tisdag 6 april 2010

Skygglappar hos ministern

Då har jag fått svar från ansvarig minister. Han är inte beredd att se verkligheten och vill inte ta några initiativ. Nästa gång synnerligen ömmande omständigheter ska upp till prövning är den 21 april i riksdagsdebatt. Det får bli nästa tillfälle att syna om borgerligheten väljer att blunda eller att visa medmänsklighet. Tyvärr känns det som jag redan vet svaret.

Ansvarig minister Billström:
"Matilda Ernkrans har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta när det gäller efterlevnad av utlänningslagen utifrån paragrafen om att barn särskilt ska beaktas och begreppet synnerligen ömmande omständigheter.

Utvärderingsutredningen har i juni 2009 i sitt slutbetänkande Den nya migrationsprocessen (SOU 2009:56) bl.a. redovisat sitt uppdrag att analysera hur bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter har tillämpats och om bestämmelsen fått den undantagskaraktär som var avsikten. Praxis beträffande barn är enligt utredningen ännu inte så rikhaltig att det säkert går att säga om barns bästa beaktats på det sätt som avsetts av lagstiftaren.

Mot den bakgrunden har jag den 8 december 2009 på skriftlig fråga 2009/10:255 av Göte Wahlström upplyst, att jag avser att ta initiativ till en uppföljning av Utvärderingsutredningens redovisning av de första årens tillämpning av bland annat bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter, särskilt när barn är berörda. Som jag då framhöll, är regeringen beredd att vidta nödvändiga åtgärder, om det skulle visa sig att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter fått en annan effekt än lagstiftaren avsett.

Stockholm den 31 mars 2010
Tobias Billström"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar