lördag 11 december 2010

Ett stort steg för Cancun, ett pyttesteg för klimatet

Jag har denna gång följt klimatförhandlingarna på nära håll. Jag vet att många slitit hårt för att göra gott och man lyckades till slut. Det är viktigt för alla oss som tror på internationella överenskommelser. Men resultatet är helt otillräckligt för att skydda människor och rädda vår planet.

Jag har faktiskt lite förståelse för att det ska vara så svårt att fixa nya gröna jobb och göra befintliga jobb grönare och samtidigt rädda vår framtid. Det borde ju vara något som kunde engagera mera. Betydligt mer spännande än att lägga in miljarder på miljarder i kraschande banker och finanskriser. Och kanske ett vettigt sätt att hantera just det.

Mycket återstår att göra inför nästa år i Sydafrika. EU måste ta ett större ansvar och bygga bättre relationer med ett antal länder. Klimatfinansieringen behöver lösas bättre. Här vilar ansvaret tungt på de rikare länderna. Kyotoprotokollets framtid behöver tryggas. Det är det åtagande som finns för rikare länder som länge släppt ut växthusgaser och deras ansvar att aktivt betala tillbaka, både i utsläppsminskningar och tekniköverföring. Detta är viktigt för många av de länder som redan nu, utan egen förskyllan, drabbas hårt av klimatförändringarna.

Det är mycket bra att nu Cancun i avtal inkluderat de utsläppsminskningar som aviserades i Köpenhamn. Även om detta på långa vägar inte räcker för att klara två graders målet, än mindre 1,5 grad, så är det viktiga steg på vägen. Det är också mycket bra att nya viktiga steg tagits för minskad avskogning.

Tyvärr är dock överenskommelserna i Cancun liten tröst för de mer än två miljoner människor som redan idag lever med klimatförändringarna.

Ingen av oss kan åka hem från Cancun och se våra barn i ögonen. För vi har inte lyckas trygga deras framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar