onsdag 5 oktober 2011

Med omsorg om dagens och kommande generationer

En framtidsinriktad socialdemokratisk skuggbudget för en kunskapsbaserad ekonomi med sociala investeringar och värdeburen tillväxt. Vi prioriterar utbildning, infrastruktur, bostäder och klimatomställning. Vi prioriterar en klok ekonomisk politik med utrymme för fler satsningar om lågkonjunkturen blir djup och lång. Det är en budget för konkurrenskraft med omsorg om dagens och kommande generationer.

Det är en modern traditionell socialdemokrati. Det är satsningar på jobb och utbildning för unga och satsningar på lärares kompetens. Vi gör stora investeringar i en hållbar infrastruktur. 11,5 miljarder för utbyggd kapacitet i järnvägssystemet. Vi vill sätta fart på byggandet av hyresrätter och energieffektiviseringar i befintliga bostäder.

Vi lägger fram en reformistisk socialdemokratisk miljö- och klimatpolitik. En värdeburen tillväxt kan bara bli trovärdig om den paras med minskade utsläpp. Vi satsar 800 mkr 2012-2015 på biologisk mångfald för skydd av natur. Vi tillskapar 1,6 miljarder för lokala klimatinvesteringar med fokus på minskade utsläpp och byggande av ny konkurrenskraft. Vi introducerar ett nytt brett miljöbilbonussystem med dubbel miljönytta. Vi investerar 110 miljoner årligen för miljöomställning i jordbruket och 100 nya miljoner till stöd för ekologiskt jordbruk.

Vi håller fokus på mer förnybart. Vi vill se fler elcertifikat till förmån för större utbyggnad av vindkraft. Vi lägger 100 miljoner årligen på solenergi. Vi vill införa vita certifikat för bättre energieffektivisering. Vi avsätter 500 miljoner årligen för strategiska samverkansprogram mellan näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna där vi identifierar bland annat miljö- och energiområdet.

Det är en socialdemokratisk budget med god miljöprofil. Vi investerar i hållbara lösningar. Det är rätt riktning för svensk konkurrenskraft med omsorg om dagens och kommande generationer.

Här kan du läsa Håkan Juholt och Tommy Waidelich presentation av vår skuggbudget på DN-debatt. Eller läs mer om vår budget på socialdemokraterna.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar