onsdag 13 april 2011

En social och ekologisk hållbar utveckling kräver mer

”Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och därmed regeringens högst prioriterade miljöfråga” står att läsa i regeringens vår proposition. Sedan kommer ingenting, ingenting och så en kalldusch. Regeringen har nu uppenbart slagit av på takten i EU-arbetet, nu är det, svart på vitt, de tänker inte driva att EU åtar sig utsläppsminskningar på 30 % till 2020. Nu pratar regeringen om 2030 och inga ambitioner. Samtidigt nås vi av rapporter att regeringen över huvudtaget inte driver en annullering av utsläppsrätterna inom Kyotoprotokollet. De är uppenbarligen beredda att sälja ut åratals av miljöengagemang för att låta andra släppa ut det vi har minskat. Här finns inga vinnare. Det är fantastiskt illa att på 300 sidor vårproposition så ägnas en sida åt det som regeringen säger är deras högsta prioriterade miljöfråga.

Att vi kommer att jobba, bygga, bo och transportera oss också i framtiden men måste göra det på ett sätt som planeten tål, finns överhuvudtaget inte med i regeringens tankevärld. Det är ett fattigdomsbevis och jag menar att det också är att nedvärdera människor. I regeringens värld är det enda som talar till människor skattesänkningar. Och ju mer du tjänar desto mer talar plånboken. Jag förringar inte alls glädjen över att få lite mer pengar att röra sig med men jag är fullständigt övertygad om att människor i vårt land kräver och vill mer. Allt fler bryr sig om vilken mat man ger sig själv, sina barn och gamla. Livsmedelssäkerhet, högt djurskydd, närodlat och ekologiskt är här för att stanna och kommer att växa i betydelse. För att det finns ett intresse, för att det är bra för folkhälsan och bra för klimatet. Jag tänker också på de blivande byggnadssnickare och va-anläggare som jag träffade för ett par veckor sedan. De som i sin gymnasieutbildning inte ens tänkt på hur deras yrkesroll kan förändras med högre krav på att bygga hållbart och miljömässigt rätt i ett förändrat klimat. De som är en del av nyckeln för att framtida hållbart Sverige och värld. Jag menar att här finns en enorm potential och framtidskraft som människor vill och kan utvecklas med.

En social och ekologisk hållbar utveckling kräver mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar