fredag 4 maj 2012

Regeringen vilseleder riksdagen om trafikens klimatutsläpp

Idag har jag anmält regeringen till konstitutionsutskottet, en sk. KU-anmälan. Regeringen har, medvetet eller omedvetet, vilselett riksdagen. Koldioxidutsläppen från planerade byggen av vägar har underskattats i flera led. Därför begär jag idag att KU ska granska regeringens arbete med klimatmålen i samband med infrastrukturplaneringen. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen, ”Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?”, där Riksrevisionen har granskat hur regeringen har arbetat med den senaste infrastrukturplanen i förhållande till de av riksdagen uppsatta klimatmålen. I rapporten finns flera exempel på hur regeringen försvårat för ansvariga myndigheter att bidra till att uppsatta klimatmål nås. Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Därför blir jag upprörd när jag förstått att regeringen inte gett myndigheterna förutsättningar att rapportera rätt till riksdagen.Till exempel har man underskattat utsläppen av koldioxid i flera led. Då blir det svårt för riksdagen att besluta om styrmedel för att nå klimatmålen. Det blir nu Konstitutionsutskottet som får avgöra om riksdagen ska rikta kritik mot regeringen. Jag anser att det är anmärkningsvärt och allvarligt när Riksrevisionen säger att regeringen vilseleder riksdagen genom att inte tala om vilka effekter på klimatmålen den föreslagna utbyggnaden av infrastrukturen får. Citat ur Riksrevisionens rapport: ”Riksrevisionen konstaterar att lönsamheten för många objekt bygger på antaganden om trafikvolymer och trafikökningar som med nu tillgänglig kunskap sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Eftersom regeringen inte har tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp blir rapporteringen till riksdagen inte transparent, konsistent, eller rättvisande utifrån klimatmålen.” Här kan du se rapports inslag om detta. Här kan du läsa mer om Riksrevisionens rapport.

1 kommentar:

  1. Mycket bra gjort! Vi behöver fler politiker med din integritet.

    SvaraRadera