onsdag 24 mars 2010

Medmänsklighet

Återigen försöker jag få en borgerlig regering att ta ansvar. Hittills har borgerliga riksdagsledamöter och regering visat kalla handen. Men skam den som ger sig. För mig handlar det om vanlig medmänsklighet. Därför har jag lämnat denna fråga till ansvarig minister Tobias Billström:

Jag är mycket väl medveten om den instans- och processordning som nu gäller svensk asyl- och flyktingpolitik. Jag är också väl medveten om att ansvarig minister inte kan uttala sig om enskilda fall. Jag vill dock lyfta barnets perspektiv utifrån flera svåra omständigheter som rör barn i svensk asyl och flyktingpolitik som uppmärksammats bland annat i Örebro län. Det senaste rör en svårt sjuk flicka på 2,5 år där familjens utvisning ska verkställas trots att hon är så sent som under helgen var nära att avlida. I utlänningslagen finns under allmänna bestämmelser följande paragraf:

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Till detta kan läggas begreppet synnerligen ömmande omständigheter vilket borde i dessa fall vara tillämpligt utifrån de faktiska omständigheterna gällande denna lilla flicka.

Vilka initiativ är ministern beredd att vidta för att tillse att lagen efterlevs utifrån paragrafen om att barn särskilt ska beaktas och begreppet synnerligen ömmande omständigheter?

1 kommentar:

  1. Det är bra att media uppmärksammar den tuffa flyktingpolitik som finns. Nu tycker ju dessutom Billström att vi ska utreda om det går att bygga barnhem i Afganistan. Han var inte främmande för att även resonera om Somalia=där det är ett inbördeskrig sedan årtionde. Allt för att skicka tillbaka ensamkommande barn och ungdomar....

    SvaraRadera