tisdag 13 december 2011

Kanada visar väg mot misslyckande

Kanadas har gett besked om att de lämnar Kyotoprotokollet. Det är ett dåligt besked för vårt klimat och det visar också på otillräckligheten i Durban-paketet. Man undvek kollaps vilket var lyckat. Jag har dock kallat det ett uppfodrande lyckat misslyckande. Det är handlingen framöver som kommer att avgöra. Länderna blev överens om en andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet men vilka som ska med är tydligen frivilligt. Samma sak om att länderna nu är överens om lagligt "bindande" klimatavtal, att det ska beslutas 2015 för börja gälla 2020. Men mycket återstår omkring exempelvis vilka som faktiskt tänker skriva på. Det är en öppen fråga. Kanadas besked om Kyotoprotokollet visar att de uppenbarligen inte tar uppfodran på allvar. Följer fler deras exempel kommer tyvärr Durban bara bli ett uppfodrande misslyckande. Inget annat.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar