onsdag 25 april 2012

Ministerdialog Stockholm+40

I dagarna har miljöministrar från hela världen samlats till konferens i Stockholm, 40 år efter den miljökonferens i Stockholm som Socialdemokraterna tog initiativ till. Då var det den svenska socialdemokratiska regeringen, som efter hårt arbete fick till stånd en FN-konferens. Stockholmskonferensen lade sedan grunden till FN:s miljöpolitik och konferensen i Rio, som lade grunden flera internationella överenskommelser om miljön, t.ex. klimatkonventionen. Då, i Rio för 20 år sedan, låg Sverige i framkant i miljöfrågor. Idag efter att ha deltagit i ministerdialogen på Stockholm +40 så känner jag att Sverige borde vara en viktig röst både inom EU och internationellt för att fästa uppmärksamhet på de viktiga frågorna inom hållbar utveckling. Idag framstår Sverige mer som medelmåtta som inte gör sin egen hemläxa ordentligt. Miljömässigt måste vi lära oss att leva inom planetens gränser och vi socialdemokrater har högre ambitioner för att driva på utvecklingen. I sommar hålls den viktiga Rio-konferensen i FN:s regi. Då har Sverige möjlighet att visa tydligare ledarskap och inta en tydlig position för en hållbar utveckling. Men jag är inte så säker på att det kommer vara möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar