tisdag 2 mars 2010

Hushållsnära tjänst eller...

Någon timme mer tid i veckan med barnen utan att man som förälder behöver ge avkall på sina yrkesambitioner. Det vill jag ha. Det känner jag igen.

Det går att få mer vardagstid med barnen genom att ge rätt och möjlighet att använda föräldraförsäkringen ända upp till barnet är 16 år. En guldkant. Det vill vi göra.

Sverige är fortfarande ett bra land men alltför många möter stängda dörrar och klyftorna ökar.

Hushållsnära tjänster är en liten nisch som används av några få procent med inkomster över 500 000 kr/år eller markant mer. Jag vet att det bland dessa finns hårt arbetande, alldeles vanliga, föräldrar. Likaså vet jag att detta är kvinnor och män med tydligt egen växtkraft och med en ekonomi som gör att man kan välja och prioritera bland sina utgifter. Jag tror inte att de ser sig själva i behov av statliga bidrag eller subventioner. Men det är just vad den borgerliga regeringen ger idag i form av avdrag för hushållsnära tjänster.

Samma regering kastar andra ut från sjukförsäkringen och låter dem mista sitt bostadstillägg. Här finns också alldeles vanliga föräldrar som kämpar med sjukdom och för möjlighet att få bidra med sitt arbete. Jag vet att det är starka kvinnor och män. Deras ekonomi smulas sönder och de hänvisas till att söka socialbidrag.

Detta är dagens Sverige. Klyftor ökar och grupp ställs mot grupp. Avundsjuka och missunnsamhet växer i ett sådant land. Det är ingen vacker framtid.

Jag vill öppna dörrar och minska klyftor. Jag vill använda våra gemensamma pengar till nya jobb och kvalitet i välfärden. Jag vill ge varje barnfamilj rätt och möjlighet att få någon extra timme med barnen mitt i vardagslivet. Helt enkelt för att vi är många alldeles vanliga hårt arbetande föräldrar som älskar våra barn och vill få vardagen att gå ihop.

Ytterligare inlägg från Ingvar Persson och Helle Klein. Mer klokskap finns också på bloggen storstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar