tisdag 3 november 2009

Det är uselt...

”Det är uselt, Mattis”, säger Skalle-Per i Ronja Rövardotter när Mattis tagit pojken Birk tillfånga. Skalle-Per tycker att till och med en rövarhövding gått över gränsen vad som är moral och anständighet. Om jag minns rätt. I alla fall är det ungefär så känner jag inför vad moderaterna med Husmark-Pehrsson och Axén idag vill göra med sin debattartikel om sjukförsäkringarna i Nerikes Allehanda.

Det är skamligt att dra in oss socialdemokrater i deras eget ansvar. Ta ansvar för er egen politik, moderater. Det var ni som lovade fler jobb och minskat utanförskap i valet 2006. Det är ert ansvar och era beslut som gett Sverige färre jobb och som nästa år gör 54 000 människor försäkringslösa.

Vi socialdemokrater stödjer definitivt inte borgerlighetens sjuka sjukregler. Vår utgångspunkt är att alla som kan, ska jobba, det är en förutsättning för vårt välfärdssamhälle. Var och ens vilja till arbete ska tas tillvara. Men vi kan alla bli sjuka. Då ska vi ha en sjukförsäkring som både ger snabb hjälp att komma tillbaka till arbete och en ekonomisk trygghet byggd på inkomstbortfall under den tiden man är för sjuk för att arbeta.

Låt mig vara tydlig, regeringens förändrade regler och utförsäkringar är inte lösningen. Vi är starka motståndare till en stupstock i sjukförsäkringen. Om man är sjuk och inte kan arbeta ska man ha rätt till sjukpenning, även om man är sjuk en längre tid.

Medan regeringen utförsäkrar sjuka vill vi investera för framtiden. I vårt budgetalternativ, som ligger på riksdagens bord, tar vi bort stupstocken i sjukförsäkringen och samtidigt föreslår vi en kraftig satsning på rehabilitering och lönebidrag. Vi vill att alla de sjuka som haft tillfällig sjukersättning och som nu den borgerliga majoriteten skickat till kön på arbetsförmedlingen ska erbjudas arbete eller utbildning. Det är ett löfte vi ger. Vi satsar en miljard mer än regeringen de närmaste åren för rehabilitering i vårt budgetalternativ och dessutom ett handslag med ideell sektor om 10 000 lönebidrag för just den här gruppen.

Det är vårt välfärdsland, ett anständigt land, ett möjligheternas land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar