fredag 10 december 2010

Vad står på spel?

Klimatförhandlingarna går in på sista dygnet. Det mexikanska ordförandeskapet pressar på och har ambitionen att vi tidigt imorgon ska få se beslutsförslag på ett antal viktiga områden. Men det är fortfarande mycket som återstår. Jag hoppas verkligen att vi får se resultat. Det är nu viktigt att kunna skydda Kyotoprotokollet, få ordning på klimatfinansieringen och fortsatta åtaganden för minskad avskogning. Det är också viktigt att det finns en godtagbar överenskommelse om vägen till Durban, Sydafrika nästa år. Jag hoppas kunna få de beskeden. Då ska vi ändå betänka att det verkligen inte är tillräckligt. Det skulle behövas betydligt mer. Men det är viktiga steg framåt.

Om man betänker att de rika länderna enkelt har kunnat plocka miljarder på miljarder för att rädda banker och klara finanskrisen. Men samma regeringar har mycket svårt att plocka fram pengar när det handlar om att bekämpa klimatförändringar, skapa nya gröna jobb, rädda människor och vår planet. Ja, då är det svårt att förstå.

Alldeles oavsett så berör klimatförändringarna oss alla. 2 miljoner människor lever redan idag mitt i klimatförändringarna. För andra, som oss i Sverige, kan vi inte ännu känna klimatförändringarna lika påtagligt. Men alla kommer att drabbas om den globala uppvärmningen fortsätter. Där det är torrt kommer det att bli mer torka. Där det faller nederbörd kommer det falla mer nederbörd och då som regn. Förödande konsekvenser för alla som drabbas. Jag vill kunna ge mina barn en snövit jul också i framtiden. Därför är klimattoppmötet viktigt för mig och för dig. Och inte minst för alla de barn som redan nu lider svårt av klimatförändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar