onsdag 25 april 2012

Ministerdialog Stockholm+40

I dagarna har miljöministrar från hela världen samlats till konferens i Stockholm, 40 år efter den miljökonferens i Stockholm som Socialdemokraterna tog initiativ till. Då var det den svenska socialdemokratiska regeringen, som efter hårt arbete fick till stånd en FN-konferens. Stockholmskonferensen lade sedan grunden till FN:s miljöpolitik och konferensen i Rio, som lade grunden flera internationella överenskommelser om miljön, t.ex. klimatkonventionen. Då, i Rio för 20 år sedan, låg Sverige i framkant i miljöfrågor. Idag efter att ha deltagit i ministerdialogen på Stockholm +40 så känner jag att Sverige borde vara en viktig röst både inom EU och internationellt för att fästa uppmärksamhet på de viktiga frågorna inom hållbar utveckling. Idag framstår Sverige mer som medelmåtta som inte gör sin egen hemläxa ordentligt. Miljömässigt måste vi lära oss att leva inom planetens gränser och vi socialdemokrater har högre ambitioner för att driva på utvecklingen. I sommar hålls den viktiga Rio-konferensen i FN:s regi. Då har Sverige möjlighet att visa tydligare ledarskap och inta en tydlig position för en hållbar utveckling. Men jag är inte så säker på att det kommer vara möjligt.

söndag 15 april 2012

Tyvärr, det är för tunt!

Vi är ett land som kan bättre. Vi är ett litet exportberoendeland. Vi behöver idag och kommer att i framtiden att behöva transportera produkter för försäljning. Vi är ett land med hög arbetslöshet, inte minst ungdomsarbetslöshet. Vi är ett land där företag inte klarar av att besätta lediga jobb med rätt arbetskraft. Det behövs utbildning men också tillgänglighet till en bredare arbetsmarknad. Vi är ett land där utsläppen från transporterna ökar och där försäljningen av etanolbilar och biogasbilar viker dramatiskt. Vi är ett land som just nu kommer allt längre ifrån uppsatta klimatmål.

Vi är ett land som behöver ett högre omställningstryck, som kan ge människor och företag rätt förutsättningar för att ta sig an dagens och morgondagens utmaningar. Mot den bakgrunden är den borgerliga regeringens förslag om mer låginblandade biodrivmedel tyvärr alldeles för tunt. Vi behöver besked om miljbilsdefinitionen. Vi behöver besked om höginblandade biodrivmedel såsom E85 och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag. Det måste helt enkelt vara billigare att tanka förnybart. Det behövs en prisskillnad mellan det som är fossilt och det rena förnybara bränslet. Det skulle behövas en miljöbilsbonus i kombination med registreringsskatt. Och mer därtill.

Det behövs aktiv politik för det som driver ny teknik och bilar som drivs av exempelvis, etanol, biogas och el. Vi kan inte bygga fast oss i gammal teknik, det är att backa in i framtiden. Så kom igen med mer fokus på framtiden och mer samverkan.