torsdag 9 juni 2011

Mejerifusion tveksam för konsumenterna

Har just tillbringat en timme i riksdagens frågestund med resultat att talmannen valde att prioritera bort min möjlighet att ställa fråga. Det gör mig riktigt sur. Tid är en bristvara. Hade kunnat använt den timmen mycket mer kreativt för att fullgöra mitt förtroendeuppdrag. Känner att någon annan ordning måste kunna gälla för riksdagens frågestund. Det kan ju inte vara svårt att per mail meddela de av oss som inte kommer att ges frågan. Hade verkligen sett fram emot landsbygdsminister Eskil Erlandssons svar på mina frågor:

I dag kom beskedet att den stora mejerikoncernen Arla köper, det av svenska bönder ägda, Milko. Jag menar att det här beskedet inte är ett positivt besked. Mångfalden och valmöjligheten minskar och det är oroande att vi nu får ett sådan dominant företag i den svenska livsmedelsbranschen. Det är vi konsumenter som är förlorare och kommer att få betala i högre pris på mjölk och andra mejeriprodukter. Och det är bönderna som är förlorare, de som nu hamnar i fullständig beroendeställning till en stor jätte. Jag utgår från att Konkurrensverket kommer att granska denna tveksamma fusion noggrant.

Landsbygdsministern tillhör ju en regering som oftast hyllar marknaden i ensam majestät. Därför vill jag veta landbygdsministerns kommentar till fusionen mellan Arla och Milko, ur ett konsumentperspektiv?

Under de senaste åren har dett rått en konkurrens mellan de båda företagen i norra och mellersta Sverige om kontrakten med de stora livsmedelskedjorna. Men det faktum att vi har få stora kedjor, alltså ett oligopol, bland livsmedelsbutikerna har spelat en roll här. Arla har med sin storlek kunnat pressa Milko hårt, och att det är effekterna av detta som konsumenterna nu kommer att få betala i slutändan. Är det inte dags för landsbygdsministern att erkänna, att marknaden kan vara en god tjänare men en usel herre och börja sätta politisk kraft bakom att stärka konsumentmakten?

Frågorna får väl sväva här på min blogg istället för att, enligt min mening, ges sin plats i debatten i riksdagens kammare under dagens frågestund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar