måndag 8 februari 2010

Stolt högtidstalare

Vill gärna dela med mig av en av helgens höjdpunkter. Laxå arbetarekommun firade 100 års jubileum. Jag var stolt högtidstalare. Kände dock en viss prestationsångest av det faktum att högtidstalet efter 50 år hölls av Tage Erlander och detsamma efter 75 år hölls av Gunnar Sträng. Oups, och här kom lilla jag. Kändes dock tryggt att vara bland vänner.

Här är delar av det högtidstal som jag presterade.

”Laxå arbetarekommuns resa började i en tid när det inte fanns några demokratiska rättigheter för dem som inget ägde, när fattigdom och misär gjorde livet hårt och kort, när idéerna om frihet, jämlikhet och broderskap började få fäste. Enskilda människors vilja i förening kunde förändra livet. Behovet av kunskap, pengar och möteslokaler fyllde diskussionerna under de tidiga åren. När så sedan partiet fick den politiska makten kom diskussionerna att handla om konkreta och praktiska frågor som rörde människors vardag, och så har det fortsatt att vara.”

”Vi vet att minskade klyftor gör att vi har råd med både jobb och välfärd. Vi slåss för fler och bättre jobb. För rätt person till rätt jobb. För kvalitet i välfärden. För oss hänger jobb och välfärd samman. Fler i arbete är ett måste för oss som har höga ambitioner när det gäller välfärden. Men välfärden, omsorgen om barnen och de gamla behövs för att fler ska kunna komma i arbete. För oss är det lika självklart idag som för 100 år sedan.”

”Jag vill avsluta med några ord från Mona Sahlin från hennes första tal som partiledare:

”Socialdemokratin har alltid varit en frihetsrörelse. Kampen för arbete har varit grundläggande. För ingen är så ofri som den som inte har en egen försörjning, inte får göra nytta, inte känna sig behövd. Arbete åt alla – men också till vettiga arbetsvillkor, löner och trygghet. Vår historia är fylld av strider just för individens frihet. För rätten att rösta, tycka och säga vad vi vill. För rätten till inflytande, rätten att organisera oss. För bostäder med ljus och vatten och innedass, där man kunde hålla sig frisk. För kortare arbetstid och semester, så att livet också skulle ge tid för barnen, vännerna och familjen. För drägliga pensioner åt alla. Den här kampen är inte slut. Nya ofriheter växer ständigt fram. Människors längtan efter frihet är lika stark idag.”

Ett varmt och innerligt Grattis till dagens 100-åring.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar