torsdag 27 maj 2010

Barnfamiljerna har fått betala ett högt pris

Ser fram emot debatt med Hägglund i riksdagen den 29 juni. Detta är vad vi ska tala om en stund:

"Den borgerliga regeringens ekonomiska familjepolitik präglas av oenighet mellan de fyra allianspartierna. Det har medfört att barnfamiljer har fått betala ett högt pris och drabbats hårt av krisen.

Den moderatledda regeringen har till exempel sänkt ersättningarna för vård av sjukt barn och havandeskapspenningen till 7,5 prisbasbelopp. Dessutom har man infört vab-intyget som misstänkliggör föräldrar som vårdar sjuka barn. Föräldralediga straffbeskattas idag som en direkt effekt av förvärvsskatteavdraget. Kristdemokraterna har fått igenom sitt vårdnadsbidrag som sätter barn och kvinnor på undantag med 3000 kr/barn för barn upp till 3 år, och är ett tydligt avsteg från tvåförsörjarmodellen. Folkpartiets jämställdhetsbonus är införd men det har utnyttjats av få och det har visat sig gå till familjer som redan innan delade jämställt.

Sedan 2008 gäller målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Med hänvisning till vad regeringen har åstadkommit under sina fyra år vid makten är min fråga: anser socialministern att regeringen lever upp till sitt eget familjepolitiska mål?"

Läs gärna mer om en ny färdriktning för barnfamiljerna för fler jobb, minskade klyftor och nya möjligheter. Socialdemokraternas motion i riksdagen, socialdemokraternas hemsida om föräldraförsäkringen och våra rödgröna besked i vår alternativa vårbudget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar