onsdag 18 november 2009

Att göra människor försäkringslösa är ingen lösning

Försäkringskassans senaste rapport visar att närmare en av tio i åldersgruppen 40- 49 år har någon form av sjukersättning eller det man tidigare kallade förtidspension. Jag menar att det är ett bevis för att det krävs en annan politik. En annan politik än den regeringen för, och en annan politik vi själva förde under vår regeringsperiod.

Den borgerliga regeringens strategi att göra sjuka människor försäkringslösa fungerar inte. De försöker lösa problemet genom att ta ifrån människor deras ekonomiska trygghet. Det är inte någon lösning, även om det snyggar till statistiken för regeringen. Istället behöver vi öka möjligheterna att komma tillbaka till arbete genom rehabilitering och en arbetsmarknad som stimuleras att ta emot människor som kan bidra, även om det så bara är en timme om dagen.

Jag kan bara konstatera att det kommer att bli en dyr nota att dra undan mattan under fötterna på sjuka, med ökade sociala klyftor och barn som tvingas växa upp i fattigdom som följd. Vi vill ha en sjukförsäkring som både ger hjälp att snabbt komma tillbaka till jobb och ekonomisk trygghet under den tid det tar. I vårt budgetalternativ investerar Socialdemokraterna en miljard mer än regeringen på rehabilitering på tre år.

Det menar jag är anständigt ett välfärdsland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar