måndag 19 december 2011

Dags att investera för att minska våra utsläpp nu

Idag presenterar Naturvårdsverket den officiella statistiken över utsläppen av klimatpåverkande gaser för 2010. Statistiken visar som många förväntat sig, att utsläppen nu ökar för första gången på länge.

Verkligheten börjar komma ifatt en passiv regering. Nu måste vår konservativa regering ta detta på allvar och börja investera i smarta lokala klimatinvesteringar, i energieffektiviseringar, i förnybart och infrastruktur. Investeringar som minskar våra utsläpp nu.

Jag är kritisk till regeringens miljöpolitik som jag menar har satt klimatmål men saknar åtgärder som leder mot målet.

Sverige tappar långsiktigt i konkurrenskraft om vi inte håller uppe tempot i klimatomställningen. Är vi sämre än andra är det dåligt för svenska jobb och svensk välfärd. Här behövs politik, inte en trött regering som lämnar allt till marknaden.

Vi socialdemokraterna har också föreslagit i vår motion att regeringen beslutar om åtgärder för att se till att statistiken kommer fram mycket tidigare. Idag kommer statistiken för 2010 i december 2011.

Det är helt orimligt att Sverige ska avgöra storlek på styrmedel och investeringar utan att veta hur uppgiften klarades året innan. Här måste regeringen agera skyndsamt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar