torsdag 8 december 2011

Ett steg fram, två steg tillbaka?

En andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet verkar vara på väg fram i Durban. Det är bra och det minsta man kan begära av Durbanmötet. Mer orolig över att det verkar som finansieringen av klimatarbetet i utvecklingsländerna urvattnas. Får dessutom signaler om att det är Sverige som återigen inte tagit sitt ansvar för den gröna fonden. Det duger inte. Följer med spänning fortsatta förhandlingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar