söndag 22 juli 2012

Vi minns och finner styrka för framtiden

Vi minns terrordåden i Oslo och på Utöya. Vi kommer aldrig glömma. De är en del av vår framtid. Jag läser igen det jag skrev och talade om för ett år sedan. Det känns fortfarande högst aktuellt. Så här skrev jag då: "Knappt hade sommarlugnet infunnit sig när vi nåddes av det det som fortfarande är alldeles för nära för att ens vara greppbart. Barn och ungdomar på sommarläger sköts systematiskt och skoningslöst ned. Ungdomar tvingades gömma sig, springa, simma och fly för sina liv. Syftet med terroraktionen i Norge var att förstöra det norska Arbeiderpartiet och deras rekrytering av ungdomar. Mannen bakom terrorattacken, en norrman som fram till 2007 var medlem i Fremskrittspartiet. Han har funnits med i högerextrema kretsar och också använt sig av nätet för att lufta sina åsikter. I vårt land är det få politiska företrädare som det skrivits så mycket om och som varit måltavla för extremhögern såsom socialdemokratins tidigare partiordförande Mona Sahlin. Att stå upp för alla människors lika värde, för mångkultur, antirasism och demokrati är uppenbarligen inte uppskattat av alla. Det som hänt i Norge berör oss alla. Det går inte att förringa det hat som kretsar i extremhögern eller förringa vad som göder hatet med nytt bränsle. Som Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo och en av Sveriges ledande experter på högerextremism, skriver: ”Han kan ha agerat ensam, det vet vi inte allt om. Men han hade en gemenskap, en idévärld där hans tankar fick näring.” Jag vet att vi tillsammans kan vinna kampen om människovärdet. Det är vårt ansvar att aldrig vika ned oss. Jag använder mig av Mona Sahlins ord från söndagens nyhetssändning: ” Om högerextremismen hatar det vi säger så måste vi vara fler som säger det” Absolut. Vi ska stå upp för antirasism, demokrati och alla människors lika värde. Det är för mig det enda sättet att hedra de av mina unga partivänner som inte längre finns med oss. Jag kommer att bära med mig citatet av den unga norska socialdemokraten som Stoltenberg hänvisade till i domkyrkan: "Om en man kan visa så mycket hat, tänk så mycket kärlek vi kan visa tillsammans".

lördag 7 juli 2012

Fler klimatsmarta jobb för en hållbar frihet

Vi bygger en hållbar frihet med en satsning på lokal innovationer för grön teknik att utvecklas i fullskala, det kommer att ge jobb och stärka Sveriges omställning till ett hållbarare och utsläppssnålare samhälle. Socialdemokraterna vill avsätta en miljard under fyra år som ska gå till investeringar i innovationer som minskar får klimatpåverkan, t.ex. ny teknik för förnybar energi och energieffektiviseringar. Här kan du läsa mera. Min uppvärmning i form av en videodebatt på SVT inför Löfvens tal i Almedalen.

fredag 22 juni 2012

Rio+20, en hållbar utveckling?

Solen strålar från en klar himmel. Jag skulle kunna njuta av vad som verkar bli en härlig midsommar. Men jag har svårt att göra det. Mitt huvud är i Rio på FN:s möte om hållbar utveckling som avslutas idag. Jag har tidigare deltagit på internationella möten om miljön så jag kan förnimma känslorna. Det stora i att så många från världens länder samlas för att samtala och försöka enas om det som är vår planets ödesfråga. Det är en rätt häftig känsla. Dock finns ständigt också känslan av oro och ilska över att det inte händer mer. Att det ska vara så svårt att enas om att gemensamt börja lösa gemensamma problem. Ilskan över att världen nu spelar ett högt spel om vår framtid. Det är sorgligt att konstatera att uppenbarligen kunde världen för 20 år sedan komma längre än idag och det trots att kunskaperna är större idag och inte minst klimatförändringarna tydligare. För 20 år sedan i Rio etablerades Agenda 21 arbetet, konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen. Idag klarar världens ledare knappt av att bekräfta detta. Så trots att solen skiner och en fin midsommar väntar så känns det som stora moln tornar upp sig i skyn. Och jag funderar på varifrån min ilska kommer. Viljan att kasta mig ut i ovädret och mot alla odds kämpa för en hållbar utveckling på riktigt. Och så ser jag mina sovande barn...

torsdag 31 maj 2012

Vi har rätt att ställa krav på vår mat

Hur vi tar oss an maten i vår vardag är viktigt för jobben, välfärden och miljön. Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur maten produceras ger effekter på ekonomi, miljö och klimat. Därför arbetar vi socialdemokrater för en högre kvalitet på maten. Vi har idag presenterat en rapport som sammanfattar socialdemokratins politik på matområdet. Till detta ska naturligtvis läggas annan klok politik som vi har på andra områden som också berör det vi presenterar i denna rapport. Vi konstaterar att människor efterfrågar mer och mer kunskap om den mat vi äter. Kraven ökar också på att maten inte ska innehålla farliga ämnen och att det ska vara lätt att äta mat som är bra för hälsan. Läs hela strategin här.

fredag 4 maj 2012

Regeringen vilseleder riksdagen om trafikens klimatutsläpp

Idag har jag anmält regeringen till konstitutionsutskottet, en sk. KU-anmälan. Regeringen har, medvetet eller omedvetet, vilselett riksdagen. Koldioxidutsläppen från planerade byggen av vägar har underskattats i flera led. Därför begär jag idag att KU ska granska regeringens arbete med klimatmålen i samband med infrastrukturplaneringen. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen, ”Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?”, där Riksrevisionen har granskat hur regeringen har arbetat med den senaste infrastrukturplanen i förhållande till de av riksdagen uppsatta klimatmålen. I rapporten finns flera exempel på hur regeringen försvårat för ansvariga myndigheter att bidra till att uppsatta klimatmål nås. Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Därför blir jag upprörd när jag förstått att regeringen inte gett myndigheterna förutsättningar att rapportera rätt till riksdagen.Till exempel har man underskattat utsläppen av koldioxid i flera led. Då blir det svårt för riksdagen att besluta om styrmedel för att nå klimatmålen. Det blir nu Konstitutionsutskottet som får avgöra om riksdagen ska rikta kritik mot regeringen. Jag anser att det är anmärkningsvärt och allvarligt när Riksrevisionen säger att regeringen vilseleder riksdagen genom att inte tala om vilka effekter på klimatmålen den föreslagna utbyggnaden av infrastrukturen får. Citat ur Riksrevisionens rapport: ”Riksrevisionen konstaterar att lönsamheten för många objekt bygger på antaganden om trafikvolymer och trafikökningar som med nu tillgänglig kunskap sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Eftersom regeringen inte har tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp blir rapporteringen till riksdagen inte transparent, konsistent, eller rättvisande utifrån klimatmålen.” Här kan du se rapports inslag om detta. Här kan du läsa mer om Riksrevisionens rapport.

torsdag 3 maj 2012

Kunskap och arbete

Igår presenterade Magdalena Andersson socialdemokraternas vårbudget, den första med henne som finanspolitisk talesperson och Stefan Löfven som partiledare. Med den visar vi konkret det vi pratade om på Första maj - det är kunskap och arbete som bygger Sverige starkt! Som ordförande i ett visst utskott vill man alltid ha mer av det som berör just de frågorna man själv ansvarar för. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en tilläggsbudget, inte en fullständig. Och det finns väldigt mycket bra miljöpolitik i den. Vi pekar ut investeringar i järnväg, vi förbättrar miljöbilspremien så att premien blir större för bilar med mindre utsläpp, vi vill samverka med akademi, näringsliv och fackföreningar kring de utmaningar som Sverige står inför, bland annat just klimatfrågan. Men det är jobben som står i fokus. Arbete är grunden för vårt välstånd. Sverige har inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. Full sysselsättning är därför det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vår budget bygger på att ordning och reda i statens finanser är grundläggande. Det är tack vare det av Socialdemokraterna fastslagna regelverket som de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder. Vi behöver en aktiv näringslivspolitik och jobbpolitik och vår budget innehåller flera skarpa förslag. Vi föreslår att utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Individen garanteras insatser med syfte att ge gymnasiekompetens. Samtidigt villkoras ersättningar från det samt olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan. Vi vill förbättra stödet till kommunerna för sommarjobb - över 6000 sommarjobb för ungdomar i mitt hemlän skulle det innebära. Vi har förslag för hur det skulle bli lättare att få fram riskkapital till mindre företag. Vi vill se en innovationsstrategi, vi vill öka forskningen inom det så kallade life science området - vilket bland annat handlar om vårdprodukter och vårdtjänster. Det är vårt vägval. Nu höjer vi ambitionerna i jobbpolitiken. Du kan läsa hela budgeten här. Du kan läsa lite mer kommentarer från Örebro län här.

onsdag 25 april 2012

Ministerdialog Stockholm+40

I dagarna har miljöministrar från hela världen samlats till konferens i Stockholm, 40 år efter den miljökonferens i Stockholm som Socialdemokraterna tog initiativ till. Då var det den svenska socialdemokratiska regeringen, som efter hårt arbete fick till stånd en FN-konferens. Stockholmskonferensen lade sedan grunden till FN:s miljöpolitik och konferensen i Rio, som lade grunden flera internationella överenskommelser om miljön, t.ex. klimatkonventionen. Då, i Rio för 20 år sedan, låg Sverige i framkant i miljöfrågor. Idag efter att ha deltagit i ministerdialogen på Stockholm +40 så känner jag att Sverige borde vara en viktig röst både inom EU och internationellt för att fästa uppmärksamhet på de viktiga frågorna inom hållbar utveckling. Idag framstår Sverige mer som medelmåtta som inte gör sin egen hemläxa ordentligt. Miljömässigt måste vi lära oss att leva inom planetens gränser och vi socialdemokrater har högre ambitioner för att driva på utvecklingen. I sommar hålls den viktiga Rio-konferensen i FN:s regi. Då har Sverige möjlighet att visa tydligare ledarskap och inta en tydlig position för en hållbar utveckling. Men jag är inte så säker på att det kommer vara möjligt.

söndag 15 april 2012

Tyvärr, det är för tunt!

Vi är ett land som kan bättre. Vi är ett litet exportberoendeland. Vi behöver idag och kommer att i framtiden att behöva transportera produkter för försäljning. Vi är ett land med hög arbetslöshet, inte minst ungdomsarbetslöshet. Vi är ett land där företag inte klarar av att besätta lediga jobb med rätt arbetskraft. Det behövs utbildning men också tillgänglighet till en bredare arbetsmarknad. Vi är ett land där utsläppen från transporterna ökar och där försäljningen av etanolbilar och biogasbilar viker dramatiskt. Vi är ett land som just nu kommer allt längre ifrån uppsatta klimatmål.

Vi är ett land som behöver ett högre omställningstryck, som kan ge människor och företag rätt förutsättningar för att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar. Mot den bakgrunden är den borgerliga regeringens förslag om mer låginblandade biodrivmedel tyvärr alldeles för tunt. Vi behöver besked om miljbilsdefinitionen. Vi behöver besked om höginblandade biodrivmedel såsom E85 och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag. Det måste helt enkelt vara billigare att tanka förnybart. Det behövs en prisskillnad mellan det som är fossilt och det rena förnybara bränslet. Det skulle behövas en miljöbilsbonus i kombination med registreringsskatt. Och mer därtill.

Det behövs aktiv politik för det som driver ny teknik och bilar som drivs av exempelvis, etanol, biogas och el. Vi kan inte bygga fast oss i gammal teknik, det är att backa in i framtiden. Så kom igen med mer fokus på framtiden och mer samverkan.

fredag 30 mars 2012

Oljebolag, Arktis och Earth Hour

Earth Hour närmar sig. Minst 147 länder, tusentals städer och miljontals människor gör sig redo att släcka ljuset lördag 31 mars kl 20:30-21:30 för att visa sitt stöd för klimatet. Självklart också jag! Även om det stora jobbet för att rädda vårt klimat återstår.

Jag tror att också Miljöminister Lena Ek kommer att släcka ljuset men hon borde nog ha koll på om resten av regeringen gör det. Idag utmanar ministern oljebolagen att inte borra olja i Arktis. Absolut ett bra initiativ. Men känns lite ogenomtänkt med tanke på att Lena Ek inte lyckats övertyga varken utrikesminister Carl Bildt eller övriga regeringen om det kloka i detta. Det är tyvärr inte den borgerliga regeringens politik.

Kolla gärna Carin Jämtin, socialdemokraternas partisekreterare, och hennes utmaning på Earth Hour. Inte lika stora ord men klok, genomförbar och resultatinriktad.

Här kan du läsa mer om olja.

torsdag 22 mars 2012

Njut av våren i Örebro län

I förra veckan blev Örebro kommun utsedd till Sveriges främsta friluftsstad! Grattis! Och det är klart att Örebro kommun förtjänar det epitetet. Med sevärdheter som det fantastiska fågelskådarområdet i Oset, Rävgången och Naturens hus, Karlslund med mera är Örebro både en stad där det naturligt finns vackra områden, men där det också tack vare politiska prioriteringar har blivit mer lättillgängligt att besöka dem.

Ansvarigt kommunalråd, Björn Sundin (S), skriver här på sin blogg om friluftsstaden.

Jag är glad för Örebro, men vill även passa på att lyfta några fler vackra naturområden i mitt hemlän. Tivedens nationalpark är en pärla i södra länet. De vackra Kilsbergen och i norr finns Bergslagen med orkidéer i Leja utanför Lindesberg, eller i Björskogsnäs nära Grythyttan. Orörda skogar och fredade naturreservat. Svindlande utsikt 425 m ö h i Kindla, Järleån och Knuthöjdsmossen med ett fantastiskt fågelliv. Vackra Nittälvsdalen norr om Kopparberg och Murstensdalen, söder om Loka Brunn.

Nu när det våras så finns alla chanser att ge sig ut i naturen och njuta av de vackra omgivningarna. Varför inte börja med att besöka Örebro län?

måndag 19 mars 2012

Moderat politik?

I helgen höll Moderaterna sitt ”Sverigemöte” i mitt län, på Conventum i Örebro. Med tal från både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hade man kunnat hoppas på att Moderaterna klargjort behovet av satsningar i klimatomställning och hållbara jobb. Hur Moderaterna vill satsa på utbildning och skola för att rusta människor starka att ta kommande jobb.

Men tyvärr, vilket kanske var väntat, blev det inget av den varan. Istället fick vi se två ministrar tydligt visa på visionslöshet och brist på nya idéer. Det känns lite som att regeringen just nu hellre gör ingenting än riskerar att göra fel för att åka på nya nederlag i riksdagen.

Sverige behöver en ny politik och det snabbt. I helgen blev det än mer uppenbart att Moderaterna inte kommer att kunna stå för den politiken.

onsdag 7 mars 2012

"Det är mest pappor som kör bilar"

”Det är mest pappor som kör bilar”, talade min son stolt om för mig. Han tittade sig omkring på bilarna som passerade och nickade för sig själv. Det såg ut som han tänkte att visst hade han rätt. Jag själv ryckte till bredvid honom och tänkte vad säger jag nu? Han hade ju rätt, det är mest män som kör bilar, samtidigt skrek det inom mig. Jag ville inte bekräfta ytterligare en, dold i rosa bomull med en urstark järnring omkring, socialt fostrad könsroll. Jag kände en smygande trötthet. Det är inte lätt att försöka fostra sin son till en pojke och man, fri att forma sig och sitt liv utifrån det han vill, inte efter det andra har bestämt att han ska vilja bara för att han är pojke.

Om vi därtill lägger till kunskapen att det inte bara är så att det är män som oftast kör bilen, det är också män som kör mest bil. Och vi vet att bensindrivna bilar måste bli en raritet om vi ska fixa vår planets överlevnad. Då kan man också rycka till.

8 mars är internationella kvinnodagen. En självklar dag för att, än en gång, sätta fokus på jämställdhet. Om det är framåt, bakåt eller marsch på stället?

Här är några fakta som jag tycker säger mer än ord:

• Kvinnor har högre utbildning än män, både bland inrikes- och utrikes födda.
• Var tredje kvinna och var fjärde man i åldern 25–34 år har minst treårig eftergymnasial utbildning.
• Under den senaste 20-årsperioden har andelen kvinnor bland personer med doktorsexamen ökat från 27 till 50 procent.
• Kvinnors löner motsvarar 85,7 procent av mäns löner räknat på en heltidslön.
• Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 14,3 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis från 15:51 – 17.00 varje dag.
• Under den borgerliga regeringens första mandatperiod ökade mäns bruttoinkomst i snitt dubbelt så mycket som kvinnors. (OECD)
• Mer än hälften av alla kvinnor mellan 16-24 år har en tidsbegränsad anställd. Flertalet i ett LO-yrke.
• Män tar ut 22 procent av föräldraledigheten.
• Enligt TCO:s pappaindex är det 51 år kvar till ett jämt uttag av föräldraförsäkringen.
• Av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 var 70 procent kvinnor.
• Det är mer vanligt att en person som heter Anders eller Johan i förnamn är börs-vd än att en kvinna är det. (Veckans affärers årliga "Anders-index”)

Varje barn förtjänar en värld där barnet är viktigare än dess kön. Det är möjligt, med sikte på framtiden, att göra något åt det. Här är några förslag som jag som socialdemokrat gillar:

En jämställd föräldraförsäkring är viktig för ett arbetsliv där både män och kvinnor kan arbeta och försörja sig själva. Alla föräldrar ska kunna kombinera familj och arbete genom en väl utbyggd föräldraförsäkring och en förskola av hög kvalitet. Det är viktigt att fortsätta förbättra föräldraförsäkringen och uppmuntra till att föräldrarna delar på ansvaret.

Det ska inte längre vara möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra hur länge som helst. Därför är det rimligt att två års visstidsanställning automatiskt ska leda till en fast anställning.

24-timmarssamhället bärs upp av kvinnor. Ska det vara möjligt att klara av att arbeta på kvällar och helger krävs att det finns barnomsorg också på dessa arbetstider.

Miljöbilsbonus i kombination med registreringsskatt för att få fler miljöbilar, inte minst på andra-handsmarknaden.

Lönekartläggningar varje år och mer genuspedagogik i förskolan skulle kunna göra skillnad också. Som ni kan förstå. Jag är redo att sätta igång…

onsdag 15 februari 2012

Bloggen uppdateras!

Jag håller på att göra om min blogg. Därför kan den se lite konstig ut när du försöker besöka den. Men snart är den färdig och uppdaterad!

fredag 27 januari 2012

Stefan Löfven och Carin Jämtin

"Jag är övertygad om att vi måste koppla ihop utveckling av människors frihet med rättvisa och solidaritet" Stefan Löfven.

Med Stefan Löfven som partiordförande och Carin Jämtin som partisekretare känns det som vi fått en ledarduo med stabilitet, samling, gott omdöme och mod. Jag tror att det är precis det vi behöver för att nu fortsätta arbetet för att bygga ett bredare förtroende för socialdemokratin. Jag känner mig hoppfull. Jag gillar speciellt på det naturliga sätt som vår nya partiordförande kopplade ihop våra värderingar om frihet, jämlikhet, rättvisa och solidaritet med fler och bättre jobb,god ekonomi och bra miljö, i Sverige och i världen. Och det med ett självklart ställningstagande som feminist.

lördag 21 januari 2012

Mer öppenhet och mer demokrati

Utan glädje, med sorg i hjärtat, det socialdemokratiska partiet är i kris. I breda grupper har vi inte fått förtroende för vår politik och förmåga att leda Sverige. Håkan Juholt har kommit till slutsatsen att ordförandeskapet för partiet måste axlas av någon annan. Få partier eller rörelser är enbart beroende av en ledare. Det är ett lagarbete. Men varje ledarskap kan göra det lättare eller svårare för det man företräder. Med en genuin och ärlig omsorg om partiet och med respekt för att fler människor ska kunna ge sitt förtroende till socialdemokratin så menar jag att Håkan Juholt kommit till rätt slutsats. Vi hade kommit till vägs ände. Men jag har stor respekt för att andra partimedlemmar kan känna på annat sätt. Alldeles oavsett så återstår bara hårt arbete för att återskapa förtroendet för socialdemokratin.

Jag har några bestämda åsikter som jag menar är avgörande för framtiden.

• Ett ledarskap som måste präglas av öppenhet, kompetens och framförallt ödmjukhet. Det är vad ett ganska sargat parti behöver och det är också nödvändigt för att fler ska ge sitt förtroende till socialdemokratins idéer.
• Vi behöver konkretisera den politikutveckling som skett under Håkan Juholts ledarskap. Vi behöver också fortsätta att utveckla politiken. Jag vill att vi minns att endast 22% av de som var i arbete röstade på Arbetarepartiet socialdemokraterna i valet 2010. Det är helt oacceptabelt. Här behöver socialdemokratins attraktionskraft stärkas. Vi måste helt enkelt klara av att konkretisera politiken till att också innefatta de som är i arbete och arbetslivets villkor.
• Vi behöver en modern socialdemokrati som fokuserar en hållbar utveckling. En socialdemokrati som tar ansvar för dagens och kommande generationer.
• Vi behöver ha fokus på respekt för människors vardag och att vi är ett reformistiskt parti. Att vi steg för steg vill bygga något bättre med många människor med oss i vår idé om framtiden. Vi behöver vara i takt med tiden och försöka bli mer relevanta. Frihet, jämlikhet, solidaritet och rättvisa omfattar alla.

Avslutningsvis, i sorgen över den kris som socialdemokratin är mitt uppe i ser jag också en möjlighet till ett omtag där vi kan visa att vi kan fortsätta att utvecklas. Jag menar att det bara kan ske med mer öppenhet och mer demokrati, i mer förändring. Vi är socialdemokrater och lika goda socialdemokrater.

En stark, självsäker och modern socialdemokrati är inte att leka med. Och jag har ännu inte gett upp hoppet att det är just där socialdemokratin kommer att landa, förhoppningsvis förr än senare.

onsdag 18 januari 2012

Partiledardebatt

För mig som gillar politik, när åsikter och politiska vägval debatteras, så är partiledardebatt i riksdagen spännande. Här Håkan Juholt och Fredrik Reinfeldt.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com

tisdag 17 januari 2012

Raoul Wallenberg

En finstämd cermoni i Sveriges riksdag för att i år 2012 hedra minnet av Raoul Wallenberg. Jag deltar med stolthet.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:matilda.ernkrans@gmail.com