onsdag 1 september 2010

Nu är det på riktigt

President Obama lyckades genomföra en sjukvårdsförsäkring för alla amerikaner. Det jublades på många håll i världen. Det betecknades, med rätta, som en framgång av stora mått. Men här i vårt land skedde något helt annat. När Sveriges riksdag med en knapp borgerlig majoritet röstade igenom den förändrade sjukförsäkringen med en sista administrativ dag då du utförsäkras oavsett om du är sjuk eller frisk. Då jublade och applåderade de borgerliga riksdagsledamöterna. De jublade åt att göra tiotusentals människor försäkringslösa i vårt land nu.

Det är ett värderingsval den 19 september. Idag har jag röstat på socialdemokraterna för fler jobb, kvalitet i välfärden och minskade klyftor. För mindre barngrupper i förskolan och fler lärare i skolan. För en anständig sjukförsäkring. Det är viktigare än nya stora skattesänkningar. Jag har röstat utifrån mina värderingar om från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Solidaritet, rättvisa, jämlikhet och frihet. Tillsammans kan vi bygga Sverige starkare.

Rösta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar