torsdag 4 november 2010

Klimat, Mexico och jag

Jag kommer att vara oppositionens representant i den svenska delegationen som reser till Klimattoppmötet i Cancun, Mexico 6-10 december. Det ska bli mycket spännande att på plats kunna följa och ge kommentarer till de internationella förhandlingarna.

Jag kommer säkerligen att vara fortsatt kritisk till att de rika länderna inte gör tillräckligt för att få med de fattigare länderna på den klimatuppgörelse som vi alla behöver. Jag kan ha förståelse för att det är många hänsyn som måste tas i de internationella förhandlingar men jag har mindre förståelse för den svenska regeringens agerande.

Både statsministern och miljöministern har inte velat driva att EU ska gå fram med 30% procents reduktionsmål dvs att minska utsläppen av växthusgaser med 30%. Det blev inte heller EU:s linje utan man ligger kvar med samma strategi som inför det misslyckade Köpenhamsmötet. Det är beklagligt.

Miljöministern försöker dessutom hävda att en förlängning av Kyotoprotokollet skulle vara en framgång. Den gode minns dock Miljöministerns inställning inför Köpenhamnsmötet. Han hävdade då att en förlängning av Kyotoprotokollet skulle vara helt otillräckligt. Och faktum är att Miljöministern då hade helt rätt. Blir det nu en förlängning av Kyotoprotokollet i Cancun är bättre än ingenting. Men det är mest av allt ett misslyckande. För oss som lever här och nu och för kommande generationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar