torsdag 3 maj 2012

Kunskap och arbete

Igår presenterade Magdalena Andersson socialdemokraternas vårbudget, den första med henne som finanspolitisk talesperson och Stefan Löfven som partiledare. Med den visar vi konkret det vi pratade om på Första maj - det är kunskap och arbete som bygger Sverige starkt! Som ordförande i ett visst utskott vill man alltid ha mer av det som berör just de frågorna man själv ansvarar för. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en tilläggsbudget, inte en fullständig. Och det finns väldigt mycket bra miljöpolitik i den. Vi pekar ut investeringar i järnväg, vi förbättrar miljöbilspremien så att premien blir större för bilar med mindre utsläpp, vi vill samverka med akademi, näringsliv och fackföreningar kring de utmaningar som Sverige står inför, bland annat just klimatfrågan. Men det är jobben som står i fokus. Arbete är grunden för vårt välstånd. Sverige har inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. Full sysselsättning är därför det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vår budget bygger på att ordning och reda i statens finanser är grundläggande. Det är tack vare det av Socialdemokraterna fastslagna regelverket som de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder. Vi behöver en aktiv näringslivspolitik och jobbpolitik och vår budget innehåller flera skarpa förslag. Vi föreslår att utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Individen garanteras insatser med syfte att ge gymnasiekompetens. Samtidigt villkoras ersättningar från det samt olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan. Vi vill förbättra stödet till kommunerna för sommarjobb - över 6000 sommarjobb för ungdomar i mitt hemlän skulle det innebära. Vi har förslag för hur det skulle bli lättare att få fram riskkapital till mindre företag. Vi vill se en innovationsstrategi, vi vill öka forskningen inom det så kallade life science området - vilket bland annat handlar om vårdprodukter och vårdtjänster. Det är vårt vägval. Nu höjer vi ambitionerna i jobbpolitiken. Du kan läsa hela budgeten här. Du kan läsa lite mer kommentarer från Örebro län här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar