måndag 18 januari 2010

Rätt och plikt att få göra något vettigt

I Örebro län har arbetslösheten på ett år ökat från 10 281 personer till 14 991 personer. Av dessa är 2 872 långtidsarbetslösa, det är 1060 fler personer på ett år. Ungdomsarbetslösheten i länet har på samma år ökat med 55%. I december 2009 gick 3 858 unga i länet utan arbete eller vettig sysselsättning. Totalt fanns 338 personer i arbetsmarknadsutbildning i december månad. Jag menar att detta är helt sanslöst illa. Var och en som blir arbetslös borde ha rätt och plikt att göra något vettigt av sin tid i arbetslöshet. Att i tider av lågkonjunktur få tillfället att bättra på sina kunskaper är både bra för den enskilde personen och bra för Sverige. Det gör att vi kan stå starkare när det vänder. Den borgerliga regeringen är uppenbart av en annan åsikt. Det är sorgligt, sorgligt att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar