fredag 28 oktober 2011

Nå, Lena Ek, blir det någon miljöbilsbonus och registreringsskatt?

I en debatt i Svt:s Aktuellt fick ministern en fråga om det system som finns i Frankrike där bilar med låga utsläpp, så kallade miljöbilar, belönas med en bonus och övriga nya bilar får betala en registreringsskatt efter utsläpp.
Ministern uttryckte en mycket positiv inställning till ett sådant system och sa: ”att vi behöver” ett sådant system i Sverige.

Miljöministerns svar är mycket glädjande och eftersom vi Socialdemokrater nyligen motionerat om att införa ett sådant system. Det förslag vi har lagt innebär i korthet att regeringens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor finns kvar för bilar som släpper ut mindre än 50 g koldioxid per kilometer men att det kompletteras med bonus i trappsteg ner till 5000 kronor i bonus för bilar som ligger strax över gränsen för miljöbilsdefinitionen, dvs. 120 g koldioxid per kilometer. Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst kan detta finansieras genom en registreringsskatt. Vi har föreslagit en skatt i tre steg 5000, 1000 och 1500 kronor för bilar som inte klarar miljöbilsdefinitionen.

Förebilden för detta finns, som ju också nämndes i debatten i Svt, i Frankrike. Men även Norge och Storbritannien har liknande system.

Nu är det dags för miljöministern att visa regeringens kort. Vi har passerat den tid där det räcker med prat. Nu är det dags för handling. Därför kallar jag ministern till riksdagen för att i en interpellationsdebatt redovisa om det finns något krut bakom orden.

Vilka initiativ är miljöministern beredd att vidta för att tillse att ett system med miljöbilsbonus och registreringsskatt kommer på plats? Vilka förslag på styrmedel är ministern beredd att vidta för att minska utsläppen från transporterna?

1 kommentar:

  1. Som information kan jag lämna att interpellationsdebatten lämnades över till finansminister Anders Borg. Hans besked var att det blir ingen miljöbilsbonus och registeringsskatt i första taget. Inte heller några nya initiativ i brådrasket för att minska utsläppen från transporterna. Jag beklagar det men är inte förvånad. /Matilda

    SvaraRadera