöd för ekologiskt jordbruk.

Vi håller fokus på mer förnybart. Vi vill se fler elcertifikat till förmån för större utbyggnad av vindkraft. Vi lägger 100 miljoner årligen på solenergi. Vi vill införa vita certifikat för bättre energieffektivisering. Vi avsätter 500 miljoner årligen för strategiska samverkansprogram mellan näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna där vi identifierar bland annat miljö- och energiområdet.

Det är en socialdemokratisk budget med god miljöprofil. Vi investerar i hållbara lösningar. Det är rätt riktning för svensk konkurrenskraft med omsorg om dagens och kommande generationer.

Här kan du läsa Håkan Juholt och Tommy Waidelich presentation av vår skuggbudget på DN-debatt. Eller läs mer om vår budget på socialdemokraterna.se.

söndag 2 oktober 2011

Dubbel miljönytta för att få fart på miljöbilarna

En ny satsning som kommer att finnas med i den socialdemokratiska skuggbudgeten. Ett system med miljöbonus och registreringsskatt på nybilsförsäljningen. Det handlar om konkurrenskraft och dubbel miljönytta.

I en värld där oljan kommer att bli dyrare och dyrare, är de vinnare som bäst klarar av att ställa om för att klara sig utan olja. Det vill vi ska gälla Sverige, svenska företag och Sveriges befolkning.

Det måste bli fart på nybilsförsäljningen av miljöbilar på bredden. Helt enkelt för att fler ska kunna byta bort sin bensinbil också på en bra begagnatmarknad. Och utsläppen från trafiken måste minska nu. I Frankrike finns ett liknande system sedan 2007. De har beräknat att de minskat koldioxidutsläppen med en miljon ton per år.

Vi vill se en stegvis miljöbilsbonus 5000 kr upp till 40 000 kr finansierat genom avgift/registreringsskatt på 5000 kr till 15 000 kr för de mer bränsleslukande bensinbilarna. Däremellan en neutral zon som varken ger avgift eller bonus. Och det handlar om nybilsförsäljningen. Tanken är att detta ska gå jämt upp. Intäkterna ska täcka utgifterna.

Detta är en bredare ansats än regeringens ensidiga miljöbilspremie som bara den erhåller som kan köpa den allra dyraste el-bilen. Premien är, i sin ensidighet, en icke-politik som också visar sig i att nybilsförsäljningen av miljöbilar nu sjunker och utsläppen från trafiken ökar.

Här kan du läsa Rapports inslag om detta.