fredag 15 maj 2009

En förskola med kvalitet

En förskola med hög kvalitet och utbildad personal är socialdemokraternas besked till barn och föräldrar. Det är viktigt för framtiden. Men jag vill klart och tydligt slå fast att kvalitet betyder både förskollärare och barnskötare. De behövs båda för våra barns välfärd. Det är socialdemokraternas besked. På riksnivå pressar vi hårt för att få också den borgerliga ansvarige ministern att uttrycka detta.

Av den anledningen känner jag oro inför det beslut som mina partikamrater fattat i Hallsbergs kommun. Mina kloka, goa, duktiga partikamrater. Men hur blev det så här? Ett beslut om att på sikt bara förskollärare ska att anställas. Skäl som anges är att det har blivit allt svårare att rekrytera barnskötare. Att det pedagogiska innehållet i förskolan ska stärkas. Slutligen att förskolan görs till en ny skolform 2011 vilket skulle innebära att enbart förskollärare ska finnas i våra förskolor. Jag vet att mina partikamrater vänt och vridit på denna fråga men ändå. En ny skolform innebär inte per automatik att enbart förskollärare ska finnas i våra förskolor. Det är en feltolkning och felsyn. Det pedagogiska innehållet i förskolan ska stärkas. Det är viktigt och riktigt. Men det betyder inte att barnskötarens roll ska utraderas. Till sist, att barnskötare, inte kan rekryteras. Det kan jag förstå. Men det goda får inte bli det ondas fiende. Självklart om barnskötare inte finns att rekrytera så ska naturligtvis en förskollärare anställas. Men att ge upp ambitionen. Det blir fel menar jag.

Vad visar detta? Att politik inte alltid är enkelt men spännande och viktigt. Att fler behöver bidra i det politiska samtalet. Att jag och vi redan aktiva socialdemokrater har ett jobb att göra. Vi måste tala samma språk och fatta beslut därefter. Jag antar utmaningen.

2 kommentarer:

  1. Ja Du har så rätt!
    Under Mammons ok är det svårt att se vad som är orsak och vad som är verkan. Tyvärr är det så att den ekonomiska krisen skymmer det som egentligen är uppgiften. Då är det lätt att beslut fattas som inte leder mot målet men som skyddar verktyget. Plötsligt är det uppenbart att det är ekonomin som blivit målet.

    SvaraRadera
  2. Hej Charles. Har inte riktigt koll på vad du menar i ditt inlägg. Om du håller med mig eller inte? Men bara en kort kommentar från mig om detta du skriver om att ekonomin blivit målet. Det upplever jag inte, i just detta fall, här handlar det mer om lite olika inriktningar på hur vi tillser en förskola med kvalitet och hur vi tar tillvara olikas erfarenheter.

    SvaraRadera