tisdag 19 januari 2010

Ge de unga chans till jobb

I Örebro län går 3 858 ungdomar arbetslösa enligt dagsfärsk statistik från Arbetsförmedlingen. Samtidigt finns det närmare 23 000 småföretag i länet som gärna anställer, varav 16 875 är enmansföretag.

Vi har tre riktade förslag för att knyta ihop dessa behov:

För de unga som är långtidsarbetslösa och som saknar den praktiska erfarenheten och de rätta kontakterna för att komma in på arbetsmarknaden satsar vi på ett kraftfullt första jobbet-avdrag. Om man som arbetsgivare anställer en ung långtidsarbetslös person får man göra ett avdrag om två tredjedelar av lönekostnaden.

Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften om 15 procentenheter för enmansföretagare som gör sin första anställning. Nedsättningen ska gälla under år 2010 och år 2011.

Vi föreslår ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom. Förslaget innebär en skattereduktion som motsvarar arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös mellan 20 och 25 år. Avdraget utgår för alla arbetslösa ungdomar som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Det måste vara bättre än regeringens haveri gentemot unga arbetslösa. I november befann sig cirka 2000 unga i jobbgarantin för unga. En närmare granskning av novembersiffrorna för Jobbgarantin i Örebro län, ger vid handen att inte många ungdomar erbjuds aktiva åtgärder.

Endast 17 procent av de inskrivna ungdomarna höll då på med någon form av utbildning eller arbetspraktik. Resten hålls kvar i åtgärder som kallas: ”fördjupad kartläggning”, ”jobbsökaraktivitet med coachning” eller ”studie- och yrkesvägledning”. Hela 83 procent av ungdomarna i garantin i Örebro län hålls alltså i förvar, utan meningsfull sysselsättning.

Var och en borde ha rätt och plikt till att få göra något vettigt av sin tid i arbetslöshet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar