torsdag 31 maj 2012

Vi har rätt att ställa krav på vår mat

Hur vi tar oss an maten i vår vardag är viktigt för jobben, välfärden och miljön. Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur maten produceras ger effekter på ekonomi, miljö och klimat. Därför arbetar vi socialdemokrater för en högre kvalitet på maten. Vi har idag presenterat en rapport som sammanfattar socialdemokratins politik på matområdet. Till detta ska naturligtvis läggas annan klok politik som vi har på andra områden som också berör det vi presenterar i denna rapport. Vi konstaterar att människor efterfrågar mer och mer kunskap om den mat vi äter. Kraven ökar också på att maten inte ska innehålla farliga ämnen och att det ska vara lätt att äta mat som är bra för hälsan. Läs hela strategin här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar