onsdag 15 juni 2011

Energibluff

Ur mitt perspektiv har Olofsson och regeringen en hel del att fundera på. Fredagen den 10 juni debatterade jag regeringens mörkade subventioner till kärnkraft och deras godkännande till mer infrastruktur i ohållbar fossilgas. Jag mötte som vanligt en energiminister som pratade om det ”tredje benet” och vilken fantastisk satsning som Olofsson sett till att Sverige gör i förnybart. Jag försökte i debatten påpeka att detta sakligt är fel. Sveriges ambitioner i förnybar energi är inte tillräckliga och inte heller något som den sittande regeringen kan tillgodoräkna sig. Kolla gärna in debatterna om kärnkraft och fossilgas. I dagarna presenterades en granskning av regeringens ”tredje ben” på supermiljöbloggen. Läs gärna också detta. Frånvaron av politiskt ansvarstagande leder lätt i gamla hjulspår till investeringar i gasledningar och kärnkraftverk.

Jag och vi socialdemokrater vill skapa jobb i Sverige genom sociala hållbara investeringar. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser och vi behöver ta på oss ledartröjan i klimatarbetet. Detta är, inte minst, av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska elintensiva industrin. Klimat- och jobbpolitiken går hand i hand. Investeringar i den svenska förnybara, i vind, vatten, bioenergi och solkraft bidrar till att hålla uppe sysselsättningen och ställer om Sverige till en mer hållbar framtid.

Herr R. vill inte alls tala om ideologisk grund och inspiration

Partiledardebatten i riksdagen är här. Reinfeldt har hittills vägrat möta Juholt i debatt. Nu är dagen här där statsministern och moderatledaren inte längre kan ducka. Och herr R. blev just så cynisk som han är i sin första debatt med Juholt. Svarade inte alls på frågorna om var han fått sin inspiration till att utförsäkra människor? Att låta klyftorna växa mellan de som har och de som inte har? Att ge hårdare villkor för förskollärare, lärare, undersköterskor och sjuksköterskor i form av större grupper och tyngre arbetsvardag? Att sälja ut a-kassan? Vilka sjuksköterskor har sagt att de har för hög lön? Var fick han sin inspiration?

Nej, Reinfeldt vill inte alls tala om skillnader i värderingar och ideologisk grund. Jag säger, det är bra Juholt. Vi ska tillsammans fortsätta att synliggöra ideologiska skillnader och värderingar och om hur vi inspireras till att forma framtiden. För det gör skillnad för politiken, och hur vår gemensamma vardag sedan formas.

Arbetets villkor, en hållbar tillväxt med fokus på sociala investeringar, det bygger Sverige och var och en av oss i vårt land starkare. Att det är i solidariteten som vi kan kan skapa en jobbtillväxt som alla kan få del av.
"Det måste finnas en idé bortom nästa bokslut", säger Juholt. Det är Juholt och socialdemokratins besked. För vi tar vår inspiration i jämlikhet och utveckling. Att vår frihet och vår tillväxt börjar i solidariteten.

SSU om kärnkraft

SSU driver på för mer hållbara energikällor, trygga för människor och miljö. Precis såsom det ska vara. Jag lyssnar och gillar detta så mycket att jag här vill säga att detta är värt läsning.

torsdag 9 juni 2011

Mejerifusion tveksam för konsumenterna

Har just tillbringat en timme i riksdagens frågestund med resultat att talmannen valde att prioritera bort min möjlighet att ställa fråga. Det gör mig riktigt sur. Tid är en bristvara. Hade kunnat använt den timmen mycket mer kreativt för att fullgöra mitt förtroendeuppdrag. Känner att någon annan ordning måste kunna gälla för riksdagens frågestund. Det kan ju inte vara svårt att per mail meddela de av oss som inte kommer att ges frågan. Hade verkligen sett fram emot landsbygdsminister Eskil Erlandssons svar på mina frågor:

I dag kom beskedet att den stora mejerikoncernen Arla köper, det av svenska bönder ägda, Milko. Jag menar att det här beskedet inte är ett positivt besked. Mångfalden och valmöjligheten minskar och det är oroande att vi nu får ett sådan dominant företag i den svenska livsmedelsbranschen. Det är vi konsumenter som är förlorare och kommer att få betala i högre pris på mjölk och andra mejeriprodukter. Och det är bönderna som är förlorare, de som nu hamnar i fullständig beroendeställning till en stor jätte. Jag utgår från att Konkurrensverket kommer att granska denna tveksamma fusion noggrant.

Landsbygdsministern tillhör ju en regering som oftast hyllar marknaden i ensam majestät. Därför vill jag veta landbygdsministerns kommentar till fusionen mellan Arla och Milko, ur ett konsumentperspektiv?

Under de senaste åren har dett rått en konkurrens mellan de båda företagen i norra och mellersta Sverige om kontrakten med de stora livsmedelskedjorna. Men det faktum att vi har få stora kedjor, alltså ett oligopol, bland livsmedelsbutikerna har spelat en roll här. Arla har med sin storlek kunnat pressa Milko hårt, och att det är effekterna av detta som konsumenterna nu kommer att få betala i slutändan. Är det inte dags för landsbygdsministern att erkänna, att marknaden kan vara en god tjänare men en usel herre och börja sätta politisk kraft bakom att stärka konsumentmakten?

Frågorna får väl sväva här på min blogg istället för att, enligt min mening, ges sin plats i debatten i riksdagens kammare under dagens frågestund.