onsdag 24 mars 2010

Medmänsklighet

Återigen försöker jag få en borgerlig regering att ta ansvar. Hittills har borgerliga riksdagsledamöter och regering visat kalla handen. Men skam den som ger sig. För mig handlar det om vanlig medmänsklighet. Därför har jag lämnat denna fråga till ansvarig minister Tobias Billström:

Jag är mycket väl medveten om den instans- och processordning som nu gäller svensk asyl- och flyktingpolitik. Jag är också väl medveten om att ansvarig minister inte kan uttala sig om enskilda fall. Jag vill dock lyfta barnets perspektiv utifrån flera svåra omständigheter som rör barn i svensk asyl och flyktingpolitik som uppmärksammats bland annat i Örebro län. Det senaste rör en svårt sjuk flicka på 2,5 år där familjens utvisning ska verkställas trots att hon är så sent som under helgen var nära att avlida. I utlänningslagen finns under allmänna bestämmelser följande paragraf:

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Till detta kan läggas begreppet synnerligen ömmande omständigheter vilket borde i dessa fall vara tillämpligt utifrån de faktiska omständigheterna gällande denna lilla flicka.

Vilka initiativ är ministern beredd att vidta för att tillse att lagen efterlevs utifrån paragrafen om att barn särskilt ska beaktas och begreppet synnerligen ömmande omständigheter?

fredag 12 mars 2010

Strumpor är bra att ha

Idag fyller jag 37 år. Det känns bra. Jag delar med mig av lite skratt från min morgon.

Sönerna hade själva (med lite hjälp) fixat paket till mamma. Min minste säger glädjestrålande, innan jag ens öppnat paketet. – Det är strumpor, för det vet jag att du behöver, mamma!

Jag skrattar, tackar så mycket och inser att de snappar upp det mesta också de små barnen. Han har väl hört mig stressa runt på morgonen och muttra om att ska det vara så svårt att ha hela strumpor i garderoben. Men nu har jag hela strumpor.

Det känns som det blir en bra dag.

onsdag 10 mars 2010

En moderat politik som hänger ihop, nog gör den det!

Det är samma gamla människosyn och godtycke som alltid i ”finare” folks hem. Idag i riksdagens kammare blev värderingar och människosyn tydligare än tydligast. Moderaterna förklarade att det funkar med försörjningskrav för anhöriginvandring eftersom de också har en politik med avdrag för hushållsnära tjänster. Det är moderat politik som hänger ihop, stoltserade moderaten i kammarens talarstol.

Och nog hänger den ihop! Jag kände hur jag rasade ilsket inombords. Jag såg framför mig, min mamma. Hon som, i unga år, jobbat just som hembiträde hos ”fina” folket på Herrgården. Det var ett hårt arbete och otryggt. Ett rykte kunde betyda sparken på dagen. Frun i huset kontrollerade min mammas arbete genom att ta på sig en vit handske och dra den över hyllor och fönsterkarmar för att se om mamma dammat tillräckligt väl. Det var en överhet som inte hade moral nog att ge anständiga arbetsförhållanden och som hanterade sina hembiträden med godtycke.

Nu 2010 står moderaterna i riksdagen och slår sig för bröstet för en politik som hänger ihop. Desperata människor som vill förenas med sina anhöriga kan nu få försörja sig genom att arbeta i ”fint” folks hem. Det kommer att vara människor helt i händerna på godtycke. För samma moderater hävdar med emfas att det går bara att räkna med en verklig anställning så länge det ”fina” folket får en rejäl statlig skatterabatt. Annars tänker man inte betala för det arbete som man vill få utfört i sitt hem. Då blir det svart. Mer än så är människan i deras hem inte värd och inte eller arbetet som de förväntar sig få utfört. Det är samma gamla människosyn och godtycke som alltid i ”finare” folks hem, om vi får tro moderaterna.

torsdag 4 mars 2010

Rot och rut eller vad talar vi om?

Sverige är fortfarande ett bra land men alltfler möter stängda dörrar. Det är nästan en halv miljon människor arbetslösa. Bara det sista året har 100 000 gjorts arbetslösa. Tiotusentals utförsäkras från sjukförsäkringen bara i år. De hänvisas av ansvarig minister till att söka socialbidrag om de inte får ihop sin ekonomi. Ekonomin går med underskott och skatten sänks på lånade pengar. Vart leder detta?

I denna verklighet gör jag ett faktainlägg om ROT och RUT. Sedan fokuserar jag på annat.

Vid en rödgrön valseger ska ROT behållas och utvidgas så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen då detta berör en mycket konjunkturkänslig bransch och därutöver kan ge positiva effekter gällande energi- och klimatomställning. RUT ska avskaffas i sin nuvarande form.

Tomas Östros (s) ekonomiska talesperson så sent som igår:

”ROT-stödet ska utökas så att även flerfamiljshus får ta del av det. Det gör det möjligt att rusta upp cirka 50 000 lägenheter per år och skapa 15 000 jobb. Vi vill även utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätt till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.”

Utdrag hur rödgrön överenskommelse:

”Införa ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag
högeralliansen infört och en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus, både
bostadsrätter och hyresrätter.
ROT-avdraget kompletteras med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar. 10 procent utöver ROT-avdraget, maximalt 10 000 per småhus/lägenhet. Kopplas till rekommenderade åtgärder i energideklaration. Ett stöd utgår med maximalt 50 000 kronor per lägenhet (50 % av arbetskostnaden), förutsatt minst 30 procent minskad energianvändning. ROT-avdraget bör behållas så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.”

Skatterabatten för hushållsnära tjänster (RUT) avskaffas i sin nuvarande form. Städning i hemmet är inte en konjunkturkänslig bransch. Vi tar inte bort jobben, vi tar bort skattebidraget i sin nuvarande form. Utmaningen för framtiden handlar om att ge schyssta villkor för hela tjänstesektorn. Men framtiden handlar framförallat om var och hur vi skapar de nya jobben. Det handlar om en aktiv näringspolitik med satsning på forskning och utveckling, en grön omställning med statsningar i bostadsbyggande och insfrastruktur och satsningar på en gemensam välfärd som ger jobb.

Ska vi få vara med och utforma framtiden så krävs det en valseger 19 september. Fokus och tilltro. Möjligheternas land bygger vi tillsammans.

Läs gärna mer på socialdemokraterna.se eller rodgron.se
Och något att bry sig om, läs detta inlägg, Städaren är mindre värd än en liter mjölk.

tisdag 2 mars 2010

Låtsas som om de inte finns

Ansvarig ministers svar till de människor som drabbats hårt av den borgerliga sjukförsäkringen är att låtsas som om de inte finns. Det är ansvarslöst och mycket oroande. Se dagens debatt om ansvaret för sjukförsäkringen här genom att söka på mitt namn. Jag gjorde vad jag kunde för att göra era röster hörda, alla ni som hört av sig till mig. Och det tänker jag fortsätta med.

Hushållsnära tjänst eller...

Någon timme mer tid i veckan med barnen utan att man som förälder behöver ge avkall på sina yrkesambitioner. Det vill jag ha. Det känner jag igen.

Det går att få mer vardagstid med barnen genom att ge rätt och möjlighet att använda föräldraförsäkringen ända upp till barnet är 16 år. En guldkant. Det vill vi göra.

Sverige är fortfarande ett bra land men alltför många möter stängda dörrar och klyftorna ökar.

Hushållsnära tjänster är en liten nisch som används av några få procent med inkomster över 500 000 kr/år eller markant mer. Jag vet att det bland dessa finns hårt arbetande, alldeles vanliga, föräldrar. Likaså vet jag att detta är kvinnor och män med tydligt egen växtkraft och med en ekonomi som gör att man kan välja och prioritera bland sina utgifter. Jag tror inte att de ser sig själva i behov av statliga bidrag eller subventioner. Men det är just vad den borgerliga regeringen ger idag i form av avdrag för hushållsnära tjänster.

Samma regering kastar andra ut från sjukförsäkringen och låter dem mista sitt bostadstillägg. Här finns också alldeles vanliga föräldrar som kämpar med sjukdom och för möjlighet att få bidra med sitt arbete. Jag vet att det är starka kvinnor och män. Deras ekonomi smulas sönder och de hänvisas till att söka socialbidrag.

Detta är dagens Sverige. Klyftor ökar och grupp ställs mot grupp. Avundsjuka och missunnsamhet växer i ett sådant land. Det är ingen vacker framtid.

Jag vill öppna dörrar och minska klyftor. Jag vill använda våra gemensamma pengar till nya jobb och kvalitet i välfärden. Jag vill ge varje barnfamilj rätt och möjlighet att få någon extra timme med barnen mitt i vardagslivet. Helt enkelt för att vi är många alldeles vanliga hårt arbetande föräldrar som älskar våra barn och vill få vardagen att gå ihop.

Ytterligare inlägg från Ingvar Persson och Helle Klein. Mer klokskap finns också på bloggen storstad.