måndag 9 augusti 2010

Traditionell konservativ politik både förr och nu

Jag har tjatat om och fortsätter att tjata om att det gör skillnad vem som bestämmer. Att det är skillnad mellan partierna. Ingen ska förledas att tro något annat. Alla partier har värderingar som man bygger sin färdriktning omkring. Varje parti måste lära kännas genom sin historia och sina besked om framtiden.

Nu fylls våra tidningar med annonser från de olika partierna. Idag kunde vi läsa moderaternas annons om försvaret. De slår sig för bröstet, de tänker bevara försvaret. Samtidigt har vi resultatet av 4 år med konservativ politik. 100 miljarder mindre finns det idag att använda till vår gemensamma välfärd. Vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet. I 8 av 10 kommuner ökar socialbidragskostnaderna.

Bevara försvaret, minska den gemensamma välfärden och öka klyftorna. Det är inget annat än traditionell konservativ politik. Både förr och nu. Det gör skillnad vem som bestämmer.

Jag menar att en annan färdriktning är möjlig. Ett Sverige för fler jobb, kvalitet i välfärden och minskade klyftor. Det ger människor frihet att utvecklas. Det tjänar vi alla på. Vi kallar det Möjligheternas land. Ett land som vi kan bygga starkare tillsammans. Det är våra värderingar, vår historia och våra besked om framtiden. Jobb och nya möjligheter, det går att fixa tillsammans. Det handlar om solidaritet, rättvisa, frihet och jämlikhet.