fredag 30 oktober 2009

En moderniserad familjepolitik

Jag är glad över en moderniserad socialdemokratisk familjepolitik. Vi kan nu tydligt ge besked till barnen och föräldrarna. Små barn ska ges tid med båda sina föräldrar. Föräldrar ska kunna kombinera yrkesliv och föräldraskap. Föräldraförsäkringen ska kunna tas ut flexibelt och kunna möta olika familjekonstellationer. Båda föräldrarna ska ges möjlighet att vara hemma samtidigt den första månaden. Taket i den tillfälliga föräldrapenningen ska höjas så att även den förälder som tjänar mest kan vara hemma när barnet är sjukt. En särskild föräldrapenning ska finnas för ensamstående föräldrar som blir sjuka och inte kan ta hand om sitt barn.

Därutöver har vi tydligt tagit ställning för att barnomsorgen måste vara flexibel, tillgänglig och fungera också på kvällar, nätter och helger. Jättebra. Föräldraförsäkringen och tredelning av densamma verkar vi överens om men inte hur och på vilket sätt så där återstår beslutet. Jag hoppas på en tredelning nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar