onsdag 8 december 2010

Nyckel för att ta förhandlingar till beslut

Det är en häftig känsla att befinna sig på en arena där världens alla länder samlas. Att dessutom veta att alla är här för att diskutera och förhoppningsvis ta beslut om hur världen ska hantera klimatförändringarna. Det är häftigt.

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon var tydlig. Vi måste skydda människor och vår planet. Cancun måste bli ett genombrott. Status quo är inte acceptabelt. Han uppmanade också om att det perfekta inte får bli fiende till det bästa möjliga. Att alla länder måste vara en del av lösningen. Annars kan vi inte skydda människor och vår planet. Under hans tal var representanterna för USA mest helt upptagna med sina egna mobiltelefoner. Kändes skumt.

Ban Ki Moon menade att det är av yttersta vikt att få utsläppen av växthusgaser att börja vända nedåt. Nu går det åt helt fel håll. Världens utsläpp av växthusgaser har ökat sedan Bali-mötet. Han pekade också på att beslut behövs om minskad avskogning, om en grön fond för klimatfinansiering och tekniköverföring till fattigare länder. Jag tror han har rätt. Men det verkar vara mycket kvar för att få förhandlingarna att komma till beslut. Ändå verkar här finnas hopp om att man ska kunna åstadkomma något.

Just nu verkar många tro att ett beslut om Kyotoprotokollet skulle kunna lösa ut delar som tar andra förhandlingar framåt. Problemet är dock att det är mycket som liknar Köpenhamnsförhandlingarna. Att man väntar in i det sista att ta beslut. Och i Köpenhamn blev det, som bekant, inga beslut. Och det är väl värsta scenariot just nu. Att Cancun också blir ett misslyckande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar