lördag 31 december 2011

Gott Nytt År!

Utan att recensera mig själv, andra eller annat av året som gått. Unnar jag mig och oss att känna förväntan inför ett gott nytt år!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

fredag 23 december 2011

Julhälsning

God Jul och Gott Nytt År!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

måndag 19 december 2011

Dags att investera för att minska våra utsläpp nu

Idag presenterar Naturvårdsverket den officiella statistiken över utsläppen av klimatpåverkande gaser för 2010. Statistiken visar som många förväntat sig, att utsläppen nu ökar för första gången på länge.

Verkligheten börjar komma ifatt en passiv regering. Nu måste vår konservativa regering ta detta på allvar och börja investera i smarta lokala klimatinvesteringar, i energieffektiviseringar, i förnybart och infrastruktur. Investeringar som minskar våra utsläpp nu.

Jag är kritisk till regeringens miljöpolitik som jag menar har satt klimatmål men saknar åtgärder som leder mot målet.

Sverige tappar långsiktigt i konkurrenskraft om vi inte håller uppe tempot i klimatomställningen. Är vi sämre än andra är det dåligt för svenska jobb och svensk välfärd. Här behövs politik, inte en trött regering som lämnar allt till marknaden.

Vi socialdemokraterna har också föreslagit i vår motion att regeringen beslutar om åtgärder för att se till att statistiken kommer fram mycket tidigare. Idag kommer statistiken för 2010 i december 2011.

Det är helt orimligt att Sverige ska avgöra storlek på styrmedel och investeringar utan att veta hur uppgiften klarades året innan. Här måste regeringen agera skyndsamt.
torsdag 15 december 2011

Samtal med Kanadas ambassad om Kyotoprotokollet

Jag menar att Regeringen bör kalla till sig Kanadas ambassadör för att protestera mot att Kanada sviker sina åtagande i Kyotoprotokollet och hoppar av uppgörelsen.

Jag har själv varit i kontakt med den kanadensiska ambassaden för att förhöra mig om vilka skäl den kanadensiska regeringen lämnat för sitt agerande.

Den borgerliga regeringen i Kanadas beslut att lämna Kyotoprotokollet är allvarligt och hotar att få fler länder att svikna sina löften.

Kanada har i Kyotoprotokollet åtagit sig en minskning av utsläppen med 6 procent 2012 jämfört med 1990. Idag ligger utsläppen cirka 30 procent över 1990.

Men Kanada har också lämnat in ett frivilligt åtagande enligt den uppgörelse som blev vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn 2009 och i Cancun 2010 att ha minsk 17 procent 2020 jämfört med 2005.

Jag fick beskedet från ambassaden att de nu arbetar med att uppfylla det åtagandet och det ser jag som positivt. Det är av oerhörd stor vikt att utsläppen börjar minska långt innan de avtal om utsläppsminskningar som Durbanmötet skissat på börjar gälla. Kyotoprotokollet är tillsammans med ländernas frivilliga åtaganden just nu vårt enda hopp att klara det.tisdag 13 december 2011

Kanada visar väg mot misslyckande

Kanadas har gett besked om att de lämnar Kyotoprotokollet. Det är ett dåligt besked för vårt klimat och det visar också på otillräckligheten i Durban-paketet. Man undvek kollaps vilket var lyckat. Jag har dock kallat det ett uppfodrande lyckat misslyckande. Det är handlingen framöver som kommer att avgöra. Länderna blev överens om en andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet men vilka som ska med är tydligen frivilligt. Samma sak om att länderna nu är överens om lagligt "bindande" klimatavtal, att det ska beslutas 2015 för börja gälla 2020. Men mycket återstår omkring exempelvis vilka som faktiskt tänker skriva på. Det är en öppen fråga. Kanadas besked om Kyotoprotokollet visar att de uppenbarligen inte tar uppfodran på allvar. Följer fler deras exempel kommer tyvärr Durban bara bli ett uppfodrande misslyckande. Inget annat.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

söndag 11 december 2011

Ett uppfodrande lyckat misslyckande

Det var ovisst in i det sista men Durban undvek kollaps. Det är viktigt för alla oss som tror på internationella överenskommelser. Durban blev ett uppfodrande lyckat misslyckande. Nu finns en samarbetsform men det är tyvärr otillräckligt. Durban har inte gjort någon skillnad för din och min framtid.

Det blev ett klimatavtal och Indien, Brasilien, Kina och USA är med. Nu är världens länder överens om ett lagligt bindande avtal. Det är mycket bra. Det allt överskuggande är dock avtalets otillräcklighet. Det nya nyckelordet ”legal force” är inte enkelt att tolka. Otillräckligt är också avsaknaden av siffror gällande utsläppen. Nu finns inga garantier att utsläppen kommer att minska varken såsom vetenskapen och planeten kräver eller vad länderna tidigare utlovat. Det är ett gemensamt ansvar att visa vägen framåt. Mycket arbete återstår.

EU med klimatkommissonär Connie Hedegaard överraskade positivt. EU skaffade sig, fem i tolv, en ny strategi i relationen med utvecklingsländerna. EU lyckades, fem över tolv, pressa fram en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet och ”legal force” i klimatavtalet. Det är glädjande. Om detta hade skett redan under det svenska ordförandeskapet 2009 när förhandlingarna hölls i Köpenhamn hade vi kanske hunnit längre idag. Tyvärr saknas fortfarande det viktigaste, insikten om att i handling visa ansvar för klimatomställningen på hemmaplan. Här har världen, EU och Sverige mer att bevisa.

Det är hög tid att visa på att progressivitet och klimatomställning tjänar oss väl, stärker vår konkurrenskraft, bygger broar till jobb och välfärd, räddar vår planet och visar att vi tar vårt ansvar.

Ett uppfodrande lyckat misslyckande

Det var ovisst in i det sista men Durban undvek kollaps. Det är viktigt för alla oss som tror på internationella överenskommelser. Durban blev ett uppfodrande lyckat misslyckande.

Det blev ett klimatavtal och Indien, Brasilien, Kina och USA är med. Nu är världens länder överens om ett lagligt bindande avtal. Det är mycket bra! Det allt överskuggande är dock avtalets otillräcklighet. Det nya nyckelordet ”legal force” är inte enkelt att tolka. Otillräckligt är också avsaknaden av siffror gällande utsläppen. Nu finns inga garantier att utsläppen kommer att minska varken såsom vetenskapen och vår planet kräver eller vad länderna tidigare utlovat.

Det är ett gemensamt ansvar att visa vägen framåt. Mycket arbete återstår. Världen kan inte vänta.

fredag 9 december 2011

Besvikelse

Nu har det blivit känt vilka sluttexter det förhandlas om i Durban och...besvikelsen är stor. Det var ju i Köpenhamn 2009 som ett internationellt klimatavtal skulle beslutas. Ett avtal med tydliga åtaganden om minskade utsläpp. Nu verkar det som att det man förhandlar om i Durban är tomt prat utan några åtaganden och att man eventuellt kan sikta på att börja landa ett avtal igen 2015-2020. Det är en stor besvikelse, ett gemensamt misslyckande och stor avsaknad av gemensamt ansvar.

Positivt

Verkar som EU med klimatkommissionär Connie Hedegaard i spetsen byt strategi och överaskar positivt i Durban. Verkar som det faktiskt kan bli något bra i Durban. Inte tillräckligt men bra. Spännande att följa de sista timmarna av förhandling. (Även om det denna gång sker på distans).


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

torsdag 8 december 2011

Ett steg fram, två steg tillbaka?

En andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet verkar vara på väg fram i Durban. Det är bra och det minsta man kan begära av Durbanmötet. Mer orolig över att det verkar som finansieringen av klimatarbetet i utvecklingsländerna urvattnas. Får dessutom signaler om att det är Sverige som återigen inte tagit sitt ansvar för den gröna fonden. Det duger inte. Följer med spänning fortsatta förhandlingar.

tisdag 6 december 2011

Ernkrans i SVT Forum om klimatmötet i Durban

Socialdemokratisk klimatpolitik och om toppmötet i Durban: Kolla mer här.

Dags för ny strategi för nya steg i klimatförhandlingarna

I går var jag på Right livelihood award där en av pristagarna var Huang Ming från Kina "for his outstanding success in the development and massdevelopment of cutting-edge technologies for harnessing solar energy".

Det är hög tid att haka på "the Green Race".

På FN:s klimattoppmöte i Durban synes Kina ta steg framåt. I lördags på en presskonferens sa deras chefsförhandlare Su Wei att Kina nu var beredda att anta bindande klimatmål. Det är en enormt positivt men har mötts av mycket skeptiska kommentarer över allt.

Lena Ek försöker hela tiden spela ner förväntningarna men hon talar inget om hur förhandlingsstrategierna ser ut för Sverige och EU. Har de dragit några lärdomar av arbetet hittills? Finns det några idéer på att förändra strategi? Nej, några sådana svar fick vi inte av Lena Ek, inte heler idag, när hon ställde upp i intervju med P1.

Istället hör vi bara negativa signaler om att det nu går illa för Kyotoprotokollet eftersom många länder hoppat av. De som varit med länge känner igen det här från, just det förhandlingarna i staden Kyoto i Japan. Då var det samma sak. Stora länder som USA var tveksamma. Men den dåvarande svenska miljöministern Kjell Larsson (s) var en av dem som drev på för ett avtal ändå. Och lyckades.

Varför inte samma sak nu? Om vi tror att det är lönsamt att gå före, om vi tror att det gynnar vår konkurrenskraft på lång sikt att bli oljeoberoende, att stimulera ny teknik, att minska vår energianvändning – varför inte samla dem som tror på det och köra vidare. Det skulle kunna vara utgångspunkten för en nya viktiga steg i kliatförhandlingarna.