tisdag 8 juni 2010

Jag är inte nöjd

Jag vet inte om jag är extra stingslig eller om jag är berättigat irriterad. Men nu har jag retat mig några dagar på ansvarig chef på den myndighet i Örebro län som har som uppdrag att stödja arbetslösa till ett jobb. Det var på radion igår och nu idag i stora länstidningen, med god hjälp av densamma. Här torgförs det fantastiska, att ungas arbetslöshet nu minskar snabbare än äldres arbetslöshet.

För det första så är det inget ovanligt. Det är som det brukar vara. För det andra så ger detta en mycket politisk korrekt bild som matas ut av en borgerlig regering med hjälp av myndighetschefer, det gör mig förbannad. För visst, Sverige är ett bra land, Örebro län är ett bra län, men det som borde bekymra oss, den borgerliga regeringen och inte minst ansvariga myndighetschefer är att arbetslösheten fortfarande ökar. Att Sverige i april hade 30,1 % ungdomsarbetslöshet, bland de högsta i Europa. Att långtidsarbetslösheten, inte minst bland de unga, biter sig fast. Och detta samtidigt som en mycket stor generation unga slutar gymnasieskolan.

Den borgerliga regeringens aktivitetsförbud innebär att unga måste vänta i minst tre månader innan de har rätt till en aktiv åtgärd hos Arbetsförmedlingen. Utbyggnaden av högskolan har minskat samtidigt som ungdomskullarna ökat kraftigt, vilket innebär att en minskad andel unga ges möjlighet att studera vidare. 1,2 miljarder kronor mindre till komvux under mandatperioden, trots att ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt de senaste åren.

Detta borde bekymra oss och inte minst borde de 5057 unga människor som redan idag är inskrivna som arbetslösa i Örebro län bekymra oss. Vad hjälper det dem att andra fått jobb? Det borde ansvarig myndighetschef fundera på. De kan inte vänta och de förtjänar vårt aktiva stöd från dag ett. Därför tänker jag fortsätta att vara stingslig eller berättigat irriterad. Ända in till den dag då jag kan få ta bort aktivitetsförbudet för unga på Arbetsförmedlingen och få sjösätta 100 000 jobb, praktik och utbildningsmöjligheter. Det är smartare än nya stora skattesänkningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar