torsdag 7 april 2011

Rgeringen mörkar kärnkraftssubventioner

För mig är kärnkraftens vara eller icke-vara i grunden en fråga om moral. Hur kan vi ta oss rätten att utsätta oss själva och andra för de risker som kärnkraften bär med sig. Hur kan vi ta oss rätten att välja en smitväg i klimatkrisen, när vi är förunnande, att kunna välja en mer hållbar väg. Sverige kan göras modernt med förnybara energilösningar och energieffektivisering. Vårt land har unika möjligheter att basera hela vår energiförsörjning på förnybara källor. Låt oss ta det ansvaret. Här finns en enorm utvecklingspotential, jobbmöjligheter och unika tillväxtchanser. Här finns framtiden.

Vi Socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagt konkreta förslag på hur Sverige kan bygga ut den förnybara energin – vinden, vattnet, solen och bioenergin. Minst 30 TWh till 2020 och minst 55 TWh till 2030 är fullt möjligt. Samtidigt som vi energieffektiviserar kraftigt. Inför exempelvis, vita certifikat som gör det lönsamt att göra av med mindre el. Då kan vi lugn takt ersätta kärnkraften samtidigt som vi behåller konkurrenskraftiga elpriser.

I fredags, den 1 april, diskuterades kärnkraftens framtid vid en aktuell debatt i Riksdagen. Andreas Carlgren betonade att kärnkraften är en parentes:
"Det finns i fortsättningen inte något statligt stöd för kärnkraft." Han sa också: "Det blir varken direkta eller indirekta subventioner till kärnkraft."

Nu visar det sig att Sverige i hemlighet satsar 70 miljoner kronor på ny kärnkraftsforskning. Detta avslöjar Ekot bara några dagar efter Riksdagens stora kärnkraftsdebatt.

Jag blir förbannad, helt enkelt. Vår moderatstyrda regering försöker mörka att den fortfarande investerar i kärnkraft - samtidigt som miljöministern utåt försäkrar att "kärnkraften är en parentes i Sveriges energihistoria". Det är synnerligen allvarligt att den svenska regeringen i all hemlighet har förbundit sig för den största statliga forskningsinsatsen kring kärnkraft sedan 80-talet.

Jag vill kunna ge barn i vår värld, friheten, att kunna få sin energi av vind, vatten bioenergi och solkraft, från det förnybara. Säkert för människor och miljö. Varför välja ofrihetens väg när vi kan välja frihetens. Det finns så mycket som vi inte kan skydda våra barn ifrån. Därför har vi ett ansvar att göra vad vi kan, för att skydda barnen från det vi kan skydda dem ifrån. Det tror jag alla föräldrar kan känna. Vi kan skydda barnen från en farlig och oförutsägbar kärnkraft. Vi kan välja att ge dem frihet att växa i en tryggare, hållbarare, värld. Jag väljer den friheten.

1 kommentar:

  1. Bra skrivet! Centern har onekligen problem med kärnkraftsfrågan. Här brottas vi med ett gruvbolag som vill provborra efter uran i våra platåberg. Det är ett jätteområde de mutar in och själv är jag berörd som markägare. Jag representerar också Tidaholm i en kommungemensam arbetsgrupp som försöker få stopp på planerna (tillsammans med centerpartistiska kommunalråd från grannkommunerna). Jag har skrivit debattartikel och brev till Carlgren men utan svar. Centern har ett uppenbart problem med en lokal stark opinion som de är med och driver men en miljöminister som duckar. Läs gärna mer här!

    SvaraRadera