lördag 26 mars 2011

Juholt stiger fram...

I fin röd slips ger Håkan Juholt sitt första tal som arbetarepartiet socialdemokraternas partiordförande. Han är en grym talare. Han har humor och kan bjuda på sig själv. Det är viktigt. Men han har också en djup seriositet, när så krävs. Det är en styrka. Vi är pragmatiska problemlösare och sociala ingenjörer för den rättfärdighet som våra grundvärderingar om frihet, jämlikhet, rättvisa och solidaritet kräver. Det är ett klassiskt socialdemokratiskt tal. Jag gillar det. Men känner också ett engagemang och ansvar att fylla på med det som ryms i att vår röda dröm också är grön. Här finns mer att önska.

Men här är några, av många kloka ord av Juholt:

”Socialdemokratin är en folkrörelse som aldrig har och aldrig kommer att dirigeras av enskilda personer”.

”Socialdemokratins politik formar vi tillsammans och också med dom som inte är medlemmar i vårt parti. Tillsammans bygger vi landet.”

”Sverige behöver mer av social demokrati”

”Frihet börjar i solidariteten”

"Vi är medborgarnas företrädare"

"Rovdrift på naturen kan aldrig vara vägen framåt. Investeringar i friskt vatten, ren luft och bra mat är vägen framåt."

"Vägen framåt är inte vägen bakåt"

Jo, jag vilar i de ord som Mona Sahlin gav oss igår: ” Tro, när du går genom tiden, att det bästa inte har hänt än”

Läs Juholts tal här.

fredag 25 mars 2011

Kloka ord...

Mona Sahlins sista tal som partiordförande. Många kloka ord. Jag ska göra mitt allra bästa för att ta hennes goda råd, i detta sista tal, med in i framtiden. För om vi klarar av det så kan Mona Sahlin får rätt när hon gav oss ett citat från Håkan Hellström: ” Tro, när du går genom tiden, att det bästa inte har hänt än”

Här är Några kloka ord från Mona:

”Kärnkraften har upplevt en renässans på senare år. Förklaringen är främst i-ländernas ohämmade konsumtion och det enorma energibehov det skapar. Men en annan förklaring är klimatkrisen. Kärnkraftsutbyggnad är en frestande smitväg undan klimatutmaningen. Jag varnar för den. Vi ser redan hur blotta tanken kväver den nyss så starka utvecklingen på energiteknikområdet. Sverige kan göras modernt med hållbara energilösningar. Här finns en enorm utvecklingspotential, här finns jobbmöjligheter och unika tillväxtchanser för länder som ligger i fronten.”

”Den gröna drömmen lovar möjligheter till personligt ansvartagande för jorden och barnen – låt oss återuppliva den!”

”Vi har en tro på politiken och demokratin, tro på förändringen, tro på framtiden! Det går att göra skillnad och det måste vi förmedla.”

"Det finns inte någon rätt väg in, ingen rätt bakgrund, rätt yrke, klass, föräldrar, rätt ålder, rätt åsikt eller bostadsort för en socialdemokrat! Det finns inte höger- och vänsterfalanger i vårt parti – här finns socialdemokrater! Socialdemokrater som delar värderingar och visioner. Och jag vill aldrig mer höra en partivän säga om någon att det där är ingen ”riktig” socialdemokrat! Nu räcker det! Det är olika men enade, tillsammans, som vi är starka."

Läs hela Monas tal här.

tisdag 15 mars 2011

Fasa ut kärnkraften ...ja, tack.

Oron och omsorgen om det människor nu möter i Japan är stark. Följderna av jordbävningen och tsunamin är katasrofala. Människor kämpar för sin överlevnad och för hantera sorgen över dem man saknar. Till detta läggs nu den ökande oron över kärnkraften och var detta tar vägen. Runt om i världen väcks nu åter debatten om kärnkraften. Den ska föras med respekt för vad människor nu i Japan går igenom.

Jag vill vara tydlig. Jag anser att det ställningstagande som är socialdemokratins, miljöpartiets och vänsterpartiets förtjänar att tas på allvar. Vi är överens om att kärnkraften successivt ska fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod.

Jag menar att den svenska borgerliga regeringens ställningstagande om att öppna för ny kärnkraft måste omprövas, inte minst med hänsyn till riskerna.

måndag 14 mars 2011

Kärnkraft...nej, tack!

Leif Pagrotsky reflekterar:
”Japan är i kärnraftssammanhang ett unikt land. Inget annat land har satsat så mycket på kärnsäkerhet som Japan. Hiroshima och Nagasaki har satt enormt djupa spår i medvetandet, och den kraftfulla satsning som Japan ändå genomfört på kärnkraft har kombinerats med allt ett av världens rikaste och teknologiskt mest högtstående länder kan åstadkomma av säkerhetsförberedelser. Jordbävningar är en av de välkända riskfaktorer som planerats för. Ändå är effekterna så allvarliga. Och ändå har man inte ens lyckats förstå vad som pågår i kärnkraftverken tredje dygnet efter skalvet.

För mig som fd energiminister är detta allvarliga tankeställare. Om inte ens japanerna med sin förmåga och sin beslutsamhet och sin historia klarar av varken att förebygga eller att i efterhand hantera ens förutsedda händelser, vad lär det oss om händelser som är oförutsedda?

Min erfarenhet är ju annars att det är det oväntade som är svårast att förbereda och som kan vara allvarligast. Så har det varit hos oss. När Barsebäck var avstängt nästan hela 2005 var det för att personalen hanterade klara varningssignaler med en nonchalans som gjorde att myndigheterna i chock stängde hela verket för lång tid. De allvarliga säkerhetsöverträdelserna i Forsmark övergick i sin systematik allt vad någon myndighet hade kunnat föreställa sig. Bonusavdrag för chefer som följer säkerhetskraven och stänger produktionen vid fara var kanske det mest absurda av allt. Ingen hade väl heller förstått hur lätt det var för utomstående att ta sig in till verket förrän en grupp demonstranter mycket enkelt klättrade över det obevakade hönsnätet som skulle skydda Forsmark mot terrorattacker.

För mig är en slutsats klar, oavsett hur det kommer att utveckla sig i Japan. Det var rätt att stänga Barsebäck.”

Det kan vara klokt att lyssna till en tidigare energiminister som reflekterar. Det tycker jag i alla fall. Till detta kan läggas att ett land som Sverige har konkurrenskraftigt förnybart att tillgå och kan därutöver förtfarande kan göra mer av energieffektivisering. Så vad väntar vi på?

fredag 11 mars 2011

Tar nya tag

Tar tag i bloggandet igen. Jag gillar ju det. Dessutom har valberedningen presenterat förslaget till partiledare och partisekreterare så nu är det väl dags för nya tag.

Jag har några bestämda åsikter som jag menar är avgörande för att denna ledarduo ska bli framgångsrik. Fokus på ledarskap som måste präglas av öppenhet, lyssnande och framförallt ödmjukhet. Det är vad ett ganska sargat parti behöver och det är också nödvändigt för att fler ska ge sitt förtroende till socialdemokratins idéer. Fokus på generationsskifte. Det finns duktiga företrädare som är beredda att ta ett stort ansvar för partiet. Jag är övertygad om att ett förtroende för socialdemokratin är beroende av att också detta får synas. Avslutningsvis fokus på att endast 22% av de som arbetar röstade på arbetarepartiet socialdemokraterna i valet 2010. Det är helt oacceptabelt. Här behöver politiken utvecklas och socialdemokratins attraktionskraft stärkas. Vi måste helt enkelt med hjälp av våra gamla godingar som ”arbete åt alla” och ”från var och en efter förmåga till var och en efter behov” klara av att förnya politiken till att också innefatta de som är i arbete. Det är en viktig del av socialdemokratins framtidsutmaning.

Partiledare och partisekreterare är inte ensamma partiet. Politiken utvecklar vi gemensamt men det kräver ett ledarskap som stödjer detta. Det är upp till bevis Juholt och Jämtin. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs gärna andra kommentarer av partiledarvalet och framtiden exempelvis på Dagens Arena.